Đánh Giá Về Hoạt Động Liên Kết Trong Ngành Dl Tỉnh Nghệ An Thông Qua Các Mối Liên Kết Trong Lĩnh Vực Dl:

Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 25


19. Đánh giá về hoạt động liên kết trong ngành DL tỉnh Nghệ An thông qua các mối liên kết trong lĩnh vực DL:


Các tiêu chíKhông

Tần suất sử dụng (1: rất khó khăn; 5: rất

thuận lợi)

1

2

3

4

5

Liên kết của DL với các lĩnh vực

khác trong Tỉnh
Liên kết DL Nghệ An với các tỉnh

khác
Liên kết của các địa phương trong

Tỉnh về lĩnh vực DL
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 248 trang: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 25

C. Đề xuất của Quý vị

Để góp phần vào việc hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, xin Quý vị đề xuất 03 giải pháp cụ thể và quan trọng nhất:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị !


Phụ lục 3: Mẫu phiếu điều tra khảo sát khách DL về phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An

PHIẾU ĐIỀU TRA

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN


Xin kính chào Quý vị!

1. Nhằm mục đích thu thập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiện trạng phát triển du lịch bền vững, đồng thời đưa ra những giải pháp thích hợp trong những năm tới, xin Quý vị vui lòng đánh dấu  vào vị trí thích hợp cho các nội dung của Phiếu khảo sát dưới đây Những thông tin cung cấp trong phiếu này được đảm bảo bí mật và chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích nào khác.

2. Bộ câu hỏi này có sẵn trên Web, tại địa chỉ: http://vinatest.vn, quý vị có thể truy cập và trả lời trực tuyến.

3. Với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn cách trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu x vào ô hoặc ô tương ứng trong bảng.

4. Mọi thông tin bổ sung xin liên hệ: ...................................

Xin trân trọng cám ơn!

A. Thông tin về Quý vị

1. Họ và tên: .........................................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Số điện thoại:...........................................

4. Email:................................................................................................................

B. Các câu hỏi dành cho Quý vị về phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An

5. Mức độ quan tâm của Quý vị tới sự phát triển DL của tỉnh Nghệ An?

Không quan tâm Ít quan tâm

Bình thường Quan tâm Rất quan tâm

6. Quý vị nhận thức như thế nào về trách nhiệm của du khách đối với sự phát triển DL của địa phương ?

Không quan trọng Ít quan trọng

Bình thường Quan trọng Rất quan trọng

7. Quý vị đến DL tại Nghệ An thông qua các kênh thông tin nào?

Qua bạn bè Nhờ kinh nghiệm trải qua

Qua các phương tiện thông tin đại chúng Qua Internet

Qua quảng bá của các công ty DL

8. Quý vị đã đến Nghệ An lần thứ mấy: ….. Có hay không quay trở lại: Không

Mức đạt

9. Xin Quý khách đánh giá lợi thế phát triển DL tại Nghệ An

Các tiêu chí(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Các khách sạn và nhà hàng


Sự thuận tiện về giao thông


Bãi biển


Sự hấp dẫn của môi trường sinh thái


Vệ sinh môi trường


An ninh và an toàn


Hệ thống các di tích lịch sử, văn hoá


Sự hấp dẫn của các món ăn và văn hoá ẩm thực


Thái độ của người dân


10. Xin Quý vị đánh giá về chất lượng các tiêu chí phát triển DL theo hướng bền vững của tỉnh Nghệ An


Các tiêu chí

Mức chất lượng (1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Chất lượng dịch vụ lưu trú


Sự đa dạng của sản phẩm DL


Chất lượng phục vụ các thủ tục

hành chính


Chất lượng nhân viên phục vụ

khách DL


Chất lượng công tác hỗ trợ thông tin cho du khách


Sự thân thiện của người dân địa

phương


Chất lượng công tác bảo vệ vệ sinh

môi trường


Chất lượng sản phẩm ăn uống


Chất lượng các dịch vụ bổ sung


Chất lượng công tác bảo vệ tài

nguyên DL


Đánh giá chung về chất lượng DL của Nghệ An11. Xin Quý vị đánh giá về giá cả các sản phẩm, dịch vụ sau:Loại sản phẩm

Giá cả

(1: rất rẻ; 5: rất đắt)

