Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - 29

Câu 2: Quý khách đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ của SCB trong thời gian bao lâu?


Dưới 1 năm

Từ 1 đến dưới 3 năm

Từ 3 đến dưới 5 năm

Trên 5 năm

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 240 trang tài liệu này.

Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - 29


Câu 3: SCB có phải là ngân hàng chính trong giao dịch của Quý khách không?

Không

PHẦN II: KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA QUÝ KHÁCH

Câu 4: Hiện tại, quý khách đang sử dụng bao nhiêu dịch vụ phi tín dụng tại SCB?

Không sử dụng

Sử dụng 03 dịch vụ

Sử dụng 01 dịch vụ

Sử dụng trên 03 dịch vụ

Sử dụng 02 dịch vụCâu 5: Quý khách vui lòng cho biết hiện nay, quý khách đang sử dụng dịch vụ phi tín dụng nào sau đây tại SCB?

Dịch vụ tài khoản

Dịch vụ thẻ ngân hàng

Dịch vụ thanh toán (trong nước/quốc tế)

Dịch vụ ngân hàng điện tử

Dịch vụ bảo hiểm

Dịch vụ tư vấn tài chính

Dịch vụ khác

Không sử dụng dịch vụ nào


Câu 6: Đánh giá mức độ quan trọng các tiêu chí sau khi quý khách sử dụng dịch vụ ngân hàng (Đánh số thứ tự từ 1 đến 7 tương ứng mức độ quan tâm từ thấp nhất đến cao nhất).

Hình ảnh ngân hàng

Sản phẩm/Dịch vụ

Chương trình ưu đãi

Thủ tục/ hồ sơ

Chi phí dịch vụ/Lãi suất

Chính sách chăm sóc KH Chuyên viên quan hệ Khách hàng Chất lượng dịch vụ/Hiệu quả giao dịch

4. Đánh giá mức độ quan trọng các tiêu chí sau khi quý khách sử dụng dịch vụ ngân hàng (Đánh số thứ tự từ 1 đến 7 tương ứng mức độ quan trọng từ thấp nhất đến cao nhất)

Hình ảnh ngân hàng

Sản phẩm/Dịch vụ

Chương trình ưu đãi

Thủ tục/ hồ sơ

Chi phí dịch vụ/Lãi suất

Chính sách chăm sóc KH Chuyên viên quan hệ Khách hàng Chất lượng dịch vụ/Hiệu quả giao dịch

5.Quý khách vui lòng cho biết một số điểm/hạn chế trong phát triển dịch vụ phi tín dụng tại SCB?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Phụ lục 04: Tổng hợp kết quả phiếu khảo sát số 2


4.1 Kết quả thống kê thông tin khách hàngSTT

Tiêu chí

Phân loại

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Giới tính

Nam

142

48,80

Nữ

149

51,20

2

Tình trạng hôn nhân

Độc thân

87

29,90

Đã lập gia đình

204

70,10


3


Độ tuổi

Dưới 18 tuổi

16

5,50

Từ 18 đến dưới 22 tuổi

46

15,81

Từ 22 tuổi đến dưới 45 tuổi

135

46,39

Từ 45 tuổi đến dưới 60 tuổi

76

26,12

Trên 60 tuổi

18

6,19


4


Trình độ học vấn

Đại học, sau đại học

187

64,26

Cao đẳng, trung cấp

74

25,43

THPT

16

5,50

Khác

14

4,81


5


Nghề nghiệp

Nhân viên văn phòng

141

48,45

Kinh doanh

57

19,59

Cán bộ hưu trí

24

8,25

Học sinh, sinh viên

42

14,43

Lao động phổ thông

16

5,50

Nghề nghiệp khác

11

3,78


6


Thời gian sử dụng DVPTD tại SCB

Dưới 1 năm

39

13,40

Từ 1 đến dưới 3 năm

122

41,92

Từ 3 đến dưới 5 năm

108

37,11

Trên 5 năm

22

7,56


7

SCB có phải ngân hàng giao dịch chính về

DVPTD

179

61,51

Không

112

38,49


Tổng


100

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát

4.2 Kết quả khảo sát số lượng dịch vụ phi tín dụng Khách hàng sử dụng tại SCB


Tiêu chí

Phân loại

Số lượng

Tỷ trọng(%)


