Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Công ty cổ phần 207 - 15


Cơ hội đào tạo và thăng tiến


1. Anh/ chị được công ty đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cần thiết để đảm trách công việc hiện tại của

mình


2. Quá trình đánh giá của công ty giúp anh/ chị có kế

hoạch rò ràng về việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp

cá nhân.


3. Anh/ chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại công

ty


4. Công ty tạo cho anh/ chị nhiều cơ hội phát triển cá

nhân


Sự hài lòng trong công việc


3. Nhìn chung anh/ chị cảm thấy hài lòng khi làm việc ở

đây

4. Anh/ chị mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty

5. Anh/ chị luôn coi công ty như mái nhà thứ hai của

mình


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 125 trang: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Công ty cổ phần 207

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Công ty cổ phần 207 - 15


II. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Câu 1: Giới tính của Anh/ chị:

Nam

Nữ

Câu 2: Xin vui lòng cho biết, Anh/ chị nằm trong độ tuổi nào?

Từ 18-25 tuổi Từ 26-35 tuổi

Từ 36-45 tuổi Trên 45 tuổi

Câu 3: xin vui lòng cho biết, trình độ học vấn hiện tại của Anh/ chị?

Cấp 1, 2 Lao động Phổ thông

Tốt nghiệp Trung cấp Tốt nghiệp Cao đẳng

Tốt nghiệp Đại học Sau Đại học

Câu 4: Thu nhập hàng tháng trung bình của Anh/ Chị là khoảng bao nhiêu?

Dưới 5 triệu Từ 5 – 7 triệu

Từ 7 – 10 triệu Từ 10 triệu trở lên

Câu5: Anh/Chị là nhân viên thuộc bộ phận nào?

Nhân viên văn phòng Đội máy xúc

Đội khai thác Đội vận chuyển

Đội vận hành Vệ sinh

Câu 6: Anh/ chị đã làm việc tại công ty cổ phần 207 được bao lâu?

Dưới 1 năm Từ 1 đến dưới 3 năm

Từ 3 năm đến dưới 5 năm Từ 5 năm trở lên Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/ Chị!

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số