Hoàn thiện chính sách Marketing mix đối với gói dịch vụ Home Combo của Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế - 17


Kenh phan phoi dap ung duoc nhu cau cua anh/chi


150


2


5


4,03


,741

Valid N (listwise)

150

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 138 trang: Hoàn thiện chính sách Marketing mix đối với gói dịch vụ Home Combo của Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế

Hoàn thiện chính sách Marketing mix đối với gói dịch vụ Home Combo của Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế - 17


4. Chính sách xúc tiến


Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Quang cao goi dich vu


Home Combo pho bien tren

cac phuong tien truyen


150


1


5


3,55


,909

thong


Cac chuong trinh khuyen

mai hap dan, thu hut


150


1


5


3,61


,827

Thuong xuyen co cac uu dai

doi voi cac goi cuoc


150


2


5


3,46


,872

Hinh thuc quang cao da

dang va thu vi


150


2


5


3,49


,833

Valid N (listwise)

150


5. Chính sách đội ngũ nhân lực

Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Nhan vien co thai do tot, than thien


150


3


5


4,23


,670

Nhan vien tu van co trinh do

chuyen mon cao


150


3


5


4,13


,692

Nhan vien xu ly su co nhanh

va nhiet tinh


150


3


5


3,94


,753

Nhan vien luon theo doi va


cham soc khach hang chu

150

2

5

3,73

,808

dao


Cach thuc lam viec chuyen


nghiep, nhiet tinh va nhanh

150

3

5

4,03

,709

chong


Trang phuc va mau sac


trang phuc nhan vien de

150

3

5

3,99

,847

nhan biet


Valid N (listwise)

150

6. Chính sách quy trình


Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Thu tuc dang ky don gian, nhanh gon le


150


2


5


4,13


,627

Quy trinh lap dat nhanh

chong va thuan tien


150


2


5


4,00


,920

Quy trinh huong dan va xu ly


su co chuyen nghiep, tao an

150

3

5

3,87

,757

tuong tot


Quy trinh bao hanh va thay


the thiet bi hong kip thoi,

150

3

5

3,77

,718

nhanh chong


Quy trinh cham soc khach


hang ro rang, nhiet tinh va

150

3

5

4,03

,768

can than


Valid N (listwise)

150


7. Chính sách cơ sở vật chất

Descriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Diem giao dich sach se va


lich su, thong tin chi dan ro

150

1

5

3,75

,943

rang


Trang thiet bi may moc o


trung tam hien dai, dung cu

150

3

5

3,70

,683

ky thuat tien tien


Thiet bi lap dat cho khach

hang moi va hien dai


150


3


5


3,72


,706

Valid N (listwise)

150

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số