Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 16


1. Rất quan tâm: 11, chiếm 11%.

2. Quan tâm: 48, chiếm 48%.

3. Ít quan tâm: 21, chiếm 21%.

4. Không quan tâm: 20, chiếm 20%.

Câu 6: Ông/bà có biết và đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không?

1. Không biết: 20, chiếm 20%.

2. Biết và đã sử dụng: 51, chiếm 51%.

3. Biết nhưng chưa sử dụng: 29, chiếm 29%.

Câu 7: Ông/bà cho biết đánh giá của mình về chất lượng dịch vụ công trực tuyến do chính quyền Đắk Lắk cung cấp?

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1. Rất tốt: 8, chiếm 8%.

2. Tốt: 17, chiếm 17%.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 16

3. Tương đối tốt: 60, chiếm 60%.

4. Không tốt: 15, chiếm 15%

Câu 8: Xin ông/ bà cho biết đánh giá của mình về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

1. Hiện đại: 78, chiếm 78%.

2. Lạc hậu: 22, chiếm 22%.

3. Dễ sử dụng: 81, chiếm 81%.

4. Khó sử dụng: 19, chiếm 19%.

Câu 9: Khi truy cập đến các dịch vụ công trực tuyến do chính quyền Đắk Lắk cung cấp, ông/bà mong muốn điều gì hơn?

1. Cần có mức độ an ninh cao, cho dù thời gian giao dịch tăng: 69, chiếm 69%.

2. Mức độ an ninh thấp nhưng tốc độ truy cập nhanh, dễ dàng hơn: 31, chiếm 31%.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *