Kĩ năng giao tiếp của trẻ tự kỷ - 15Mean
knang tap trung chu y

1.53

.50

1.62

.55

knang bat chuoc

1.57

.57

1.59

.60

knang luan phien

1.55

.54

1.46

.51

knang hieu

1.67

.55

1.59

.50

knang sdung ngon ngu

1.61

.49

1.73

.61

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Kĩ năng giao tiếp của trẻ tự kỷ - 15
ko thuc hien dc khi

co tro giup

thuc hien dc neu co

tro giup

thuc hien tot ko can

tro giup

Count

%

Count

%

Count

%

Tuoi

tu 2003-2007

knang tap trung chu y

24

47.1%

27

52.9%

knang bat chuoc

24

47.1%

25

49.0%

2

3.9%knang luan phien

24

47.1%

26

51.0%

1

2.0%knang hieu

19

37.3%

30

58.8%

2

3.9%knang sdung ngon

ngu


20


39.2%


31


60.8%

knang tap trung chu y

15

40.5%

21

56.8%

1

2.7%


tu 2008-2011

knang bat chuoc

17

45.9%

18

48.6%

2

5.4%knang luan phien

20

54.1%

17

45.9%

knang hieu

15

40.5%

22

59.5%

knang sdung ngon

ngu


13


35.1%


21


56.8%


3


8.1%


Thông tin cá nhân:


gioi tinhFrequenc

y


Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

nam

75

85.2

85.2

85.2nu

13

14.8

14.8

100.0Total

88

100.0

100.0


tuoi
Frequency


Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

tu 2003-2007

51

58.0

58.0

58.0


tu 2008-2011

37

42.0

42.0

100.0


Total

88

100.0

100.0muc do tu ky
Frequency


Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

nang

30

34.1

34.1

34.1


trung binh

14

15.9

15.9

50.0


nhe

44

50.0

50.0

100.0


Total

88

100.0

100.02. Phiếu điều tra dành cho giáo viên

Câu 17: Những khó khăn thường gặp trong việc phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷcsvc chua thuan loi


thieu do dung truc quan

thieu trang thiet bi ptrien

gtiep


gv chua co kinh nghiem

co

Count

31

7

16

37


%

77.5%

17.5%

40.0%

92.5%

ko

Count

9

33

24

3


%

22.5%

82.5%

60.0%

7.5%


Câu 20: Thầy (cô) vui lòng cho biết một số thông tin về trẻ tự kỷ lớp thầy (cô) đang dạy?

nghe nghiep boFrequenc

y


Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

Tri

thuc

40

100.0

100.0

100.0nghe nghiep meFrequenc

y


Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

Tri thuc

38

95.0

95.0

95.0buon ban

2

5.0

5.0

100.0Total

40

100.0

100.0


Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 17/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí