Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 11

phụ lục


Phụ lục 1


Lập tài liệu về các nhu cầu đào tạoPhân loại nhu cầu

Nội dung của từng lĩnh vực

Kiến thức cơ bản

Các nguyên tắc của kinh tế thị trường Kiến thức kinh tế ngành

Nguyên lý kế toán

Thống kê và phân tích kinh tế Lý thuyết tiền tệ và tín dụng Các mối quan hệ giao tiếp

Chính sách, luật lệ và các qui định

Hệ thống luật pháp liên quan

Cập nhật các chính sách, luật lệ và qui định mới Tuân thủ các luật lệ và duy trì khả năng sinh lời Luật quốc tế về tài chính - thương mại

Quan hệ xã hội

Quan hệ với khách hàng

Quan hệ với đồng nghiệp tại nơi làm việc Các kỹ năng giao tiếp

Quan hệ với các NH khác

Quản lý

Các phương pháp kiểm tra, theo dõi Phương pháp lãnh đạo trong NH Lập kế hoạch chiến lược

Quản lý phát triển nguồn nhân lực Kiểm toán

Quản lý kinh doanh

Hệ thống nhân sự

Phát triển hệ thống mô tả công việc

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 103 trang tài liệu này.

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại trung tâm đào tạo ngân hàng công thương Việt Nam - 11

Nội dung của từng lĩnh vực


Đánh giá kết quả công tác cá nhân Đánh giá kết quả đào tạo

Các phương pháp tuyển chọn nhân viên

Các phương pháp hướng nghiệp nhân viên


Nghiệp vụ tín dụng

Thẩm định dự án trong từng ngành kinh tế Phân tích rủi ro trong tín dụng

Các dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ cầm cố Đánh giá bất động sản

Đánh giá tài sản thế chấp Thuê mua tài chính

ủy thác đầu tư

Nghiệp vụ thị trường mở

Kiến thức kinh tế ngành

Sản xuất và phân phối sản phẩm công nghiệp

Kiến thức chuyên môn về các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế biến...

Kiến thức về công nghệ trong khai thác chế biến thủy hải sản

Kiến thức về ngành du lịch và khách sạn Các qui trình xuất nhập khẩu

Kiến thức về ngành tiểu thủ công nghiệp

Các hệ thống thanh toán

Thanh toán VNĐ

Thanh toán ngoại tệ trong lãnh thổ Việt Nam Thanh toán quốc tế

Rút tiền tự động (ATM) và các dịch vụ bán lẻ Thẻ quốc tế: VISA CARD, MASTE R CARD....

Phương pháp nhận biết tiền thật, tiền giả....

Phân loại nhu cầu

Nội dung của từng lĩnh vực

Nghiệp vụ NH quốc tế

Ngoại hối

Nghiệp vụ NH đại lý Tài trợ thương mại

Kinh doanh vàng bạc đá quí Cân đối quản lý vốn

Quan hệ đại lý

Công nghệ NH

Quản lý thông tin

Các giải pháp ứng dụng tin học NH

Đào tạo các kỹ năng phần cứng, phần mềm, truyền thông cho cán bộ kỹ thuật

Nghiên cứu và phát triển

Đào tạo cán bộ vận hành

Thị trường liên NH

Thị trường liên NH trong nước và quốc tế Thị trường chứng khoán

Thị trường vốn

Hạn chế rủi ro trong thanh toán

Tài chính và kế toán

Lập kế hoạch tài chính Kế toán tổng hợp

Báo cáo tài chính

Phân tích tài chính

Các dịch vụ tư vấn và bảo hiểm

Trợ giúp kỹ thuật cho cán bộ NH

Tư vấn cho các khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ NH

Tư vấn đầu tư

Các dịch vụ bảo hiểm

Quản lý và phát triển các dịch vụ bảo hiểm

Tiếp thị và tư vấn khách hàng trong hoạt động bảo hiểm

Phân loại nhu cầu

Nội dung của từng lĩnh vực

Đào tạo ngoại ngữ

Ngoại ngữ chuyên ngành Ngoại ngữ nâng cao Phiên dịch, biên dịch

Các kỹ năng khác

Phân loại nhu cầu

Phụ lục 2


Tổng hợp số liệu đào tạo từ năm 1997 đến năm 2004


(từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 12 năm 2004)
Các khoa đào tào

1997

1998

1999

2000

2001


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

Bồi dưỡng CBQL – GVKCNghiệp vụ sư phạm cơ bảnPhát triển kỹ năng quản lý & lãnh đạo


1


21

Quản trị NH quốc tế1

26Quản trị NHTM2

81

2

102

Nghiệp vụ KD ĐN (cho LĐ CN)Đào tạo giảng viên kiêm chức


1


12


1


18Quản lý trung tâm đào

1

14

Các khoa đào tào

1997

1998

1999

2000

2001


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

tạoNghiệp vụ tín dụngQuản lý tín dụngBồi dưỡng nghiệp vụ TD
15


527


7


399


7


370


6


315

Bồi dỡng nghiệp vụ TD (Việt - Đức)


10


377


6


228


4


177

Nghiệp vụ tín dụng (chuyên đề)
5


249Kế toán & phân tích tài chính DN


1


19

Nghiệp vụ tài trợ XNKThẩm định dự án đầu tư

2

30

Marketing

1

25

2

59Quản lý rủi ro tín dụng

1

24

1

26

1

402

101

Doanh nghiệp khởi sự lập nghiệp


10


370


10


373


10


397

nghiệp vụ TTQT – KDĐNNghiệp vụ KD ĐN & TTQT
Các khoa đào tào

1997

1998

1999

2000

2001


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

Thanh toán quốc tế4

157

2

156

2

98

2

154

Thanh toán quốc tế (cơ bản)
2


101Tài trợ thơng mạiNghiệp vụ chuyển tiền nhanh


2


142

Kinh doanh ngoại tệ2

762

104Nghiệp vụ ATMThẻ tín dụng1

44

2

60

Nghiệp vụ Kiểm tra - Kiểm toánKiểm toán2

83

2

98

Nghiệp vụ tín dụng (cho CBKT)


2


99

Nghệp vụ TTQT (cho CBKT)Nghiệp vụ kế toán (cho CBKT)


2


107

Tin họcTin học cơ bản9

101

1

26

2

38Tin học cơ bản-Chơng
Các khoa đào tào

1997

1998

1999

2000

2001


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

trình SamisTin học nâng cao (CB Điện toán)
2


74


3


100

Tin học văn phòngTh điện tửThơng mại điện tử – InternetChuyên viên mạng CISCOChứng chỉ ORACLECác loại nghiệp vụ khácQuản trị dự án đầu tưBồi dỡng kế toán tr- ưởng
2


74


2


81


2


77Nghiệp vụ kế toánNhận biết ngoại tệ, séc du lịch....
3


142


2


79


2


88


2


120

Tiếng Anh TCNH

1

26

1

25Hội thảo chiến lợc Marketing
Các khoa đào tào

1997

1998

1999

2000

2001


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

Nghiệp vụ bảo hiểmNghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọKế toán doanh nghiệp bảo hiểmDịch vụ NH mớiNghiệp vụ pháp chế2

124Nghiệp vụ an toàn kho quĩ
4


111Nghiệp vụ chứng khoánNghiệp vụ cho thuê Tài chính


1


23

Tập huấn TCCB - ĐT2

752

60

3

141

Tập huấn nghiệp vụ cho CN mớiThử nghiệm tài liệu dự án Mê Kông
1


10Bồi dỡng Thi Nghiệp vụ NH giỏi


3


85

Tập huấn Pháp LuậtDự án osfa
Các khoa đào tào

1997

1998

1999

2000

2001


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

Giao dịch DN & giao dịch khách hàngNghiệp vụ kho quỹDự án hiện đại hóaĐào tạo theo nghiệp vụCộng