Số lượng dịch vụ phi tín dụng Khách hàng sử dụng tại SCB

Không sử dụng

30

10,31

1 dịch vụ

46

15,81

2 dịch vụ

69

23,71

3 dịch vụ

101

34,71

Từ 3 dịch vụ trở

lên

45

15,46


4.3 Kết quả khảo sát dịch vụ phi tín dụng Khách hàng sử dụng tại SCB


Tiêu chí

Dịch vụ sử dụng

Số lượng

Tỷ lệ sử dụng

sản phẩm (%)


Dịch vụ phi tín dụng Khách hàng sử dụng tại SCB

Không sử dụng

30

10.31

Dịch vụ thanh toán

175

60,14

Dịch vụ thẻ

88

30,24

Dịch vụ ngân hàng điện tử

107

36,77

Dịch vụ bảo hiểm

37

12,71

Dịch vụ tư vấn tài chính

49

16,84

Dịch vụ khác

33

11,34


4.4 Đánh giá mức độ quan trọng và mức độ hài lòng của một số tiêu chíTiêu chí

Thang điểm


Tổng điểm

Đánh giá mức độ các tiêu

chí


1


2


3


4


5


6


7

Mức độ quan trọng


34

42

36

37

19

29

94

1301

8

Chuyên viên quan hệ KH

24

52

37

28

26

35

89

1314

7

Chất lượng dịch vụ/hiệu quả giao dịch


25


34


32


31


30


37


102


1399


6

Chương trình ưu đãi

29

29

28

25

28

44

108

1431

5

Chính sách chăm sóc

21

26

29

29

24

49

113

1481

4

Sản phẩm/Dịch vụ

23

25

31

25

27

36

124

1485

3

Thủ tục/ hồ sơ

19

21

33

32

29

39

118

1493

2

Chi phí dịch vụ/Lãi suất

15

19

36

24

35

41

121

1525

1

Mức độ hài lòngThủ tục hồ sơ


10


31


42


38


33


54


83


1420


8

Chương trình ưu đãi


11


27


37


33


41


49


93


1458


7

Chính sách chăm sóc KH


9


25


32


37


35


58


95


1491


6

Chi phí dịch vụ/Lãi suất


8


18


23


35


30


65


112


1577


5

Sản phẩm/Dịch vụ


8


19


21


18


27


66


132


1636


4

Chuyên viên quan hệ KH


7


21


15


20


31


69


128


1639


3

Chất lượng dịch vụ/hiệu quả giao dịch


11


16


14


22


29


63


136


1648


2

Hình ảnh ngân hàng


12


10


18


25


32


51


143


1653


1

Hình ảnh ngân hàng


(Mức độ quan trọng và mức độ hài lòng được sắp xếp theo thứ từ từ 1 đến 8 theo xu hướng mức độ quan trọng/hài lòng từ cao đến thấp)

Phụ lục 05: DANH MỤC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU


Đối tượng

Sản phẩm tiền gửi

Sản phẩm tiền vay

Sản phẩm dịch vụ

khác


Khách hàng cá nhân

Gửi càng dài ưu đãi

càng cao

Tín dụng ưu đãi –

vững chãi tương lai

SMS Banking

Tiết kiệm sinh lợi mỗi

ngày

Vay ưu đãi – Mãi gắn

kết

Internet Banking


Tiết kiệm Phú Quý

Gói cho vay hỗ trợ

nhà ở theo Nghị quyết 02


Mobile banking

Tiền gửi đầu tư

Cho vay bổ sung vốn

kinh doanh

Dịch vụ thu hộ/ chi hộ

tận nơi

Kỳ hạn vàng, Lãi suất

vàng

Cho vay Tiểu thương

Giữ hộ vàng

Kỳ hạn ngày linh hoạt

Cho vay nuôi chế

biến thủy hải sản

Trung gian thanh toán

bất động sản

Tích lũy Phúc An

Khang

Cho vay đầu tư tiết

kiệm năng lượng

Thu hộ TPBank

Tích lũy linh hoạt

Cho vay chứng minh

năng lực tài chính

Chuyển tiền Online,

chuyển nhanh 24/7


Tiền gửi online

Cho vay mua Ô tô đối

với Khách hàng cá nhân và Hộ kinh doanh


Thanh toán hóa đơn, Thanh toán trực tuyến

Vui giáng sinh – đón

năm mới

Cho vay thấu chi có

tài sản bảo đảm

Thu ngân sách nhà

nước

Lộc Xuân đong đầy –

Vui tết an khang


Cho vay du học


Ưu đãi gấp bội

Cho vay tiêu dung có

tài sản bảo đảm

Nạp tiền điện thoại

(Topup)


Khách hàng tổ chức


Tài khoản thanh toán đa lợi


Cho vay Thấu chi


Dịch vụ tư vấn tài chính


Đầu tư kì hạn ngày

Cho vay hỗ trợ nhằm

giảm tổn thất trong nông nghiệp

Dịch vụ tra cứu chứng

thư bảo lãnh trên website


Tài khoản vốn phát hành chứng khoán

Cho vay bảo đảm

bằng tài khoản tiền gửi để đầu tư kinh doanh cổ phiếu


Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung

Tài khoản quản lý dự

án chuyên dung

Cho vay đầu tư tiết

kiệm năng lượng

Dịch vụ cung ứng và

thanh toán Séc

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Cho vay VND tài trợ

xuất khẩu với lãi suất USD

Dịch vụ thanh toán định kỳ


Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Cho vay bổ sung vốn lưu động dành cho KHTC

Dịch vụ ký quỹ thành

lập DN và duy trì

ngành nghề kinh doanh

Tài khoản vốn chuyên

dung giao dịch chứng khoán

Cho vay đầu tư tài sản cố định

Dịch vụ gửi sổ phụ qua email/post

Tài khoản vốn đầu tư

gián tiếp

Cho vay đối với

doanh nghiệp FDI

Chuyển tiền nhanh

24/7

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Cho vay tiểu thương

tại các trung tâm thương mại

Chuyển tiền theo danh

sách (bao gồm tài liệu chất lượng)Tài khoản SCB 100+

Cấp tín dụng xuất khẩu

Dịch vụ NSNN tại quầy (áp dụng thuế nội

địa)

Đầu tư trực tuyến

Cấp tín dụng nhập

khẩu

Dịch vụ thu thuế, phí

xuất nhập khẩu

Tăng ưu đãi - Thêm phát tài

Cấp tín dụng cầm cố lô hàng nhập khẩu

Dịch vụ Chuyển –

Nhận đầu tư chứng khoán

Tiền gửi không kỳ hạn thông thường

Cấp tín dụng bảo đảm

bằng tài khoản tiền gửi dành cho KHTC

Dịch vụ nộp thuế điện tử


Đắc lộc – Đắc tài

Cho vay sản xuất

kinh doanh thu mua lúa gạo


Dịch vụ chi hộ lương


Tiền gửi có kỳ hạn thông thường


Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn

Dịch vụ thanh toán

hóa đơn và dịch vụ nộp tiền điện thoại (TOPUP) (bao gồm tài liệu chất lượng)

Gói ưu đãi – Trọn thành công

Cho vay nuôi, chế biến thủy hải sản

Dịch vụ thu hộ tiền

mặt dành cho KH TPBank


Xem tất cả 240 trang.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí