Ảnh Chi Tiết Về Bài Viết Trên Fanpage Của Công Ty

Tất cả các bài viết đều có lượt tiếp cận lớn, mức độ hoàn thành của các mục tiêu KPIs đối với lượt tiếp cận lớn hơn 100%. Các bài viết đạt hiệu quả khá cao, tiếp cận được nhiều người xem, và thu hút nhiều tương tác. ...

Tổng Quan Về Sử Dụng Digital Toàn Cầu Trong Tháng 1/2020

Các phương pháp thanh toán khi sử dụng các hình thức quảng cáo như đã nêu trên là CPI, CPC, CPA, Flat rate… Hai chỉ số thường dùng nhất là CPI và CPC. CPI (cost per Impression) là hình thức tính tiền quảng cáo dựa vào thời gian quảng cáo xuất ...

Lợi Ích Của Marketing Online So Với Marketing Truyền Thống

Nói tóm lại Marketing online là việc ứng dụng Internet và công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động Markerting nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 1.1.1.2. Lợi ích của Marketing Online so với Marketing truyền thống Người dùng ngày càng ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top