6

105

49

1503

40

1654

51

2116

46

2161
Các khoa đào tào

2002

2003

2004

Tổng


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

Bồi dưỡng CBQL – GVKC

Nghiệp vụ sư phạm cơ bản


1


36


1


36

Phát triển kỹ năng quản lý & lãnh đạo
1


21

Quản trị NH quốc tế1

26

Quản trị NHTM2

81

2

69

8

333

Nghiệp vụ KD ĐN (cho2

70

1

73

3

143

Các khoa đào tào

2002

2003

2004

Tổng


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

LĐ CN)

Đào tạo giảng viên kiêm chức
2


30

Quản lý trung tâm đào tạo
1


14

Nghiệp vụ tín dụng

Quản lý tín dụng36

1781

12

568

48

2349

Bồi dưỡng nghiệp vụ TD


9


504


11


625
55


2740

Bồi dỡng nghiệp vụ TD (Việt - Đức)
20


782

Nghiệp vụ tín dụng (chuyên đề)
5


249

Kế toán & phân tích tài chính DN
1


19

Nghiệp vụ tài trợ XNK

1

113

2

113

Thẩm định dự án đầu tư2

30

Marketing

2

98

5

182

Quản lý rủi ro tín dụng4

1979

388

Doanh nghiệp khởi sự lập nghiệp
8


311
38


1451


Các khoa đào tào

2002

2003

2004

Tổng


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

nghiệp vụ TTQT – KDĐN

Nghiệp vụ KD ĐN & TTQT


2


110


2


110

Thanh toán quốc tế10

565

Thanh toán quốc tế (cơ bản)


2


90


4


191

Tài trợ thơng mại

2

180

2

180

Nghiệp vụ chuyển tiền nhanh
2


142

Kinh doanh ngoại tệ4

180

Nghiệp vụ ATM1

151

15

Thẻ tín dụng3

104

Nghiệp vụ Kiểm tra - Kiểm toán

Kiểm toán4

181

Nghiệp vụ tín dụng (cho CBKT)
2


99

Nghệp vụ TTQT (cho CBKT)


2


105


2


105

Nghiệp vụ kế toán (cho2

107


Các khoa đào tào

2002

2003

2004

Tổng


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

CBKT)

Tin học

Tin học cơ bản12

165

Tin học cơ bản-Chơng trình Samis


15


585


15


585

Tin học nâng cao (CB Điện toán)
2


79


2


73


9


326

Tin học văn phòng

1

39

3

80

8

294

6

413

Th điện tử2

1142

114

Thơng mại điện tử – Internet


2


77


2


77

Chuyên viên mạng CISCO
1


20


2


38


3


58

Chứng chỉ ORACLE

1

20

1

20

Các loại nghiệp vụ khác

Quản trị dự án đầu tư

1

49

1

49

Bồi dỡng kế toán tr- ưởng


2


103


8


335

Nghiệp vụ kế toán

2

108

2

108

Nhận biết ngoại tệ, séc

2

105

2

132

2

128

15

794


Các khoa đào tào

2002

2003

2004

Tổng


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên


Số lớp

Số học viên

du lịch....

Tiếng Anh TCNH

1

281

34

4

113

Hội thảo chiến lợc Marketing


1


29


1


29

Nghiệp vụ bảo hiểm

1

29

1

29

Nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
1


50


1


51


2


101

Kế toán doanh nghiệp bảo hiểm


1


8


1


8

Dịch vụ NH mới

2

178

2

178

Nghiệp vụ pháp chế2

124

Nghiệp vụ an toàn kho quĩ
4


111

Nghiệp vụ chứng khoán

1

56

1

56

Nghiệp vụ cho thuê Tài chính
1


23

Tập huấn TCCB - ĐT7

276

Tập huấn nghiệp vụ cho CN mới


3


49


3


49

Thử nghiệm tài liệu dự án Mê Kông
1


10

Xem tất cả 103 trang.

Ngày đăng: 21/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí