Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 14Các thông tin cụ thể, đơn giản, chi tiết và dễ hiểu


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

1

1.0

1.0

1.0


Không đồng ý

11

11.0

11.0

12.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

33

34

33.0

34.0

33.0

34.0

45.0

79.0


Rất đồng ý

21

21.0

21.0

100.0


Total

100

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang: Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 14


Các bình luận được phản hồi nhanh chóng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

1

1.0

1.0

1.0


Không đồng ý

12

12.0

12.0

13.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

27

37

27.0

37.0

27.0

37.0

40.0

77.0


Rất đồng ý

23

23.0

23.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Fanpage được cập nhật thông tin thường xuyên


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

4

4.0

4.0

4.0


Không đồng ý

6

6.0

6.0

10.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

14

42

14.0

42.0

14.0

42.0

24.0

66.0


Rất đồng ý

34

34.0

34.0

100.0


Total

100

100.0

100.0
Tiêu đề email hấp dẫn, kích thích mở thư


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Không đồng ý

11

11.0

11.0

11.0


Trung lập

23

23.0

23.0

34.0

Valid

Đồng ý

40

40.0

40.0

74.0


Rất đồng ý

26

26.0

26.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Thường xuyên gửi email để thực hiện các chương trình khuyến mãi, tặng quà


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

1

1.0

1.0

1.0


Không đồng ý

4

4.0

4.0

5.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

28

39

28.0

39.0

28.0

39.0

33.0

72.0


Rất đồng ý

28

28.0

28.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Thường gửi thư chúc mừng khách hàng trong những dịp đặc biệt như sinh nhât, lễ tết,..


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

1

1.0

1.0

1.0


Không đồng ý

12

12.0

12.0

13.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

25

42

25.0

42.0

25.0

42.0

38.0

80.0


Rất đồng ý

20

20.0

20.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Phản hồi và giải quyết nhanh chóng những thắc mắc của khách hàng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

1

1.0

1.0

1.0


Không đồng ý

12

12.0

12.0

13.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

22

41

22.0

41.0

22.0

41.0

35.0

76.0


Rất đồng ý

24

24.0

24.0

100.0


Total

100

100.0

100.0
Thông tin bảo mật cao


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

5

5.0

5.0

5.0


Không đồng ý

8

8.0

8.0

13.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

10

47

10.0

47.0

10.0

47.0

23.0

70.0


Rất đồng ý

30

30.0

30.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Tư vấn viên trực tuyến tư vấn nhiệt tình


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

6

6.0

6.0

6.0


Không đồng ý

16

16.0

16.0

22.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

14

39

14.0

39.0

14.0

39.0

36.0

75.0


Rất đồng ý

25

25.0

25.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Tư vấn viên cung cấp đẩy đủ thông tin, chính xác


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

4

4.0

4.0

4.0


Không đồng ý

13

13.0

13.0

17.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

28

40

28.0

40.0

28.0

40.0

45.0

85.0


Rất đồng ý

15

15.0

15.0

100.0


Total

100

100.0

100.0
Thông tin được phản hồi nhanh chóng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

3

3.0

3.0

3.0


Không đồng ý

13

13.0

13.0

16.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

20

37

20.0

37.0

20.0

37.0

36.0

73.0


Rất đồng ý

27

27.0

27.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Cách thức tư vấn trực tuyến thuận tiện


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

6

6.0

6.0

6.0


Không đồng ý

21

21.0

21.0

27.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

39

18

39.0

18.0

39.0

18.0

66.0

84.0


Rất đồng ý

16

16.0

16.0

100.0


Total

100

100.0

100.0Mức độ hài lòng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không hài lòng

2

2.0

2.0

2.0


Không hài lòng

11

11.0

11.0

13.0


Valid

Trung lập

Hài lòng

30

46

30.0

46.0

30.0

46.0

43.0

89.0


Rất hài lòng

11

11.0

11.0

100.0


Total

100

100.0

100.0
Website có tên miền dễ nhớ


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

7

7.0

7.7

7.7


Không đồng ý

13

13.0

14.3

22.0


Valid

Trung lập

Đồng ý

23

29

23.0

29.0

25.3

31.9

47.3

79.1


Rất đồng ý

19

19.0

20.9

100.0


Total

91

91.0

100.0


Missing

System

9

9.0Total


100

100.0
Giao diện website thiết kế đẹp mắt, thân thiện với người sử dụng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

2

2.0

2.2

2.2


Không đồng ý

17

17.0

18.7

20.9


Valid

Trung lập

Đồng ý

18

35

18.0

35.0

19.8

38.5

40.7

79.1


Rất đồng ý

19

19.0

20.9

100.0


Total

91

91.0

100.0


Missing

System

9

9.0Total


100

100.0
Thông tin liên hệ rò ràng, đầy đủ


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

6

6.0

6.6

6.6


Không đồng ý

21

21.0

23.1

29.7


Valid

Trung lập

Đồng ý

25

22

25.0

22.0

27.5

24.2

57.1

81.3


Rất đồng ý

17

17.0

18.7

100.0


Total

91

91.0

100.0


Missing

System

9

9.0Total


100

100.0

Các tin tức, sự kiện, chương trình ưu đãi được cập nhật thường xuyên


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

5

5.0

5.5

5.5


Không đồng ý

12

12.0

13.2

18.7


Valid

Trung lập

Đồng ý

25

34

25.0

34.0

27.5

37.4

46.2

83.5


Rất đồng ý

15

15.0

16.5

100.0


Total

91

91.0

100.0


Missing

System

9

9.0Total


100

100.0
Website cung cấp đầy đủ các thông tin về các mặt hàng kinh doanh


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Rất không đồng ý

1

1.0

1.1

1.1


Không đồng ý

15

15.0

16.5

17.6


Valid

Trung lập

Đồng ý

24

28

24.0

28.0

26.4

30.8

44.0

74.7


Rất đồng ý

23

23.0

25.3

100.0


Total

91

91.0

100.0


Missing

System

9

9.0Total


100

100.0Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số