Với Các Đại Học, Trường Đại Học , Cao Đẳng

Chủ trì, phối hợp với Bộ QP, Bộ CA, các Bộ và cơ quan liên quan quy định chương trình khung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên GDQP-AN cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. d) Bộ Văn ...

Phương Pháp Nghiên Cứu Sản Phẩm Hoạt Động Của Sinh Viên

Các cơ sở giáo dục đào tạo: - Đối với Bộ GDĐT: Là mối quan hệ giữa cơ quan quản lí chuyên môn c ấp trên với cơ sở GDĐT tổ chức thực hiện (chỉ đạo và phục tùng). - Với Bộ QP: Là mối quan hệ giữa cơ quan thường trực Hội ...

Giáo Dục Quốc Phòng -An Ninh Cho Sinh Viên

Phận của nền giáo dục quốc dân, nội dung cơ bản trong xây dựng nền QP toàn dân, AN nhân dân; nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về QP, AN; truyền thống đấu tranh chống ngoại ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top