Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay hộ nông dân tại pgd an hòa chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - 7


PHẦN III: KẾT LUẬN

-Kết quả đạt được của đề tài

Khái quát được những vấn đề lý luận về tín dụng ngân hàng, cho vay hộ nông

dân và chất lượng tín dụng.

Giới thiệu được điều kiện, thủ tục, hồ sơ, các loại hình cho vay HND do PGD An Hòa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Hương Trà cấp và hiệu quả của dịch vụ cho vay HND.

Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay hộ nông dân tại ngân hàng từ số liệu ngân hàng cung cấp thông qua các chỉ tiêu như: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn, nợ xấu, vòng quay vốn tín dụng HND…Kết quả đánh giá từ những chỉ tiêu này là khá tốt, ngân hàng đã làm tốt công tác dịch vụ cho vay HND.

Xử lý số liệu thu thập được từ phía khách hàng là hộ nông dân có vay vốn tại

ngân hàng bằng phần mềm SPSS.

Thực hiện được mục tiêu của đề tài là đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay hộ nông dân của PGD An Hòa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Hương Trà. Từ kết quả hồi quy cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cho vay hộ nông dân, trong đó nhân tố năng lực phục vụ có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của khách hàng so với các nhân tố còn lại.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 60 trang tài liệu này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến quan sát của các nhân tố đều có mức giá

trị trung bình xấp xỉ 4- là mức đánh giá tốt từ phía khách hàng.

Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay hộ nông dân tại pgd an hòa chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - 7

Các giải pháp đưa ra đều dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, phát huy những điểm mạnh, những nhân tố được khách hàng đánh giá cao đồng thời không ngừng cải thiện những nhân tố mà khách hàng chưa làm tốt, từ đó nâng cao được chất lượng dịch vụ cho vay của ngân hàng, đáp ứng được nhu cầu vay của khách hàng.

-Mặc dù đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra ban đầu, nhưng trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã gặp những hạn chế sau:

Sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, số lượng mẫu thấp nên tính đại diện mẫu chưa cao, nên những nhận định đưa ra mang tính chủ quan và chưa đạt tính chính xác cao.


Một số khách hàng phát biểu ý kiến dựa trên cảm tính chứ chưa thực sự đưa ra

cảm nhận của mình về dịch vụ như đã sử dụng.

Hạn chế về mặt thời gian nghiên cứu và kiến thức của người thực hiện đề tài nên đề tài không thể tránh được những sai sót, thiếu sót và những phân tích, đánh giá chưa hợp lý.

-Tất cả những hạn chế trên là cơ sở cho những hướng nghiên cứu tiếp theo ở tương lai

- Mở rộng quy mô điều tra phỏng vấn với số lượng khách hàng lớn hơn, điều

tra có chọn mẫu đảm bảo tính đại diện.

- Mở rộng phạm vi điều tra ra các ngân hàng khác trong toàn bộ chi nhánh

ngân hàng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

- Gia tăng thời gian nghiên cứu đề tài

- Không ngừng tìm hiểu, nâng cao kiến thức bản thân để hoàn thiện tốt đề tài nghiên cứu.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (2010), “Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại”, NXB Phương Đông

2. Chủ biên PGS.TS Lê văn Tề (2007), “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, NXB

Thống Kê


3. TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), “ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, NXB Thống

Kê.


4. PGS.TS Đỗ Tất Ngọc (2006), “ Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ ở Việt Nam”, NXB Lao Động

5. PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), “Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng”,

NXB Thống Kê, Hà Nội.


6. PGS.TS Mai Văn Xuân (2008), “Bài giảng kinh tế nông hộ và trang trại”, Trường Đại học Kinh tế Huế.

7. Đào Thế Tuấn (1997), “Kinh tế hộ nông dân”, NXB Thống Kê


8. TS Trần Bình Thám, “ Giáo trình Kinh tế lượng”, Trường Đại học Kinh tế Huế


9. Thạc sĩ Phạm Lê Hồng Nhung- Hướng dẫn thực hành SPSS


10. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS”, NXB Hồng Đức.

11. Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SPSS - Giáo trình Fullbright

12. Hoàng Trọng- Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng


13. Fogarty, Catts, Forli- Measuring Service Quality with SERVPERF


14. Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo v/v ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam


15. Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Website của ngân hàng http://www.agribank.com.vnvà các nguồn dữ liệu, website khác từ Internet.

https://www.google.com.vn/ http://tailieu.vn/ http://www.doko.vn/ http://123doc.vn/

Xem tất cả 60 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí