Giải Pháp Thúc Đẩy Ý Định Mua Mỹ Phẩm Trực Tuyến Của Khách Hàng Tại Công Ty Tnhh Quyết Thành Vinh


2.2.6.6. Thang đo về ý định

Bảng 2.21. Đánh giá trung bình của thang đo về ý định


Nhóm

Biến quan sát

Trung bình

đánh giá


Ý định

Tôi nghĩ tôi sẽ mua mỹ phẩm trực tuyến tại Myfaha trong

gian tới

4.15

Gần như tôi sẽ mua mỹ phẩm trực tuyến tại Myfaha trong

gian tới

3.84

Tôi thích mua sắm qua trực tuyến tại Myfaha

4.05

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh - 9

(Nguồn: Kết quả điều tra năm 2020) Ở bảng 2.21, trên các chỉ số trung bình trên 3.41 (mức giá trị trung bình mang ý nghĩa đồng ý/ hài lòng trong thang đo Likert), phản ánh khách hàng đồng ý sẽ mua/

gần như sẽ mua mỹ phẩm trực tuyến tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh trong thời

gian tới (3.84). Tuy nhiên, chỉ số đánh giá trung bình số khách hàng đồng ý họ sẽ mua mỹ phẩm trực tuyến tại Myfaha trong thời gian đến cao hơn so với biến gần như mua mỹ phẩm và thích mua mỹ phẩm tại Myfaha (4.15 > 3.84).


TÓM TẮT CHƯƠNG 2


Chương này trình bày kết quả của nghiên cứu, thể hiện lần lượt qua các bước như thống kê mô tả, kiểm định các giả thuyết, mô hình nghiên cứu và đánh giá thang đo. Kết quả phân tích nhân tố khám phá sau đi đã loại ra các biến không phù hợp và tiến hành đánh giá thang đo cho thấy các thang đo đều đạt độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu cuối cùng đã kết luận năm yếu tố là sự hữu ích, niềm tin, tính tương tác/quảng cáo, nhận thức kiểm soát hành vi và nhận thức rủi ro đều có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến. Chỉ có biến nhận thức rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty Quyết Thành Vinh.


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Ý ĐỊNH MUA MỸ PHẨM

TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH QUYẾT THÀNH VINH


Dựa trên phân tích dữ liệu từ các chương, chương này bao gồm 3 phần chính: (1) Tóm tắt kết quả nghiên cứu; (2) Một số đề xuất giải pháp thúc đẩy ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh; (3) Những hạn chế và gợi ý cho nghiên cứu trong tương lai.

3.1. Tóm tắt nghiên cứu

Nghiên cứu đã tham khảo kết quả nghiên cứu của những tác giả trong và ngoài nước về vấn đề đo lường ý định mua hàng trực tuyến đồng thời so sánh các kết quả nghiên cứu nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho đề tài.

Mô hình nghiên cứu ban đầu đã được xây dựng gồm từ 7 biến độc lập: cảm nhận sự hữu ích, tính dễ sử dụng hữu ích, nhận thức rủi ro, tính tương tác/ quảng cáo, nhận thức kiểm soát hành vi, niềm tin và biến phụ thuộc ý định mua mỹ phẩm trực tuyến.

Sau khi phân tích độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha, có một biến bị loại khỏi thang đo Cảm nhận sự hữu ích là HI4 (Tôi mua mỹ phẩm trực tuyến tại Myfaha vì sản phẩm có mức giá rẻ hơn). Sau đó, loại 2 biến khỏi thang đo tính dễ sử dụng SD1 (Tôi mua mỹ phẩm trực tuyến tại Myfaha vì dễ dàng thao tác trên website) và SD2 (Tôi mua mỹ phẩm trực tuyến tại Myfaha vì dễ dàng thao tác khi thực hiện giao dịch, thanh toán). Sau đó, tác giả tiến hành phân tích sự tương quan (Person) và loại bỏ thang đo chuẩn mực chủ quan vì không có mối liên hệ tương quan với biến phụ thuộc ý định mua.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố có sự tác động đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh, bao gồm cảm nhận sự hữu ích, niềm tin, tính tương tác/ quảng cáo, nhận thức rủi ro và nhận thức kiểm soát hành vi mua hàng. Dựa vào độ lớn của hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta, thứ tự mức độ tác động đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:


Cảm nhận hữu ích (0,378) > Niềm tin (0,346) > Tính tương tác, quảng cáo

(0,320) > Nhận thức rủi ro (- 0,214) > Nhận thức kiểm soát hành vi (0,146)

Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả nhận thấy rằng tính hữu ích là nhân tố được chấp nhận rộng rãi không chỉ trong giới trẻ mà mọi lứa tuổi đều vậy. Cụ thể, khi mua mỹ phẩm trực tuyến khách hàng phải cảm nhận những lợi ích mang lại như tiết kiệm thời gian; không cần đến cửa hàng; mua được mỹ phẩm bất cứ nơi đâu; dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm và mua được những sản phẩm mà trong phạm vi khu vực khách hàng không kinh doanh. Đây là những lợi ích cơ bản của khách hàng khi mua sắm trực tuyến, do đó cảm nhận sự hữu ích có sự tác động mạnh nhất theo hướng tích cực đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh.

Thứ hai, niềm tin là những gì khách hàng đặt sự tin tưởng khi mua mỹ phẩm trực tuyến khách hàng càng đặt niềm tin như về sự nổi tiếng của doanh nghiệp, sự tin cậy về những thông tin, hình ảnh và video về sản phẩm mà doanh nghiệp đã công bố trước đó, cũng như sự tin tưởng khi cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện giao dịch. Dựa trên cơ sở đó, khách hàng cảm thấy yên tâm và có ý định mua trực tuyến tại công ty. Do đó, yếu tố niềm tin đứng vị trí thứ 2 tác động tích cực đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh.

Về tính tương tác, quảng cáo bao gồm các yếu tố liên quan đến marketing như sự thu hút của website, hình ảnh, video và nội dung bài viết về các sản phẩm. Hay các chương trình khuyến mãi để thu hút sự quan tâm của khách hàng, tạo động lực dẫn đến thúc đẩy ý định mua hàng. Do đó, đây là yếu tố tác động mạnh tiếp theo đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến tại công ty. Mặc dù trong nghiên cứu, nhân tố về tính tương tác/ quảng cáo không có sự tác động lớn nhất đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự chênh lệch không quá lớn với 2 nhân tố tác động lớn nhất đến ý định mua sắm là cảm nhận sự hữu ích (0.378) và nhân tố tính tương tác/ quảng cáo (0.320). Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển của mạng xã hội việc quảng cáo đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng mục tiêu cũng như tăng hiệu quả kinh doanh. Do đó, nhân tố quảng cáo có sự ảnh hưởng tích cực cao đến ý định mua


mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại công ty và dự đoán trong tương lai, nhân tố này sẽ đóng vai trò quan trọng hàng đầu dẫn đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng.

Đối với, nhận thức rủi ro khi mua mỹ phẩm trực tuyến tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh như sự lo lắng hình ảnh, chất lượng sản phẩm không đúng như những gì công ty quảng cáo, truyền bá trước đó. Hay sự lo lắng về lộ thông tin cá nhân hoặc độ an toàn của hệ thống thanh toán, những rủi ro này dẫn đến sự lo lắng, phân vân của khách hàng khi có ý định mua mỹ phẩm trực tuyến tại doanh nghiệp. Do đó, nhận thức rủi ro là nhân tố duy nhất tác động ngược chiều đến đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh.

Cuối cùng, nhận thức kiểm soát hành vi mua hàng là những gì mà khách hàng cảm thấy tự tin và dễ dàng thao tác cũng như kiểm soát được mong muốn mua hàng, không gây cảm giác mệt mỏi, chán nản trong quá trình mua hàng trên website. Khi khách hàng nhận thức được những thao tác họ sẽ thực hiện tiếp theo (tìm kiếm thông tin, đặt hàng, điền thông tin,….) sẽ giúp thúc đẩy ý định mua hàng của người tiêu dùng. Đây là nhân tố có sự tác động tích cực thấp nhất đến ý định mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh. Điều này cũng dễ hiểu, vì trong thời đại công nghệ mọi người đều biết sử dụng điện thoại thông minh cũng như facebook, các trang thương mại điện tử để mua sắm trực tuyến. Do đó, việc mua sắm trực tuyến không quá khó khăn đối với khách hàng.

3.2. Giải pháp thúc đẩy ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh

Kết quả kiểm định hồi quy đa bội cho thấy các yếu tố: sự hữu ích, nhận thức rủi ro, tính tương tác/ quảng cáo, niềm tin, nhận thức kiểm soát hành vi đều có sự ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, tác giả đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy ý định mua sắm của khách hàng tại doanh nghiệp như sau:


3.2.1. Sự hữu ích

Sự hữu ích có sự tác động đáng kể đến ý định mua sắm (Beta = 0.378). Sự hữu ích là một trong những yếu tố quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử và mang đến cho khách hàng những tiện ích khi mua sắm trực tuyến. Dựa trên kết quả phân tích, sự hữu ích được đánh giá cao từ khách hàng. Nó được thể hiện cụ thể thông qua việc tiết kiệm thời gian; không cần đến cửa hàng; mua bất cứ lúc nào; dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm và mua được các sản phẩm không kinh doanh nơi địa phương. Vì vậy, các giải pháp đề xuất như sau:

Để quá trình mua sắm của khách hàng nhanh chóng và không mất nhiều thời gian chờ đợi, doanh nghiệp nên xây dựng lịch trình hằng ngày để bố trí các nhân sự thuộc bộ phận Kinh doanh trả lời tin nhắn/ gọi điện tư vấn khi khách hàng nhanh chóng và 24/7. Bên cạnh đó, xây dựng các website, công cụ phần mềm sử dụng nhanh chóng, mượt mà trên các thiết bị khác nhau (điện thoại di động, máy tính, laptop, …) và sử dụng đường dẫn liên kết đến Fanpage, Website, Landing page với tốc độ nhanh chóng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và mua bất cứ lúc nào. Ngoài ra, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm trên Fanpage, Website, Landing page và Shopee để khách hàng không tồn nhiều thời gian để tìm kiếm.

3.2.2. Niềm tin

Niềm tin của khách hàng được đánh giá là quan trọng và có tác động trực tiếp đến ý định mua sắm mỹ phẩm sắm (Beta = 0.340). Sự tin tưởng của khách hàng được xây dựng qua cảm nhận về sự nổi tiếng của doanh nghiệp; cảm nhận tin tưởng Fanpage/ website cũng như là thông tin về sản phẩm như hình ảnh, video, nội dung bài viết và sự tin tưởng sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân.

Do đó, doanh nghiệp nên tăng sự tương tác của khách hàng thông qua Fanpage với lượt thích, lượt bình luận cao bằng cách lên kế hoạch về quản lý Fanpage (không nên chỉ dùng Fanpage để bán hàng mà để còn chia sẻ, thấu hiểu khách hàng thông qua những bài viết về chia sẻ cách chăm sóc da, trang điểm,…) giúp tạo uy tín cũng như sự tương tác cao với khách hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên nâng cấp hệ thống Fanpage, Website, các công cụ với thông tin cụ thể về doanh nghiệp như địa chỉ, thông tin liên lạc, chính sách bảo


hành – đổi trả, chính sách bảo mật thông tin khách hàng để khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi mua sắm trực tuyến. Ngoài ra, doanh nghiệp nên thiết kế các hình ảnh, video cũng như xây dựng bài viết content hợp lý và thực tế về sản phẩm để tăng sự tin cậy.

3.2.3. Tính tương tác, quảng cáo

Đứng vị trí thứ 3 trong các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh (Bêta = 0.320). Trong bối cảnh thương mại điện tử, quảng cáo là công cụ hữu hiệu để tiếp cận khách hàng mục tiêu cũng như thúc đẩy ý định mua sắm của họ thông qua sự thu hút của website, hình ảnh/ video phẩm và các chương trình khuyến mãi. Do đó, doanh nghiệp cần nên phát triển bố cục website bắt mắt hiện đại, màu sắc hài hòa.