1

2

3

4

5

Giá phòng khách sạn


Giá sản phẩm ăn uống


Giá các dịch vụ bổ sung


Giá các sản phẩm lưu niệm


Giá tour DL đến Nghệ An


12. Xin Quý vị đánh giá mức độ xuất hiện của các sản phẩm/dịch vụ DL tỉnh Nghệ An trên các phương tiện truyền thông đại chúng


Phương tiện truyền thôngKhông

Tần suất sử dụng (1: rất hiếm khi; 5: rất

thường xuyên)

1

2

3

4

5

Phát thanh, truyền hình
Internet
Hội thảo khoa học, hội chợ DL
Sách, báo, tập chí chuyên ngành
Tờ rơi, poster, băng rôn ngoài trời
Chất lượng quảng bá, xúc tiến DL

của Tỉnh Nghệ An
C. Đề xuất của Quý vị

Để góp phần vào xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, xin quý vị đề xuất 03 giải pháp cụ thể và quan trọng nhất:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị !


Phụ lục 4: Mẫu phiếu điều tra khảo sát người dân địa phương về phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An


PHIẾU ĐIỀU TRA

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN


Xin kính chào Quý vị!


1. Nhằm mục đích thu thập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiện trạng phát triển du lịch bền vững, đồng thời đưa ra những giải pháp thích hợp trong những năm tới, xin Quý vị vui lòng đánh dấu  vào vị trí thích hợp cho các nội dung của Phiếu khảo sát dưới đây Những thông tin cung cấp trong phiếu này được đảm bảo bí mật và chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích nào khác.

2. Bộ câu hỏi này có sẵn trên Web, tại địa chỉ: http://vinatest.vn, quý vị có thể truy cập và trả lời trực tuyến.

3. Với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn cách trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu x vào ô hoặc ô tương ứng trong bảng.

4. Mọi thông tin bổ sung xin liên hệ: ...................................

Xin trân trọng cám ơn!

A. Thông tin về Quý vị

1. Họ và tên: .........................................................................................................

2. Địa chỉ:..............................................................................................................

3. Số điện thoại:.....................................................................................................

4. Email:................................................................................................................

B. Các câu hỏi dành cho Quý vị về phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An

5. Ngành kinh doanh của Quý vị có liên quan trực tiếp đến hoạt động DL ?

Liên quan mật thiết Khá liên quan Liên quan

Ít liên quan Không liên quan

6. Mức độ quan tâm của Quý vị về các chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển bền vững DL của tỉnh?

Không quan tâm Ít quan tâm

Bình thường Quan tâm Rất quan tâm

7. Nhận thức của quý vị về việc bảo vệ môi trường DL trong hoạt động phát triển du lịch bền vững của tỉnh ?

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

8. Xin Quý vị đánh giá về chất lượng các tiêu chí phát triển DL theo hướng bền vững của tỉnh Nghệ AnCác tiêu chí

Mức chất lượng

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Chất lượng dịch vụ lưu trú


Sự đa dạng của sản phẩm DL


Chất lượng phục vụ các thủ tục hành

chính


Chất lượng nhân viên phục vụ khách DL


Chất lượng công tác hỗ trợ thông tin cho

du khách


Thái độ và ý thức của du khách


Chất lượng công tác bảo vệ vệ sinh môi

trường


Chất lượng sản phẩm ăn uống


Chất lượng các dịch vụ bổ sung


Chất lượng cuộc sống của dân cư địa phương


Chất lượng công tác bảo vệ tài nguyên

DL


Đánh giá chung về chất lượng DL của

Nghệ An


9. Đánh giá về hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong chiến lược phát triển bền vững DL của địa phương?

Rất tốt Tốt Bình thường Kém Rất kém

10. Hoạt động xây dựng tour DL của các doanh nghiệp kinh doanh DL tỉnh Nghệ An hiện nay như thế nào?

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

11 Đánh giá công tác dự báo của cơ quan quản lý đối với các hoạt động DL địa phương?

Rất tốt Tốt Bình thường Kém Rất kém

12. Đánh giá về các hoạt động xúc tiến, quảng bá DL tỉnh Nghệ An ?Các hình thức xúc tiếnKhông

Tần suất sử dụng (1: rất hiếm khi; 5: rất

thường xuyên)

1

2

3

4

5

Đài truyền hình
Internet
Hội thảo khoa học, hội chợ DL
Sách, báo, tập chí chuyên ngành
Tờ rơi, poster, băng rôn ngoài trời
Các hình thức xúc tiến khác.

13. Quý vị cho biết sự hợp tác giữa người dân địa phương và các công ty kinh doanh dịch vụ DL của tỉnh Nghệ An hiện nay ?

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

14. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành DL của tỉnh Nghệ An hiện nay ?

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

15. Đánh giá về những khó khăn trong các hoạt động phục vụ phát triển DL của dân cư địa phương:


Các tiêu chí

Mức độ khó khăn

(1: rất thấp 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Do thu nhập từ DL thấp


Do tính thời vụ của DL


Do các chính sách hỗ trợ dân cư chưa hiệu quả


Do thiếu sự phổ biến kiến thức về DL


Do thiếu các phương tiện, thiết bị để bảo vệ môi

trường


Do thiếu sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp:

- Cấp xã

- Cấp huyện

-Cấp tỉnh


16. Đánh giá về hoạt động liên kết trong ngành DL tỉnh Nghệ An thông qua các mối liên kết trong lĩnh vực DL:


Các tiêu chíKhông

Tần suất sử dụng (1: rất khó khăn; 5: rất

thuận lợi)

1

2

3

4

5

Liên kết của DL với các lĩnh vực

khác trong Tỉnh
Liên kết DL Nghệ An với các tỉnh

khác
Liên kết của các địa phương trong

Tỉnh về lĩnh vực DL
C. Đề xuất của Quý vị

Để góp phần vào xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, xin quý vị đề xuất 03 giải pháp cụ thể và quan trọng nhất: ............................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị !


Phụ lục 5:

SƠ BỘ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Mục tiêu khảo sát

Đề phản ánh thực trạng thị trường DL Nghệ An cũng như các vấn đề liên quan đến chiến lược PTDLBV nhóm tác giả đưa ra các mục tiêu cơ bản như sau:

- Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh và một số đặc điểm về hình thức quảng cáo, xúc tiến của các doanh nghiệp DL trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đánh giá một số tiềm năng DL của Nghệ An và thực trạng thị trường DL Nghệ An trong những năm qua.

- Đánh giá của doanh nghiệp về chương trình, đề án phát triển DL cũng như các chính sách liên quan đến hoạt động DL của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả các phân tích trên nhằm hướng tới việc:

- Đề xuất giải pháp góp phần xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Nghệ An.

- Định hướng giải pháp để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại của DN trong quá trình PTBV hoạt động DL.

2. Phương thức khảo sát

Do tính chất của vấn đề nghiên cứu, để đạt được các mục tiêu đặt ra, nhóm tác giả đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập kết hợp khảo sát trực tiếp các công ty hoạt động trên các lĩnh vực DL, lữ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cán bộ quản lý DL các cấp, người dân địa phương cũng như khách DL tới Nghệ An:

Các nội dung sơ bộ của quá trình điều tra, khảo sát bao gồm:

a. Thông tin sơ bộ về cuộc điều tra

* Quy mô và mẫu điều tra

Nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào các công ty DL có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Nghệ An và các doanh nghiệp ở các tỉnh khác có hoạt động kinh doanh các dịch vụ DL tại Nghệ An, bên cạnh đó, nghiên cứu một số đối tượng có liên quan như các cán bộ quản lý DL các cấp của Nghệ An, khách DL tới Nghệ An cũng như người dân địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do số liệu thứ cấp không đầy đủ đối với những thông tin cần thiết cho nghiên cứu này, nên nghiên cứu đã sử dụng số liệu sơ cấp thông qua việc khảo sát hầu hết các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh các dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các cán bộ quản lý cũng như người dân địa phương và khách DL.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ 12/2013 đến 3/2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phiếu điều tra được thiết kế để thu thập được những thông tin như: các thông tin cơ bản của doanh nghiệp, các hình thức phân phối, xúc tiến của doanh nghiệp, đánh giá của doanh nghiệp về chiến lược và các chính sách của Nhà nước cũng như tỉnh Nghệ An về hoạt động DL, định hướng một số nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số