Xây Dựng Và Thực Hiện Quy Trình Ban Hành Sản Phẩm

Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20
Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Ngân hàng phát hành Sơ đồ 3.2. Mô hình kết nối 3 Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Ngân hàng phát hành Sơ đồ 3.2. Mô hình kết nối 4 Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Ngân hàng phát hành Sơ đồ 3.2. Mô hình kết nối 5Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Ngân hàng phát hành Sơ đồ 3.2. Mô hình kết nối 9

Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Ngân hàng phát hành Sơ đồ 3.2. Mô hình kết nối 10

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 231 trang: Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Ngân hàng phát hành Sơ đồ 3.2. Mô hình kết nối 11

Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Ngân hàng phát hành Sơ đồ 3.2. Mô hình kết nối 12

Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20

Ngân hàng thanh toán

(Tài khoản)


Ngân hàng phát hànhSơ đồ 3.2. Mô hình kết nối thanh toán thẻ tín dụng của các NHTMNgân hàng thanh toán (Tài khoản) Sơ đồ 3.3. Mô hình kết nối thanh toán thẻ ghi 17
Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Sơ đồ 3.3. Mô hình kết nối thanh toán thẻ ghi 20

Ngân hàng thanh toán (Tài khoản) Sơ đồ 3.3. Mô hình kết nối thanh toán thẻ ghi 21

Ngân hàng thanh toán

(Tài khoản)Sơ đồ 3.3. Mô hình kết nối thanh toán thẻ ghi nợ của các NHTM


NHNN cần khẩn trương hoàn thiện thành lập một Trung tâm chuyển mạch và thanh toán thẻ liên ngân hàng (cổng thanh toán)- là đầu mối xử lý các giao dịch cấp phép, thanh toán tra soát giao dịch thẻ của các NHTMVN đảm bảo các loại thẻ do các ngân hàng thương mại khác nhau phát hành có thể thanh toán được tại bất kỳ máy ATM và cơ sở chấp nhận thẻ nào.

Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử SMS banking, Internet banking, Kios banking

Phát triển các dịch vụ NH điện tử Phone banking, SMS banking, Internetbanking, Kios banking, Mobile banking là xu thế tất yếu trong hoạt động NHBL. Đối với KH, dịch vụ NH điện tử giúp KH tiếp cận sản phẩm dịch vụ của NH mọi lúc, mọi nơi, quản lí nguồn vốn hiệu quả, chủ động xử lý kịp thời các giao dịch thanh toán, tiết kiệm thời gian, chi phí...Đối với NH, dịch vụ NH điện tử giúp các NH mở rộng, thu hút KH, từ chỗ chỉ gói gọn trong phạm vi một vùng, miền ra các vùng miền khác trong một nước, từ một quốc, gia lãnh thổ nhất định ra toàn thế giới, giảm thiểu được chi phí bán hàng, chi phí thuê địa điểm, nhân công, qua đó các NH còn thực hiện điều tra thị trường, Marketing được sản phẩm, dịch vụ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Xét trên giác độ KT xã hội, dịch vụ NH điện tử đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng to lớn về vốn để phát triển KT, đồng thời giúp cải thiện đời sống dân cư, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền KT góp phần giảm chi phí xã hội qua việc tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả NH và KH.

Dịch vụ SMS banking (Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại di động): là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch với NH qua tin nhắn điện thoại di động và các loại phương tiện liên lạc có chức năng nhắn tin khác.

Ngân hàng hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp rộng rãi dịch vụ SMS banking đến KH. Hiện nay một số NH cung cấp dịch vụ này cho KH với các tiện ích chủ yếu như: truy vấn tỷ giá, lãi suất, mạng lưới phòng


giao dịch, điểm đặt máy ATM; Truy vấn số dư tài khoản, liệt kê giao dịch, sao kê thẻ tín dụng; nhận thông tin biến động số dư trên tài khoản.

Tuy nhiên các NH cần nghiên cứu và đầu tư công nghệ để cung cấp dịch vụ thanh toán cho KH như dịch vụ Top up, thanh toán hóa đơn, thanh toán sao kê thẻ tín dụng, chuyển tiền...

Hệ thống cổng thanh toán Smartlink, NGT, Vinapay…

Dịch vụ Top-up: là dịch vụ mà khi KH thực hiện gửi tin nhắn đến NH theo cú pháp quy định nhằm tự nạp tiền cho thẻ điện thoại hoặc thẻ game, NH sẽ xác thực khách hàng và thực hiện ghi nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NH để ghi có vào tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV), qua đó các NCCDV như viễn thông, trò chơi... thực hiện nạp tiền (tăng tiền) cho khách hàng ngay lập tức. Sơ đồ mô phỏng dịch vụ như sau:


.


Sơ đồ 3.4 Mô phỏng dịch vụ Topup của các NHTM với các công ty cung cấp dịch vụ


Internet banking: là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng thông qua các chương trình NH trực tuyến được cung cấp trên website của các NH. Các NH cần phát triển chương trình phần mềm ứng dụng có khả năng quản trị, kiểm soát thông tin, có khả năng lưu trữ, cất giữ và tra soát thông tin khi cần được cung cấp trên website của NH để khách hàng thực hiện các giao dịch với NH qua mạng Internet. Theo đó khi đăng ký sử dụng dịch vụ KH được NH cấp tên truy cập và mật khẩu truy cập là thông tin dùng để định danh và xác thực quyền hạn truy cập của khách hàng vào hệ thống, ngoài ra đối với các giao dịch thanh toán cần có thêm mật khẩu động OTP (One Time Password) chỉ có giá trị một lần cho giao dịch đó. Các NH cũng cần xây dựng và ban hành các điều khoản quy định việc sử dụng dịch vụ Internet Banking để ràng buộc quyền hạn và trách nhiệm của khách hàng và NH khi tham gia vào quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ, có giá trị như Hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ giữa NH và khách hàng.

Các dịch vụ cung cấp qua Internetbanking hiện nay chủ yếu là dịch vụ truy vấn: Tra cứu thông tin tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền vay, tiết kiệm, thông tin thẻ, và các thông tin khác... Vì vậy, các NH cần nghiên cứu và triển khai dịch vụ thanh toán trên internet như :Thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ cho các NCCDV; thanh toán chuyển khoản trong hệ thống một NH; tiến tới thanh toán giữa các NH trong nước, phát hành lệnh chuyển tiền đi nước ngoài...đồng thời phát triển các tiện ích khác như đăng ký sử dụng dịch vụ, thay đổi mật khẩu, yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ...

Các NH cũng cần mở rộng đối tác ( NCCDV) trong việc thanh toán cho việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ trên cơ sở Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ được ký giữa hai bên. Theo đó các NCCDV sẽ mở TK tại các NHTM, người mua sử dụng dịch vụ SMS banking, internet banking để thanh toán cho NCCDV thông qua các giao dịch thanh toán.


Kios banking: Các dịch vụ Kios banking được rất nhiều các NH trên thế giới cung cấp đến KH, tuy nhiên tại VN, cho đến năm 2008 chưa có bất kỳ NHTMVN nào triển khai. Với sự tiện ích của các Kios banking, KH thực hiện các giao dịch phi tiền mặt như, truy vấn thông tin tài khoản, sao kê tài khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, đăng ký dịch vụ, thanh toán phí tàu xe, chuyển tiền, thanh toán thẻ tín dụng, giao dịch xếp hàng, truy cập Internetbanking, xem tỷ giá, lãi suất, các thông tin về mạng lưới NH và các thông tin chung khác. Đối với NH, thực hiện khảo sát, nhận kiếu nại của KH... Đồng thời với chi phí khá hợp lý (rẻ hơn máy ATM rất nhiều), các NHTMVN cần xem xét đưa vào triển khai hệ thống các KIOS nhằm giảm tải các giao dịch tại ATM, giảm tải giao dịch tại quầy, hướng KH sử dụng cac kênh giao dịch hiện đại, tăng khả năng tương tác giữa NH và KH, nâng cao hình ảnh của các NH.

3.2.5.3 Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới khác

Dịch vụ uỷ thác đầu tư

Kinh tế VN trong những năm gần đây đã không ngừng tăng trưởng mạnh, với nhiều hình thức tích luỹ khác nhau, đã có không ít dân cư giàu lên nhanh chóng, nhưng không phải ai cũng biết đầu tư kinh doanh, chỉ đơn thuần gửi NH hưởng lãi, mức sinh lời bình thường. Đây là nguồn tài chính khá dồi dào để NH phát triển dịch vụ uỷ thác đầu tư. NHTM thay mặt khách hàng quản lý đầu tư vào lĩnh vực sinh lời, vào chứng khoán, làm cho thị trường tài chính phát triển. Khi đó NHTM thực sự trở thành hệ thống phân bổ nguồn vốn đầu tư hiệu quả cho nền KT, tăng hệ số nhân tiền, làm tăng độ sâu tài chính của nền KT. Đối với các NHTM ngoài mục tiêu cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư cá nhân, nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tăng nguồn thu phí dịch vụ, còn nhận được sự chia sẻ lợi nhuận dưới dạng phí thưởng. Về phía NHTM có thể ký hợp đồng với công ty quản lý quỹ đầu tư


để tiến hành đầu tư số tài sản nhận của khách hàng. NH sẽ thu được phí từ nhà đầu tư cá nhân và công ty quản lý quỹ, đồng thời có thể có nhận được phí thưởng từ quỹ đầu tư tuỳ thuộc vào điều khoản hợp đồng. Tuỳ theo nhu cầu và tình hình thị trường các NH có thể đưa bản chào danh mục đầu tư đến các khách hàng cá nhân tiềm năng, tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng thực hiện việc uỷ thác và nhận uỷ thác. Đây là loại hình dịch vụ rất tiềm năng và chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong tương lai, vì vậy các NHTMVN cần có những định hướng rõ ràng và triển khai dịch vụ vốn là một trong các dịch vụ NH hiện đại rất phát triển ở các nước trên thế giới.

Dịch vụ bảo quản giấy tờ có giá, tư vấn tài chính và đầu tư:

Các dịch vụ này sẽ bổ trợ quan trọng trong chiến lược đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, mở rộng cơ sở khách hàng và khai thác tối đa cơ sở vật chất và năng lực cung cấp dịch vụ NH của các NHTM VN. NH có một cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ về các khách hàng khác nhau, đồng thời hiểu sâu sắc nhất nghiệp vụ NH, tài chính, tiền tệ, vì vậy có lợi thế trong việc tư vấn cho khách hàng. Tận dụng thế mạnh này, các NH cần đẩy mạnh cung cấp dịch uỷ thác đầu tư, vụ tư vấn và cung cấp thông tin không những cho các doanh nghiệp mà còn cho các cá nhân. Ngoài ra, NH còn tư vấn về các lĩnh vực như pháp luật, đầu tư, thuế....

Tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ bảo hiểm

Đây là xu thế của ngành tài chính NH hiện nay. Phần lớn các NH (93% ở Mỹ, 79% ở châu Âu và 86% ở Úc nhận thực hiện tăng cường bán chéo (cross-selling) sản phẩm dịch vụ. Ví dụ như sự kết hợp giữa NH và bảo hiểm (Bank-Assurance) mang đến lợi ích cho khách hàng và tăng lợi nhuận cho cho hai phía. NH tăng thu phí dịch vụ (tiền hoa hồng) bán bảo hiểm, đồng thời tăng cường thu hút vốn do quản lý tài khoản cho các công ty bảohiểm. Ngược lại, các hãng bảo hiểm bán được nhiều sản phẩm thông qua mạng lưới chi nhánh rộng và đội ngũ nhân viên NH có trình độ và độ tín nhiệm cao. Đối


với các sản phẩm dịch vụ mới hoặc có tính phức tạp, cần nâng cao vai trò của Marketing giúp công chúng hiểu rõ, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ NH.

3.2.5.3 Xây dựng và thực hiện quy trình ban hành sản phẩm

Một trong yếu tố thành công trong phát triển sản phẩm của hoạt động ngân hàng bán lẻ là quy trình được thiết kế tốt và sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của KH như: dễ hiểu, dễ sử dụng, thao tác nhanh, dịch vụ sau bán hàng tốt....Các NH cần thực hiện cải tiến các sản phẩm đã có, phát triển sản phẩm mới, loại bỏ các sản phẩm không còn phù hợp. Để thực hiện tốt, các NH cần xây dựng quy trình phát triển sản phẩm và tuân thủ nghiêm túc quy trình này nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng trong việc triển khai các sản phẩm . Mỗi NH cần xây dựng chuẩn hóa quy trình phát triển và cải tiến sản phẩm của mình, căn cứ điều kiện thực tế có thể thực hiện điều chỉnh phù hợp về thời gian triển khai cũng như cắt giảm một số bước trong quy trình song vẫn đảm bảo nguyên tắc sản phẩm và quy trình thực hiện bán sản phẩm đơn giản và thuận tiện nhất cho KH. Quy trình này bao gồm các giai đoạn sau, tuy nhiên tùy thuộc vào quy mô và tính chất đặc thù của mỗi NH, mỗi loại sản phẩm dịch vụ, các NH có thể giảm bớt một hoặc một số giai đoạn:

(i) Nghiên cứu, phân tích thị trường: Thực hiện phân đoạn khách hàng, xác định xem ai cần cái gì vì mỗi phân đoạn nhỏ của thị trường thường có những mong muốn và những yêu cầu cụ thể khác nhau về sản phẩm. Việc này thực hiện trước khi xây dựng sản phẩm và thực hiện marketing. Các chỉ số để thực hiện phân đoạn KH bao gồm: Các chỉ số về nhân chủng: tuổi đời, giới tính, tình trạng hôn nhân, quy mô gia đình, nghề nghiệp, thu nhập, trình độ, dân tộc, quốc tịch...; địa lý: Nơi ở và làm việc; tâm lý: Sở thích, ý kiến, thái độ; thói quen: Lợi ích mong muốn, mức độ sử dụng...


Cần có đánh giá chung về thị trường và tình hình cạnh tranh cũng như các xu hướng hành vi của khách hàng. Qua đó phân tích thị trường kết hợp với nghiên cứu tài liệu để lập kế hoạch triển khai. Theo đó, phải dự báo được tổng thị trường tiềm năng cho sản phẩm này, dự báo số lượng khách hàng tăng trưởng hàng năm.

(ii) Thiết kế sản phẩm: các yếu tố cần chú ý:

- Product (Sản phẩm): Liên quan đến các vấn đề như xác nhãn hiệu sản phẩm, chức năng (điều khoản điều kiện, đặc tính kỹ thuật, các vấn đề liên quan đến tính tuân thủ và giải quyết các vấn đề phát sinh, các yếu tố rủi ro,

- Process(Quy trình): Chú trọng toàn bộ các vấn đề trong quy trình mà KH có thể gặp phải, việc xây dựng quy trình đảm bảo đơn giản và thuận tiện nhất cho KH. Vấn đề này quan trọng hơn cả mức giá thấp đưa ra. Đồng thời tính đến những rủi ro tác nghiệp. Các vấn đề liên quan đến sự đáp ứng của công nghệ.

- Pricing (Giá cả): như phí, lãi suất, hoa hồng, điều khoản phạt (nếu có)

- Presentation (Trình bày): như sổ tay, tờ rơi, lời giới thiệu....Đây là yếu tố cấu thành tính “hữu hình” của sản phẩm

- Place (Địa điểm): các kênh sẽ thực hiện bán sản phẩm này như chi nhánh, phòng giao dịch, trang web của NH, TTDVKH, ATM, KIOS...

Sau khi hoàn thành bản dự thảo, cần lấy ý kiến của các bộ phận tác nghiệp, quản lý rủi ro (rủi ro tác nghiệp), quản lý kênh phân phối (sản phẩm sẽ bán qua kênh nào), công nghệ (liên quan đến đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, sự đáp ứng của hệ thống) và bộ phận chăm sóc KH, bộ phận tài chính (liên quan đến hạch toán, dự kiến chi phí, thu nhập).

Chỉnh sửa và hoàn thiện quy định và ban hành sản phẩm dịch vụ mới.

(iii) Chuẩn bị và triển khai thử nghiệm nội bộ : Theo thông lệ quốc tế, thời gian để đưa một sản phẩm khá phức tạp mất khoảng gần 6 tháng, riêng việc

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/11/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số