Bên cạnh đó, việc thiết kế các hình ảnh và xây dựng video quảng cáo sản phẩm ngắn gọn nhưng đánh vào tâm lý và nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, việc tổ chức các chương trình khuyến mãi mới lạ thúc đẩy ý định mua sắm của khách hàng, tuy nhiên doanh nghiệp không nên lạm dụng với nội dung content giảm giá liên tục gây cảm giác nhàm chán đến khách hàng. Doanh nghiệp nên xây dựng kế hoạch, chương trình khuyến mãi hấp dẫn để khách hàng có thể tham gia.

Đầu tư vào công tác quan hệ khách hàng, tích cực phản hồi thông tin của khách hàng, chú trọng nhiều hơn vào bước chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình mua để đạt sự hài lòng cao nhất cho khách hàng từ đó tận dụng sự thỏa mãn của khách hàng để quảng bá cho thương hiệu của mình. Đồng thời cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi.

3.2.4. Nhận thức rủi ro

Nhận thức rủi ro nhân tố duy nhất có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến tại Công ty TNHH Quyết Thành Vinh (Bêta = - 0.214). Khi mua sắm trực tuyến, khách hàng luôn cảm nhận có nhiều rủi ro có thể xảy ra như hình ảnh, chất lượng sản phẩm không giống như những gì doanh nghiệp đã quảng cáo. Hay sự lo lắng về độ an toàn của hệ thống thanh toán và lộ thông tin cá nhân. Do đó, doanh nghiệp cần cố gắng để giảm tối đa nhận thức về rủi ro của khách hàng, bằng cách xây dựng các chiến lược, chương trình tiếp cận khách hàng, tạo sự kết nối với khách hàng trực


tuyến để giảm sự cảm nhận rủi ro của họ. Cung cấp địa chỉ, thông tin rõ ràng về thanh toán trực tuyến cũng là cách giúp khách hàng cảm thấy an tâm khi mua sắm, giảm sự lo lắng khi quyết định mua sắm trực tuyến.

3.2.5. Kiểm soát hành vi mua hàng

Là yếu tố có tác động tích cực thấp nhất đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công ty Quyết Thành Vinh (Bêta = 0.146). Tuy nhiên, dựa trên chỉ số đánh giá trung bình, các biến quan sát của thang đo kiểm soát hành vi mua hàng đánh giá đồng ý rằng họ có khả năng để mua và họ biết mình đang làm gì khi mỹ phẩm trực tuyến tại Myfaha ( với chỉ số đánh giá trung bình trên mức 3.41). Điều này cho thấy rằng, khách hàng tự tin có khả năng mua mỹ phẩm trực tuyến và không lo ngại khi mua mỹ phẩm trực tuyến. Điều này tương đối dễ hiểu khi chúng ta đang trong thời đại công nghệ số, đa số mọi người đều có điện thoại thông minh và dành nhiều thời gian sử dụng. Tuy nhiên, vẫn có một lượng khách hàng (trên 30 tuổi) cảm thấy khó khăn khi mua mỹ phẩm trực tuyến, do đó để tăng sự hài lòng tuyệt đối và khách hàng tự tin khi mua hàng, doanh nghiệp xây dựng bố cục website và bài viết rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy những mục họ muốn tìm kiếm (tên sản phẩm, nguồn gốc, công dụng, giá cả, mua hàng,…). Điều này giúp khách hàng dễ dàng thực hiện quá trình mua hàng, tiết kiệm thời gian đồng thời thúc đẩy ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng.

3.2.6. Một số đề xuất khác

Yêu cầu đầy đủ thông tin cá nhân của người mua sắm trực tuyến không phải là điều kiện cần thiết. Vì vậy cần hạn chế yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, doanh nghiệp nên yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về số điện thoại va địa chỉ giao hàng đối với những khách hàng khó tính trong việc sẵn sàng cung cấp tất cả thông tin (tên, số tài khoản,…).

Doanh nghiệp nên xây dựng chính sách bảo đảm hoàn lại tiền nếu hàng bị lỗi và các nguyên nhân khách quan khác không xuất phát từ người mua để tạo ra hình ảnh uy tín giúp cho dịch vụ của đáng tin cậy. Từ đó, doanh nghiệp nhận được sự tin tưởng hơn từ những người mua sắm tiềm năng.

Xem tất cả 105 trang.

Ngày đăng: 07/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí