So sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi cá Lóc trong ao đất và mô hình nuôi trong vèo ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp - 8

Phạm Văn Khánh, 2003. Kỹ thuật nuôi một số loài cá xuất khẩu, nhà xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (33 trang).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, 2009. Hoạt động thủy sản năm 2009.

Tạp chí khoa học và công nghệ thủy sản, 2001.

Tổng cục Thủy sản 2012 và Tổng cục Thủy sản 2015.

Trạm thủy sản huyện Hồng Ngự, 2017. Tổng kết tình hình nuôi cá lóc ở huyện Hồng Ngự từ năm 2014 đến năm 2016.

Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương, 1993. Định loại cá nước ngọt vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ (361 trang).

PHỤ LỤC A

PHIẾU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ

Phần 1: Thông tin chung


1. Ngày phỏng vấn: ngày................tháng……..năm 2017

2. Họ và tên: ……………………...Tuổi: ...........Giới: Nam/Nữ …………… 3. Địa chỉ: …………….………………………………Số điện thoại: ………

4. Số năm kinh nghiệm nuôi cá: ……………………………………………

5. Trình độ văn hóa:

□ cấp 1 □ cấp 2 □ cấp 3 □ Đại học □ Sau Đại học □ Trung cấp □ Khác

6. Tiếp cận thông tin về nuôi trồng thủy sản:

□ Tập huấn □ Hội thảo □ Tivi, radio □ Khuyến ngư □ Khác

7. Mô hình nuôi:

□ Ao đất □ Vèo

8. Anh (chị) đã nuôi mấy vụ:………………...

Phần 2: Thông tin về xây dựng công trình

1. Tổng diện tích ao nuôi:…………………(ao/m2) Số ao: ……………………..ao

Độ sâu ao:………………………(m)

Tổng diện tích vèo nuôi:………………………..(vèo/m2) Số vèo:……………………..vèo

Vị trí đặt vèo cách bờ:……………………..(m) Khoảng cách giữa các vèo:……………………… Mực nước trong vèo:……………………………..(m)

2. Cống thoát nước:

□ Có ……cái □ Không

3. Nguồn nước:

□ Gần nguồn nước □ Gần sông chính □ Gần nhánh sông phụ


4. Sử dụng máy bơm:

□ Có □ Không

Máy bơm có công suất:……………………..

5. Ao lắng: □ Có □ Không; Nếu có: Diện tích (m2/hộ hoặc m2/ao): ………... Ao chứa nước thải: □ Có □ Không

Nếu không thải trực tiếp ra: □ Kênh rạch □ Sông

6. Hóa chất cải tạo:


Hóa chất cải tạo

Vôi

Hóa chất diệt tạp

Hóa chất xử lí

Khác

Loại hóa chất

Liều lượng

Thời gian sử dụng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 76 trang: So sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi cá Lóc trong ao đất và mô hình nuôi trong vèo ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

So sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi cá Lóc trong ao đất và mô hình nuôi trong vèo ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp - 8

Phần 3: Thông tin về con giống


1. Số vụ thả nuôi (vụ/năm):………………………………........................


- Vụ chính (tháng)………………………………………….......................


2. Nguồn gốc con giống:…………………………………….....................


3. Cách thả giống:……………………………………………....................


- Kích cỡ giống thả nuôi:………………………………….........................


- Mức nước ban đầu trong hệ thống nuôi:………………………………...


- Giá giống:………………………………………………….......................


- Thời điểm thả:………………………………………………….................

- Mật độ (con/m2)…………………………………………………..............

4. Việc thả giống phụ thuộc vào:


□ Thị trường □ Nguồn thức ăn □ Nguồn con giống □ Thời tiết □ Khác


5. Khi mua cá giống về:


- Hao hụt: □ Có □ Không


- Ương cá: □ Có □ Không


- Mật độ ương (con/m2):……………………………………………….....

- Diện tích ao ương (m2):………………………………………….......

- Tỉ lệ sống sau khi ương (%):…………………………………...........

Phần 4: Thông tin về thức ăn


1. Loại thức ăn: □ Công nghiệp □ Cá tạp □ Tự chế


2. Tên thức ăn công nghiệp:……………………….................................


- Thành phần đạm:……………………………………………………....


- Giá thành (đồng/kg):…………………………………………………...


- Khẩu phần ăn (% khối lượng thân):…………………………………...


- Số lần cho ăn/ngày:………………………………………………….…


- Giờ cho ăn:………………………………………………………….…..


- Có đặt sàn ăn: □ Có □ Không; Nếu có: mấy cái………….


3. Nếu là thức ăn tự chế:


- Dùng cho giai đoạn nào:…………………………………………………..


- Nguyên liệu sử dụng gồm:…………………………………………………


- Tỉ lệ phối trộn:……………………………………………………………..


- Số lần cho ăn/ngày:………………………………………………………..


- Giờ cho ăn:……………………………………………………..…………. 4. Cách cho ăn:……………………………………………………..………..

5. Có kiểm tra lượng thức ăn sau khi cho ăn không: □ Có □ Không


6. Có bổ sung vitamin, kháng sinh: □ Có □ KhôngTên Vitamin, khoáng


Liều lượng/kg


Số lần cho ăn/ngày


Nhịp sử dụng/vụ (tháng)


Giá tiền

Phần 5: Chăm sóc và quản lí

1. Theo dòi chất lượng nước như thế nào? □ Test □ Cảm quan.

Các chỉ tiêu theo dòi: □ Nhiệt độ □ pH □ Oxy hòa tan □ H2S □ NH3 2. Thay bao nhiêu nước so với ao (%):……………………………………......

