Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Lâm Đồng - 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHÓA LUẬN TỐT 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang tài liệu này.

Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Lâm Đồng - 1


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH

LÂM ĐỒNG


Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG


Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Sinh viên thực hiện : Hồ Thanh Cang

MSSV: 1054010975 Lớp: 10DQTC02BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM i KHÓA LUẬN TỐT 2


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM


i

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH

LÂM ĐỒNG


Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG


Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Sinh viên thực hiện : Hồ Thanh Cang

MSSV: 1054010975 Lớp: 10DQTC02

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan luận văn này hoàn toàn do em thực hiện. Các số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của em.

Em xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.


Sinh viên thực hiện Hồ Thanh Cang

LỜI CÁM ƠN

Trong suốt thời gian học tập dưới giảng đường Hutech, Quý thầy cô đã dạy dỗ và truyền đạt cho em nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu đối với chuyên ngành mà em theo học, tạo nền tảng vững chắc để em tự tin bước chân vào môi trường làm việc thực tế.

Em xin gửi đến Ban Giám Hiệu Hutech cùng toàn thể Quý thầy cô lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Đặc biệt là thầy PGS.TS Nguyễn Phú Tụ đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em thực hiện và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Thầy đã truyền tải cho em nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình thực tập để em hoàn thành tốt chuyên đề này.

Trong suốt quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đà lạt, em xin cám ơn chị Nguyễn Thị Liễu – Trưởng PGD Đà Lạt và tất cả các anh chị trong phòng đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em được làm việc trong môi trường thực tế, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm làm việc cho bản thân.

Trong quá trình thực tập chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình, thẳng thắn của Ban lãnh đạo Ngân hàng và Quý thầy cô. Đây sẽ là hành trang quý giá giúp em hoàn thiện bản thân của mình sau này.

Em kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Em xin chân thành cám ơn!


CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………….. MSSV : ………………………………………………………….. Khoá : ………………………………………………………….

1. Thời gian thực tập

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Bộ phận thực tập

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Kết quả thực tập theo đề tài

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Nhận xét chung

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đơn vị thực tập

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


TP. Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm……

Giảng viên hướng dẫn

(ký tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tầm quan trọng của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

2.1. Mục tiêu chung 2

2.2. Mục tiêu cụ thể 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

3.1. Đối tượng nghiên cứu 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu 2

3.2.1. Phạm vi về không gian 2

3.2.2. Phạm vi về thời gian 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Kết cấu của đề tài 3

CHƯƠNG L LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 4

1.1. Tổng quan về tín dụng 4

1.1.1. Khái niệm tín dụng 4

1.1.2. Bản chất của tín dụng 4

1.1.3. Chức năng của tín dụng 4

1.1.3.1. Chức năng phân phối lại tài nguyên 4

1.1.3.2. Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất 4

1.1.4. Vai trò của tín dụng 5

1.1.5. Phân loại tín dụng 5

1.1.5.1. Phân loại theo thời hạn tín dụng 5

1.1.5.2. Phân loại theo đối tượng cho vay 5

1.1.5.3. Phân loại theo mục đích sử dụng vốn 6

1.1.5.4. Phân loại theo tài sản thế chấp 6

1.1.6. Nguyên tắc, điều kiện và lãi suất cho vay 6

1.1.6.1. Nguyên tắc cho vay 6

1.1.6.2. Điều kiện cho vay 7

1.1.6.3. Lãi suất cho vay 7

1.2. Tổng quan về rủi ro tín dụng 7

1.2.1. Khái niệm rủi ro 7

1.2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng 8

1.2.3. Phân loại nợ, nợ xấu, nợ quá hạn 8

1.2.3.1. Phân loại nợ 8

1.2.3.2. Nợ xấu 9

1.2.3.3. Nợ quá hạn 9

1.2.4. Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 9

1.2.5. Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra 10

1.2.5.1. Thiệt hại đối với Ngân hàng 10

1.2.5.2. Thiệt hại đối với nền kinh tế 10

1.2.5.3. Thiệt hại đối với quan hệ quốc tế 10

1.2.6. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 11

1.2.6.1. Nguyên nhân khách quan 11

1.2.6.2. Nguyên nhân chủ quan 11

TÓM TẮT CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2 - 2013

...................................................................................................................................13

2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng 13

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 13

2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động 15

2.1.2.1. Chức năng hoạt động 15

2.1.2.2. Lĩnh vực hoạt động 16

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 17

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Sacombank CN Lâm Đồng 17

2.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 18

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2013 20

2.2.1. Quy trình tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Lâm Đồng 20

2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín giai đoạn 2011 – 2013 23

Xem tất cả 88 trang.

Ngày đăng: 05/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí