Hoàn Thiện Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin Trong Điều Hành Cstt

- Xây dựng hệ thống kho dữ liệu để phục vụ công tác dự báo, thường xuyên cập nhật thông tin phục vụ cho công tác dự báo. - Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ thực hiện công tác dự báo thông qua việc thường xuyên đào tạo và ...

Hoàn Thiện Công Cụ Tỷ Lệ Dtbb Trong Điều Hành Cstt

Dụng các công cụ CSTT theo nguyên tắc thị trường và áp dụng các biện pháp thích hợp để định hướng và ổn định lãi suất, hướng tới thực hiện lãi suất thực dương. Tuy nhiên, lãi suất không nên quá cao vì lãi suất cao sẽ là gánh ...

Hoạt Động Nghiệp Vụ Thị Trường Mở 6 Tháng Đầu Năm 2011

2.2.7. Công cụ thị trường mở Từ tháng 7/2000, NHNN đã chính thức khai trương nghiệp vụ thị trường mở. Trong thời gian hoạt động, nghiệp vụ Thị trường mở đã được ngày càng hoàn thiện để trở thành công cụ điều tiết linh hoạt ...

Diễn Biến Tỷ Lệ Dự Trữ Bắt Buộc Giai Đoạn 2002 - 2011

(5/2005) biên độ giao dịch được nới rộng là 0,25%. Biên độ tỷ giá được điều chỉnh lên mức hiện tại là +/- 3%. Với cơ chế điều hành tỷ giá mới này, tỷ giá đồng Việt Nam được hình thành cơ bản là trên cơ sở cung cầu thị ...

Lãi Suất Tái Cấp Vốn Và Lãi Suất Tái Chiết Khấu

Quá trình NHNN sử dụng công cụ lãi suất như một công cụ trực tiếp để điều hành CSTT, quá trình như sau:  Chính sách lãi suất, cố định, bao cấp (từ 1975-1985): Hoạt động ngân hàng vẫn theo cơ chế bao cấp, NHNN quy định cụ thể các ...

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Các Tháng Trong Năm 2004 [ 24]

Hình 2. 2 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm 2004 [ 24] (Tháng trước = 100) Chỉ số giá tiêu dùng hầu như tăng liên tục trong cả năm 2004. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm đã tăng 7,2% so với tháng 12 năm 2003. Sau một loạt biện pháp ...

Lãi Suất Huy Động Và Cho Vay Của Nhtw Hàn Quốc 2009 - 2011

Chặt để ngăn chặn tình trạng tăng trưởng nền kinh tế quá nóng. Nhưng sang 4 tháng cuối năm 2008, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới, NHTW Trung Quốc đã 4 lần điều chỉnh giảm tỷ lệ DTBB với tổng mức cắt giảm ...

Về Các Đối Tượng Chịu Tác Động Trực Tiếp Của Cstt

Nhau thể hiện trên các diễn đàn, trong phối hợp chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động ngân hàng – tiền tệ…. Từ thực tế đó, làm cho chính sách phải thực hiện đa mục ...

Có Nghĩa Là Toàn Bộ Hàng Hóa Và Dịch Vụ Trong Nền Kinh Tế

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NHẰM KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NỀN KINH TẾ 1.1. Những vấn đề cơ bản về lạm phát 1.1.1. Khái niệm và đo lường 1.1.1.1. Khái niệm Lạm phát được ...