Cơ Cấu Fdi Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Bất Động Sản

Lịch và xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Đây được coi là nguồn vốn “mồi” quan trọng để kêu gọi, thu hút các nguồn lực khác tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch cũng như đầu tư vào các cơ sở kinh doanh du lịch. ...

Chất Lượng Đào Tạo Của Nguồn Nhân Lực Du Lịch Việt Nam

Nam đã tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm năng thông qua giao dịch điện tử trên Internet. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Việt Nam hiện nay đã xây dựng website riêng để tạo kênh phân phối trực tuyến. Tuy nhiên, ...

Xây Dựng Chiến Lược Marketing - Mix Thu Hút Khách Du Lịch

Thị trường chính là cơ sở để xây dựng chiến lược thị trường cho doanh nghiệp. Tương tự như thế, các chiến lược thu hút khách du lịch sẽ phù hợp Các tiêu chí phân đoạn thị trường du lịch có thể là: vùng địa lí (nông thôn, ...