Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Cổ Phần May Trường Giang - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

----------------------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANGSinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Huyền

Ngành: Kinh Doanh Thương Mại

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Phương Thanh

Lớp : K51A – KDTM
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Cổ Phần May Trường Giang

Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Cổ Phần May Trường Giang - 1

Huế, tháng 05 năm 2021

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Lê Thị Phương Thanh


SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Huyền – K51A KDTM i

Lời Cảm Ơn

Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực, tìm kiếm của bản thân, em còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của quý thầy cô, ban lãnh đạo và toàn thể quý anh chị trong Công ty Cổ Phần May Trường Giang.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn và gửi lời tri ân sâu sắc đến Công ty Cổ Phần May Trường Giang đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại Công ty. Trong quá trình thực tập, các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện cho em làm quen với công việc và giúp em dễ dàng thu thập các số liệu của Công ty để có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình.

Với tình cảm sâu sắc và chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn đối với quý thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt là quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình truyền đạt những kiến thức cho em trong suốt những năm vừa quá. Và em xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Phương Thanh đã luôn nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn từ lúc định hướng đề tài cho đến khi em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.

Do thời gian tìm hiểu có hạn, kiến thức của bản thân còn hạn chế nên bài viết còn nhiều thiếu sót. Kính mong quý thầy cô cùng ban lãnh đạo công ty và toàn thể quý anh chị trong công ty đóng góp ý kiến để bài khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng em kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng thời kính chúc các anh chị trong Công ty Cổ Phần May Trường Giang luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Ngọc Huyền


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ viii

DANH MỤC ĐỒ THỊ viii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

2.1. Mục tiêu chung 3

2.2. Mục tiêu cụ thể 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu 3

4. Phương pháp nghiên cứu 4

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 4

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 4

5. Kết cấu khóa luận 6

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7

1.1. Cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất khẩu hàng hóa 7

1.1.1. Khái niệm xuất khẩu 7

1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 8

1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp 8

1.1.2.2. Đối với nền kinh tế 8

1.1.3. Các hình thức xuất khẩu 9

1.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp 9

1.1.3.2. Giao dịch qua trung gian 10

1.1.3.3. Buôn bán đối lưu (Counter – Trade) 11

1.1.3.4. Xuất khẩu hàng hóa theo nghị định thư 12

1.1.3.5. Xuất khẩu tại chỗ (On - spot Export) 12

1.1.3.6. Gia công quốc tế 13

1.1.3.7. Tạm nhập tái xuất 13

1.1.4. Nội dung hoạt động xuất khẩu 14

1.1.4.1. Nghiên cứu thị trường 14

1.1.4.2. Tìm kiếm khách hàng 16

1.1.4.3. Lập phương án kinh doanh 17

1.1.4.4. Giao dịch đàm phán và kí kết hợp đồng 18

1.1.4.5. Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 20

1.1.5. Các yếu tố ảnh hường đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu của DN 27

1.1.5.1. Môi trường vĩ mô 27

1.1.5.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 30

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động xuất khẩu 33

1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động xuất khẩu theo chiều rộng 33

1.2.1.1. Kim ngạch xuất khẩu 33

1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động xuất khẩu theo chiều sâu 34

1.2.2.1. Cơ cấu hàng may mặc xuất khẩu 34

1.2.2.2. Thị trường xuất khẩu 34

1.2.2.3. Phương thức xuất khẩu 37

1.2.2.4. Lợi nhuận xuất khẩu 37

1.2.2.5. Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xuất khẩu 39

1.2.2.6. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 40

1.3. Cơ sở thực tiễn 41

1.3.1. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc tại Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 41

1.3.2. Thị trường xuất khẩu hàng may mặc tại Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 44

1.3.3. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc tại Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020 .. 45

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 46

2.1. Tổng quan về Công ty 46

2.1.1. Giới thiệu về công ty 46

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 46

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 48

2.1.4. Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty 51

2.1.5. Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Công ty 52

2.1.6. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu 55

2.1.7. Cơ cấu lao động của công ty giai đoạn 2018 - 2020 57

2.1.8. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty giai đoạn 2018 - 2020 63

2.1.9. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020 67

2.1.8.1. Tình hình doanh thu 67

2.1.8.2. Tình hình chi phí 70

2.1.8.3. Tình hình lợi nhuận 75

2.2. Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ Phần May Trường Giang giai đoạn 2018 - 2020 77

2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động xuất khẩu theo chiều rộng 78

2.2.1.1. Kim ngạch xuất khẩu 78

2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động xuất khẩu theo chiều sâu 79

2.2.2.1. Cơ cấu hàng may mặc xuất khẩu 79

2.2.2.2. Thị trường xuất khẩu 81

2.2.2.3. Phương thức kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc của công ty 82

2.2.2.4. Chỉ tiêu lợi nhuận 83

2.2.2.5. Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xuất khẩu 86

2.2.2.6. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 88

2.3. Đánh giá chung hoạt động xuất khẩu của Công ty Cổ Phần May Trường Giang .. 91

2.3.1. Ưu điểm 91

2.3.2. Hạn chế 92

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 93

3.1. Ma trận SWOT về hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Cổ Phần May

Trường Giang 93

3.2. Định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy công tác tổ chức hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Cổ Phần May Trường Giang 96

3.2.1. Giải pháp sử dụng chi phí kinh doanh có hiệu quả 96

3.2.2. Giải pháp mở rộng thị trường mới 96

3.2.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm 98

3.2.4. Giải pháp về tổ chức quản lý nguồn nhân lực 99

3.2.5. Giải pháp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao hiệu suất của máy móc thiết bị hiện có 100

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101

1. Kết luận 101

2. Kiến nghị 102

2.1. Đối với Nhà nước 102

2.2. Đối với Tỉnh Quảng Nam 102

2.3. Đối với Công ty Cổ Phần May Trường Giang 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO 105


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1 Tình hình xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 42

Bảng 1. 2: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 44

Bảng 2. 1: Máy móc và trang thiết bị chính của Công ty dùng trong SXKD 56

Bảng 2. 2: Tình hình nhân sự của Công ty giai đoạn 2018 - 2020 58

Bảng 2. 3: Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 63

Bảng 2. 4: Tình hình doanh thu và cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2018 - 2020 68

Bảng 2.5: Tình hình chi phí và cơ cấu chi phí của Công ty giai đoạn 2018 – 202072 Bảng 2. 6: Tình hình lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 76

Bảng 2. 7 Kim ngạch xuất khẩu theo thị trường của Công ty giai đoạn 2018 - 2020

....................................................................................................................................... 78

Bảng 2. 8 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 80

Bảng 2. 9 Lợi nhuận hoạt động xuất khẩu của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 84

Bảng 2. 10 Tỷ xuất ngoại tệ xuất khẩu của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 87

Bảng 2. 11 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 89

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số