PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Xem tất cả 120 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 15 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 15

Không đồng ý 53 35,3 52,6 Không có ý kiến 4 2,7 55,3 Đồng ý 42 28 83,3 Rất đồng ý 25 16,7 100 Tổng cộng 150 100 Điểm đánh giá trung bình: 2,9 điểm 32. Chính sách khuếch trương thương hiệu của Công ty là hợp lý Chỉ tiêu Số trả lời Tần ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 14 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 14

Chỉ tiêu Số trả lời Tần số Phần trăm Phần trăm tích lũy Rất không đồng ý 18 12 12 Không đồng ý 26 17,3 29,3 Không có ý kiến 20 13,3 42,6 Đồng ý 48 32 74,6 Rất đồng ý 38 25,4 100 Tổng cộng 150 100 Điểm đánh giá trung bình: 3,4 điểm 12. ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 13 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 13

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT QUAN ĐIỂM CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV Kính thưa quý vị Tôi là học viên cao học khóa 21 Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đang thực hiện luận văn tốt ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 12 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 12

Hợp với biểu tượng đồng tiền cổ, thể hiện sự gắn kết hòa hợp giữa Trời và Đất, Âm và Dương. Hình ảnh một buổi sớm ban mai tươi sáng với vầng dương đang lên và quỹ đạo chuyển động thể hiện sự vận động và tiếp nối ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 11 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 11

Viên đưa hình ảnh của công ty chứng khoán BIDVvào blog của mình trước tiên phải để họ cảm thấy gắn bó với công ty, phải tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân viên và công ty chứng khoán BIDV. Để tạo động lực cho ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 10 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 10

Hơn thế nữa, những nhân viên PR của công ty chứng khoán, không nhất thiết phải là những người tốt nghiệp trường báo chí, mà có thể là những người hiểu biết xã hội, biết phân tích thị trường, phân tích tình hình công ty, có trách ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 9 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 9

Được khá nhiều thành công với những thành tựu to lớn. Có được sự thành công này là nhờ có sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty. Đặc biệt là sự đóng góp không nhỏ của bộ phận PR ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 8 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 8

Kịp thời ban hành các quy định mới, sửa đổi các văn bản nội bộ cho phù hợp với quy định của NHNN và hướng tới thông lệ quốc tế, xây dựng các sản phẩm cụ thể (như tỷ lệ ký quỹ, vay margin, vay T+3….); Thử nghiệm các sản ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 7 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 7

Phòng tài chính kế toán: + Phòng có trách nhiệm tổ chức các công việc tài chính kế toán như hạch toán lãi, lỗ, bảng cân đối thu, chi theo hệ thống tài khoản và chế độ hiện hành của Nhà nước, theo dõi và phản ánh tình hình sử dụng ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 6 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 6

Thuộc vào vị trí, trình độ chuyên môn, lĩnh vực phụ trách của người được quản lý, các câu hỏi có thể biến đổi linh hoạt dựa trên nền các câu hỏi đã chuẩn bị. Tác giả tiến hành thực hiện phỏng vấn từ 5 đến 8 người, các ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 5 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 5

Dịch vụ nhằm làm cho chúng được nhận biết dễ dàng và khác biệt với các sản phẩm cùng loại. “ Bản sắc thương hiệu ” (brand platform) là một khái niệm rất cơ bản bởi vì nó được xem như nền tảng cho tất cả các quyết định ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 4 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 4

- Mối quan hệ lao động - những cuộc đình công và thỏa thuận về lương bổng; - Sự than phiền của khách hàng, tình hình sản phẩm hay báo cáo về việc thử nghiệm; - Thảo luận với đội ngũ phân phối và bán hàng; - Giá cả và ảnh ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 3 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 3

Từ các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp mà thông tin còn được tiếp nhận từ khách hàng, từ các nhóm công chúng với mục tiêu xây dựng sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Hoạt động PR chuyển tải một lượng thông tin nhiều hơn so với ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 2 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 2

DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 1.1 Quy trình khuếch trương thương hiệu & Qui trình nhận biết thương hiệu 29 2 Bảng 3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của Công ty 41 3 Bảng 4.1 Bảng quản lý quan hệ báo chí ...

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 1 thumb

PR với việc khuếch trương thương hiệu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Đinh Thị Kim Chi Pr Với Việc Khuếch Trương Thương Hiệu Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bidv Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã Số: 60 34 01 02 Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số