Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Tín Dụng Cá Nhân‌

 Thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế: TD cá nhân hỗ trợ vốn cho KH để trang trải các chi phí phát sinh trong cuộc sống từ nhu cầu thiết yếu cho đến nhu cầu xa xỉ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Để có thể ...

Tình Hình Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Giai Đoạn 2011-2013

Triệu đồng 200.000 180.000 160.000 37.541 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 40.093 54.829 42.282 Vay NH cấp trên Tiền gửi kho bạc 39.950 32.594 26.677 23.992 Tiền gửi tổ chức kinh tế Tiền gửi tiết kiệm 15.349 61.716 37.613 49.364 2011 2012 2013 ...

Dư Nợ Cho Vay Cá Nhân Theo Phương Thức Bảo Đảm‌

Hạn năm 2011 là 77.100 triệu đồng chiếm tỷ lệ 58,16%, năm 2012 tăng lên 88.404 triệu đồng, đến năm 2013 đạt mức tăng trưởng cao 104.503 triệu đồng. Ngược lại tín dụng trung dài hạn là những khoản vay ngân hàng hạn chế cho vay vì ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí