Giá Gạo Thế Giới Giai Đoạn 1990-2006

Khác kinh doanh cầm chừng, Tổng Công ty xăng dầu đã vừa phải đảm bảo nguồn để ổn định thị trường, vừa phải tăng lượng nhập tối đa để tăng dự trữ theo yêu cầu của Bộ Thương mại nên phải chịu lỗ ở mức cao. Đồng thời, ...

Một Số Mặt Hàng Nhập Khẩu Chủ Yếu Thời Kỳ 2000-2007

Như máy vi tính, linh kiện và sản phẩm điện tử, đặc biệt là máy móc, phụ tùng và thiết bị, dụng cụ là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất. Bảng 2.4: Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu thời kỳ 2000-2007 (Đơn vị: triệu ...

Rủi Ro Trong Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

B) Các nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân chủ quan: - Thái độ của doanh nghiệp đối với rủi ro: Đây rất có thể là một nhân tố quan trọng làm tăng hoặc giảm rủi ro trong kinh doanh. Nếu như doanh nghiệp chủ quan, xem thường, không quan ...