Quản Lý Thức Ăn Và Nước Trong Bể 3.2.3.1Thời Gian Cho Cá Ăn

Phần 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu nghiên cứu Nguồn cá bột 3-6 ngày tuổi lấy từ Hậu Giang. Dụng cụ: cân điện tử, bể nhựa 60l, máy bơm nước, ống si phông, hệ thống sục khí, vợt mịn… Hóa chất: muối… Thức ...