Kiến Nghị Với Các Doanh Nghiệp Và Các Tổ Chức Có Liên Quan

Động xúc tiến, quảng bá DL thông qua tham tán thương mại ở các nước, giới thiệu hình ảnh DL Việt Nam cũng như Nghệ An nói riêng tới các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ về thuế đối với ...

Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Của Tỉnh

- Phát triển theo trục Quốc lộ 1A gắn với TNDL biển; - Phát triển dọc theo quốc lộ 15A, đường Hồ Chí Minh, đồng thời tạo mối liên hệ giữa hai tuyến DL theo Quốc lộ 7 và tỉnh lộ 48. Chủ yếu khai thác tài nguyên khu di tích lịch sử ...

Nâng Cao Chất Lượng Và Đa Dạng Hóa Sản Phẩm Du Lịch

- Thứ tư , trên cở sở các nội dung của QHTT, Sở VHTTDL chỉ đạo việc rà soát, lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên đối với quy hoạch phát triển các vùng DL trong Tỉnh, quy hoạch các điểm DL trọng điểm, điểm DL quốc gia. Tỉnh cũng cần ...

Đội Ngũ Nhân Lực Ngành Du Lịch Của Địa Phương

Chiến lược, điều chỉnh chiến lược. Do vậy, để phát huy hiệu quả của CLPTDLBV đòi hỏi các địa phương phải đảm bảo yêu cầu về trình độ của đội ngũ cán bộ tham gia quản lý DL. 1.4.2.4. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ...

Khái Niệm Và Quan Điểm Về Phát Triển Du Lịch Bền Vững

Chính phủ đã nhận thấy tiềm năng DL của tỉnh Kiên Giang và hỗ trợ việc phát triển Kiên Giang trở thành một vùng DL trọng điểm ở phía Nam. Chính phủ sẽ cấp kinh phí xây dựng CSHT phục vụ DL và các nhà đầu tư lớn sẽ xây dựng các ...

Một Số Công Trình Nghiên Cứu Ở Nước Ngoài

Hiện và điều chỉnh chiến lược. Đối với từng nội dung, luận án đã chỉ rõ các đặc điểm cơ bản, điều kiện hoàn cảnh áp dụng và các dạng thức ứng dụng cụ thể. - Trên cơ sở tổng hợp lý luận về PTDLBV và CLPTDLBV, đề tài ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số