Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại NHNo & PTNT An Giang – Chi nhánh huyện Thoại Sơn - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NHNo & PTNT AN GIANG – CHI NHÁNH HUYỆN THOẠI SƠN


Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 73 trang tài liệu này.


Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trung Hiếu MSSV: 1054011055 Lớp: 10DQTC07

Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại NHNo & PTNT An Giang – Chi nhánh huyện Thoại Sơn - 1


TP. Hồ Chí Minh, 2014


LỜI CAM ĐOAN


Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thoại Sơn, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2014


Sinh viên Nguyễn Trung Hiếu


LỜI CẢM ƠN





Sau 4 năm học tập tại trường Đại học Công Nghệ TP.HCM và 2 tháng đi thực tập trực tiếp tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thoại Sơn em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho bản thân và hoàn thành khóa luận với tên “Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn”.

Trước tiên em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích. Đặc biệt em xin cảm ơn Thầy Nguyễn Phú Tụ là người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều trong việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Em cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc cùng các anh chị tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thoại Sơn đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, cung cấp các số liệu cần thiết giúp em thực hiện tốt khóa luận này.

Mặc dù đã cố gắng, nhưng chắc chắn khóa luận sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉnh sửa góp ý của quý thầy cô để bài luận văn được hoàn thiện.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô cùng các anh chị tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thoại Sơn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác.


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu đề tài 3

CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân 4

1.1 Tổng quan về tín dụng cá nhân 4

1.1.1 Khái niệm về tín dụng cá nhân 4

1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 4

1.1.3 Vai trò của tín dụng cá nhân 5

1.1.4 Phân loại tín dụng cá nhân 6

1.2 Một số vấn đề liên quan đến tín dụng cá nhân 6

1.2.1 Nguyên tắc cho vay 6

1.2.2 Điều kiện cho vay 7

1.2.3 Phương thức cho vay 7

1.2.4 Bảo đảm tín dụng 8

1.3 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 8

1.4 Huy động vốn và cho vay khách hàng cá nhân 9

1.4.1 Huy động vốn cho tín dụng cá nhân 9

1.4.2 Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân 10

1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng 10

1.6 Rủi ro tín dụng cá nhân 12

1.6.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cá nhân 12

1.6.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 12

1.6.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 12

1.6.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 13

1.6.2.3 Nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng 13

1.6.3 Tác động của rủi ro tín dụng cá nhân 13

Chương 2. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn 14

2.1 Giới thiệu khái quát về NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn 14

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 14

2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động 15

2.1.3 Cơ cấu tổ chức 15

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2011-2013 17

2.2 Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn 20

2.2.1 Tình hình huy động vốn dành cho tín dụng cá nhân của NH qua 3 năm (2011-2013) 20

2.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thoại Sơn qua 3 năm (2011-2013) 23

2.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay cá nhân 23

2.2.2.1.1 Doanh số cho vay cá nhân theo thời hạn 25

2.2.2.1.2 Doanh số cho vay cá nhân theo mục đích vay 26

2.2.2.1.3 Doanh số cho vay cá nhân theo ngành nghề 27

2.2.2.1.4 Doanh số cho vay cá nhân theo phương thức đảm bảo 29

2.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ cá nhân 29

2.2.2.2.1 Doanh số thu nợ cá nhân theo thời hạn 31

2.2.2.2.2 Doanh số thu nợ cá nhân theo mục đích vay 32

2.2.2.2.3 Doanh số thu nợ cá nhân theo ngành nghề 33

2.2.2.2.4 Doanh số thu nợ cá nhân theo phương thức bảo đảm 34

2.2.2.3 Phân tích dư nợ cho vay cá nhân 35

2.2.2.3.1 Dư nợ cho vay cá nhân theo thời hạn 37

2.2.2.3.2 Dư nợ cho vay cá nhân theo mục đích vay 38

2.2.2.3.3 Dư nợ cho vay cá nhân theo ngành nghề 39

2.2.2.3.4 Dư nợ cho vay cá nhân theo phương thức bảo đảm 40

2.2.2.4 Phân tích tình hình nợ xấu 41

2.2.2.4.1 Nợ xấu theo thời hạn 43

2.2.2.4.2 Nợ xấu theo mục đích vay 44

2.2.2.4.3 Nợ xấu theo ngành nghề 45

2.2.2.4.4 Nợ xấu theo phương thức bảo đảm 46

2.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân của NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn 48

2.4 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng cá nhân của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thoại Sơn 50

2.4.1 Những mặt đạt được 50

2.4.2 Những mặt hạn chế 50

Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn 51

3.1 Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới 51

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân 51

3.2.1 Tăng cường công tác huy động vốn 51

3.2.1.1 Cơ sở khoa học của giải pháp 51

3.2.1.2 Nội dung giải pháp 52

3.2.1.3 Dự kiến kết quả đạt được 53

3.2.2 Cắt giảm nợ xấu 53

3.2.2.1 Cơ sở khoa học của giải pháp 53

3.2.2.2 Nội dung giải pháp 54

3.2.2.3 Dự kiến kết quả đạt được 55

3.3 Một số kiến nghị đối với NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thoại Sơn 55

3.3.1 Đơn giản hóa các thủ tục cho vay khách hàng cá nhân 55

3.3.2 Đẩy mạnh việc tư vấn đối với khách hàng cá nhân 56

3.3.3 Chủ động tìm kiếm khách hàng 56

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

Xem tất cả 73 trang.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí