Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Xem tất cả 81 trang, được chia thành 10 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 10

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 10

Mai Thị Phương Thùy - Đại học Văn Lang, 2019, Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Nguyễn Đức Tú, Luận án Tiến sĩ, 2012; Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. ...

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 9

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 9

Ngân hàng cần hướng tới để bù cho giá trị rủi ro tín dụng mà Ngân hàng đang gặp phải dựa trên mô hình hồi quy được sử dụng trong bài nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu trong bài được đưa ra nhằm giúp cho các nhà làm luật, nhà ...

Tác Động Rủi Ro Thanh Khoản Và Rủi Ro Tín Dụng Đến Sự Ổn Định Của Ngân Hàng

Tác Động Rủi Ro Thanh Khoản Và Rủi Ro Tín Dụng Đến Sự Ổn Định Của Ngân Hàng

Khoản đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Bài nghiên cứu áp dụng mô hình GMM theo các tiếp cận của Arellano và Bond (1991), Arellano và Bover (1995) và Blundell và Bond (1998). Bảng 4-5 Tác động rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến ...

Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Tín Dụng Và Rủi Ro Thanh Khoản

Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Tín Dụng Và Rủi Ro Thanh Khoản

7 GDB Ngân hàng TMCP Bản Việt 8 HDB Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh 9 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 10 LVB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 11 MBB Ngân hàng TMCP Quân đội 12 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 13 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 14 NVB ...

Danh Sách Các Ngân Hàng Trong Mẫu Nghiên Cứu

Danh Sách Các Ngân Hàng Trong Mẫu Nghiên Cứu

Việc tính toán này nhằm cho thấy sự ảnh hưởng hơn nữa đến sự ổn định của Ngân hàng khi có sự tác động đồng thời của hai loại rủi ro này, thay vì việc xem xét đơn lẻ từng loại rủi ro đến sự ổn định của Ngân hàng. 3.2. ...

Chi Phí Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng Của Top 10 Nh Năm 2017 - 2018

Chi Phí Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng Của Top 10 Nh Năm 2017 - 2018

- Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn: Tỷ lệ này giảm thiểu tối đa việc bất cân xứng giữa việc bất cân xứng trong kỳ hạn của các khoản cho vay của Ngân hàng. Tỷ lệ này được ...

Tổng Quan Về Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Tín Dụng Và Rủi Ro Thanh Khoản Và Ảnh Hưởng Của Sự

Tổng Quan Về Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Tín Dụng Và Rủi Ro Thanh Khoản Và Ảnh Hưởng Của Sự

Quá hạn trên tổng dư nợ cao không những làm giảm thu nhập của ngân hàng mà còn làm giảm nguồn vốn, đồng thời làm giảm khả năng thanh toán của ngân hàng, nguy cơ cao dẫn đến phá sản. (Fan, L., Shaffer, S. (2004)) - Rủi ro tín dụng làm ...

Rủi Ro Chính Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Phải Đối Mặt

Rủi Ro Chính Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Phải Đối Mặt

Nói một cách khác, thuật ngữ rủi ro được sử dụng với ý nghĩa thay thế qua lại lẫn nhau với thuật ngữ không chắc chắn để mô tả sự biến đổi các tỷ suất sinh lợi liên quan đến một chứng khoán hay một tài sản nào đó. Tuy có ...

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Đặt vấn đề Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính ở hầu hết các quốc gia (San và Heng, 2013). Các ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của một quốc gia bằng cách ...

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1

Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Trường Ảnh Hưởng Tương Tác Của Rủi Ro Tín Dụng Và Rủi Ro Thanh Khoản Đến Sự Ổn Định Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Chuyên Ngành: Tài ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số