Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group

Xem tất cả 120 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 14

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 14

Các thông tin cụ thể, đơn giản, chi tiết và dễ hiểu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất không đồng ý 1 1.0 1.0 1.0 Không đồng ý 11 11.0 11.0 12.0 Valid Trung lập Đồng ý 33 34 33.0 34.0 33.0 34.0 45.0 79.0 Rất đồng ý 21 21.0 21.0 100.0 ...

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 13

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 13

Tần suất truy cập Fanpage Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 lần 52 52.0 52.0 52.0 2 lần 20 20.0 20.0 72.0 Valid 3 lần 4 lần 15 10 15.0 10.0 15.0 10.0 87.0 97.0 Trên 4 lần 3 3.0 3.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Xem các bài viết, chương trình khuyến mãi ...

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 12

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 12

Câu 15 : Mức độ đồng ý của anh/chị về email marketing của Công ty? Đánh dấu X vào ô thích thích hợp với ý kiến đánh giá của anh/ chị theo thang đo: (1.Rất không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3. Trung lập; 4. Đồng ý; 5. Rất đồng ý) Các ...

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 11

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 11

Sáng tạo nội dung soạn thảo và tiêu đề mail: Hình thức và các tiêu đề email của lần gửi sau phải khác với các lần gửi trước để gây tò mò tránh sự nhàm chán và tăng khả năng mở email của khách hàng. Đồng thời khi gửi kèm theo ...

Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Hệ Thống Hoạt Động

Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Hệ Thống Hoạt Động

Biểu đồ 2.8: Mức độ hài lòng của khách hàng đối với hệ thống hoạt động Marketing Online của Công ty Lion Group Mức độ hài lòng của khách hàng 46 30 11 11 2 Rất không hài lòng Không hài lòng Trung lập Hài lòng Rất hài lòng (Nguồn: Số ...

Thể Hiện Tỷ Lệ Khách Hàng Đã Từng Truy Cập Vào Fanpage Của Công Ty

Thể Hiện Tỷ Lệ Khách Hàng Đã Từng Truy Cập Vào Fanpage Của Công Ty

Quá đặc sắc, chưa tạo được ấn tượng nhất định trong tâm trí của khách hàng. Các chương trình ưu đãi mức độ cập nhật còn thưa, cần tập trung nhiều hơn nữa vào chắc tin tức, sự kiện, chương trình để thu hút khách hàng và lôi ...

Những Vấn Đề Mà Khách Hàng Quan Tâm Khi Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Của Công Ty

Những Vấn Đề Mà Khách Hàng Quan Tâm Khi Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Của Công Ty

Còn lại kênh truyền hình và báo chí chưa được chú trọng nên chỉ chiếm 26% và cuối cùng là các kênh khác do khách hàng bình chọn chiếm 14%. Từ đó có thể khẳng định lại rằng, các nguồn thông tin trực tuyến ngày càng phổ biến và ...

Ảnh Chi Tiết Về Bài Viết Trên Fanpage Của Công Ty

Ảnh Chi Tiết Về Bài Viết Trên Fanpage Của Công Ty

Tất cả các bài viết đều có lượt tiếp cận lớn, mức độ hoàn thành của các mục tiêu KPIs đối với lượt tiếp cận lớn hơn 100%. Các bài viết đạt hiệu quả khá cao, tiếp cận được nhiều người xem, và thu hút nhiều tương tác. ...

Lĩnh Vực Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Lion Group

Lĩnh Vực Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Lion Group

Nhân viên có trình độ Đại học chiếm tỷ lệ cao hơn trình độ Cao đẳng, với năm 2019 có 12 nhân viên có trình độ Đại học chiếm 86,67% tăng 30% so với năm 2018 và 2 nhân viên có trình độ Cao đẳng chiếm 13,33% không tăng so với năm 2018. ...

Tổng Hợp Top Những Trang Web Được Truy Cập Nhiều Nhất Trên Google

Tổng Hợp Top Những Trang Web Được Truy Cập Nhiều Nhất Trên Google

Lượng người truy cập và thời gian trên mỗi lượt truy cập đứng hàng đầu. Chứng tỏ được sức ảnh hưởng to lớn của Facebook tới người dùng Việt Nam. Hình 3: Tổng hợp top những trang web được truy cập nhiều nhất trên Google được ...

Tổng Quan Về Sử Dụng Digital Toàn Cầu Trong Tháng 1/2020

Tổng Quan Về Sử Dụng Digital Toàn Cầu Trong Tháng 1/2020

Các phương pháp thanh toán khi sử dụng các hình thức quảng cáo như đã nêu trên là CPI, CPC, CPA, Flat rate… Hai chỉ số thường dùng nhất là CPI và CPC. CPI (cost per Impression) là hình thức tính tiền quảng cáo dựa vào thời gian quảng cáo xuất ...

Lợi Ích Của Marketing Online So Với Marketing Truyền Thống

Lợi Ích Của Marketing Online So Với Marketing Truyền Thống

Nói tóm lại Marketing online là việc ứng dụng Internet và công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động Markerting nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 1.1.1.2. Lợi ích của Marketing Online so với Marketing truyền thống Người dùng ngày càng ...

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 2

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 2

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 28 Biểu đồ 2.1: Những kênh truyền thông giúp khách hàng biết đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 47 Biểu đồ 2.2: Những nhân tố ảnh hưởng đến việc ...

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 1

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh    Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Đánh Giá Hoạt Động Marketing Online Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Lion Group Sinh Viên Thực Hiện: Văn Ngọc Bảo Châu Lớp: ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số