Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương - 19

Mô hình Tobit


Dependent Variable: Y*

Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 03/05/16 Time: 22:49

Sample: 1 311

Included observations: 311 Left censoring (value) at zero

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives


Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C

-329.2809

33.81700

-9.737141

0.0000

DT

0.700282

0.223575

3.132199

0.0017

TN

0.011543

0.077202

0.149511

0.8812

TCH

1.727468

0.559006

3.090253

0.0020

GD

23.20752

2.704561

8.580884

0.0000

GT

-16.41636

10.04966

-1.633524

0.1024

DV

1.843907

10.44132

0.176597

0.8598

SPT

1.558970

5.830953

0.267361

0.7892

LS

36.21431

9.874563

3.667434

0.0002

GTC

0.249710

0.036733

6.798005

0.0000

VPCT

-32.40979

10.45526

-3.099854

0.0019

Error Distribution

SCALE:C(12)

74.56353

3.775013 19.75186

0.0000

Mean dependent var

101.9711

S.D. dependent var

100.9511

S.E. of regression

59.75981

Akaike info criterion

8.067648

Sum squared resid

1067799.

Schwarz criterion

8.211949

Log likelihood

-1242.519

Hannan-Quinn criter.

8.125327

Avg. log likelihood

-3.995239Left censored obs

103

Right censored obs

0

Uncensored obs

208

Total obs

311

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 156 trang: Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương - 19

PHỤ LỤC 8

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

STT

TÊN NGÂN HÀNG

TÊN VIẾT TẮT

1

Ngân hàng TMCP Á Châu

ACB

2

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

Agribank

3

Ngân hàng TMCP An Bình

ABBank

4

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

BIDV

5

Ngân hàng TMCP Đông Á

EAB

6

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Seabank

7

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TPHCM

HDBank

8

Ngân hàng HSBC Việt Nam


9

Ngân hàng Liên doanh Indovina

Indovinabank

10

Ngân hàng TMCP Kiến Long


11

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Maritime bank

12

Ngân hàng TMCP Nam Á


13

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB

14

Ngân hàng TMCP Phương Đông

OCB

15

Ngân hàng TMCP Quân đội

MB

16

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

SCB

17

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Saigonbank

18

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

Sacombank

19

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

TCB

20

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

VIB

21

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCB

22

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Vietinbank

23

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Eximbank

24

Ngân hàng TMCP Việt Á

VAB

25

Ngân hàng Liên doanh Việt Thái

VSB

26

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank

27

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

PGBank

28

Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Bình

Dương

TPBank

29

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

PVCOMBANK

30

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Lienvietpostbank

31

Ngân hàng TMCP Bản Việt

Viet Capital bank

32

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Baovietbank

33

Quỹ tín dụng nhân dân Chánh Nghĩa


34

Quỹ tín dụng nhân dân Hiệp Thành


35

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa


36

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thọ


Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số