- Xử lí nước: □ Có □ Không


- Cách xử lý:…………………………………………………………………..


3. Định kì dùng vôi, hóa chất: □ Có □ KhôngTên

Số lượng sử

dụng

Sử dụng khi

nào

Liều lượng sử

dụng

Lý do sử dụng

Phân bón

Vôi

Hóa chất

Khác

4. Trong quá trình nuôi có gặp trở ngại về bệnh không:………………………..


Nội dung

Bệnh 1

Bệnh 2

Bệnh 3

Bệnh 4

Bệnh 5

Nguyên nhân


Tháng xuất hiện


Kéo dài bao lâu


Mức thiệt hại (%)


Loại thuốc hóa chất

xử lý


Cách xử lý


Liều lượng


Hiệu quả xử lý


Phần 6: Thu hoạch


1. Sau mấy tháng nuôi thì thu hoạch:……………………………………..


2. Cách thu: □ Tỉa □ Toàn bộ


3. Hình thức thu mua sản phẩm của thị trường: □ Thương lái □ Công ty 4. Tổng sản lượng:…………………………………………………......……

5. Trọng lượng cá và kích cỡ cá:


- Loại 1………………….con/kg……………giá……………………..đồng/kg


- Loại 2………………….con/kg……………giá……………………..đồng/kg


- Loại 3………………….con/kg……………giá……………………..đồng/kg 6. Tỉ lệ sống lúc thu hoạch:…………………………………………............

Phần 7: Thông tin kinh tế


Chi phí

Thành tiền (đồng)

Trang thiết bị


Máy móc


Lưới


Cống cấp, thoát nước


Sên vét ao


Đào ao


Nhiên liệu


Cải tạo ao


Con giống


Thức ăn


Hóa chất


Quản lý


Thuê mướn nhân công


Chi phí khác


Tổng thu


Tổng lợi nhuận


Phần 8: Thuận lợi và khó khăn


Nội dung

Thuận lợi

Khó khăn

Nguồn nướcCải tạo aoCon giốngThức ănHóa chấtQuản lýVay vốn ngân hàngPHỤ LỤC B

Phụ lục B1: Thông tin chung hộ nuôi cá lóc ao đất


STT

Họ và tên

Tuổi

Địa chỉ

Kinh nghiệm

Tiếp cận NTTS

1

Nguyễn Văn Kế

45

xã Long Thuận

10

Kinh nghiệm

2

Lê Thành Tâm

52

xã Long Thuận

5

Kinh nghiệm

3

Trương Thanh Long

49

xã Long Thuận

7

Hội thảo

4

Lương Văn Dòn

61

xã Long Thuận

10

Kinh nghiệm

5

Lương Hồng Kha

28

xã Long Thuận

5

Kinh nghiệm

6

Lương Văn Thông

59

xã Long Thuận

4

Kinh nghiệm

7

Bùi Quang Dững

36

xã Long Thuận

3

Tập huấn

8

Nguyễn Chí Hùng

47

xã Phú Thuận A

3

Tập huấn

9

Vò Văn Hò

42

xã Phú Thuận A

4

Tập huấn

10

Huỳnh Kim Hoa

63

xã Phú Thuận B

7

Hội thảo

11

Nguyễn Phú Cường

32

xã Long Thuận

6

Tập huấn

12

Phạm Văn Hậu

36

xã Long Thuận

4

Kinh nghiệm

13

Nguyễn Văn Cường

34

xã Long Thuận

2

Kinh nghiệm

14

Dương Thanh Liêm

31

xã Phú Thuận A

2

Kinh nghiệm

15

Nguyễn Văn Bình

29

xã Long Thuận

2

Tập huấn

16

Nguyễn Văn Tèo

49

xã Long Thuận

8

Kinh nghiệm

17

Tô Đăng Khoai

43

xã Phú Thuận A

3

Kinh nghiệm

18

Trần Thị Ngọc

37

xã Phú Thuận B

2

Kinh nghiệm

19

Nguyễn Thanh Hải

42

xã Phú Thuận B

10

Tập huấn

20

Huỳnh Văn Tài

39

xã Phú Thuận B

5

Kinh nghiệm

21

Phạm Văn Khánh

32

xã Phú Thuận B

3

Hội thảo

22

Nguyễn Văn Tứ

35

xã Long Thuận

3

Kinh nghiệm

23

Phạm Văn Tặng

41

xã Long Thuận

6

Kinh nghiệm

24

Phạm Văn Nhi

40

xã Phú Thuận B

4

Kinh nghiệm

25

Huỳnh Thái Ngọc

35

xã Phú Thuận B

8

Kinh nghiệm

26

Trần Văn Đạo

46

xã Phú Thuận B

9

Kinh nghiệm

27

Phan Văn Long

34

xã Phú Thuận B

8

Hội thảo

28

Đào Hoàng Minh

64

xã Long Thuận

12

Kinh nghiệm

29

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

46

xã Phú Thuận A

3

Kinh nghiệm

30

Phạm Văn Chinh

62

xã Phú Thuận A

15

Kinh nghiệm

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.9/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số