Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 29


6.5: Đánh giá của du khách về giá cả các sản phẩm, dịch vụ

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra trên 82 khách DL đến DL tại Nghệ An.

PL 57: Đánh giá của du khách về giá cả các sản phẩm, dịch vụ


Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5Giá phòng khách sạn

6

31

25

10

10

2.84

0.93

Giá sản phẩm ăn uống

3

25

34

15

5

2.99

0.74

Giá các dịch vụ bổ sung

2

35

25

12

8

2.87

0.63

Giá các sản phẩm lưu niệm

0

6

40

30

6

3.44

0.74

Giá tour DL đến Nghệ An

3

25

34

15

5

2.93

0.94

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 248 trang: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Nguồn: Điều tra của tác giả

6.6. Mức độ xuất hiện của các sản phẩm/dịch vụ DL tỉnh Nghệ An trên các phương tiện truyền thông đại chúng

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra trên 82 khách DL đến DL tại Nghệ An.

PL 58: Mức độ xuất hiện của các sản phẩm/dịch vụ DL tỉnh Nghệ An trên các phương tiện truyền thông đại chúngYes


No

Frequency


Mean


Std.Deviation

1

2

3

4

5

Phát thanh, truyền hình

7

75

3

2

2

0

0

0.13

0.47

Internet

78

4

0

5

7

10

56

4.28

0.62

Hội thảo khoa học,

hội chợ DL

70

12

0

5

10

9

46

3.72

0.79

Sách, báo, tập chí

chuyên ngành

37

45

5

7

13

5

7

1.38

0.75

Tờ rơi, poster, băng

rôn ngoài trời

77

5

2

4

8

50

13

3.65

0.74

Nguồn: Điều tra của tác giả


Phụ lục 6: Một số kết quả phân tích dữ liệu khảo sát


Nguồn: Điều tra của tác giả Hình PL1: Đánh giá các lợi thế PTDL tỉnh Nghệ An 1

Nguồn: Điều tra của tác giả


Hình PL1: Đánh giá các lợi thế PTDL tỉnh Nghệ An

Nguồn: Điều tra của tác giả Hình PL2: Đánh giá của các CBQL DL về tiềm năng 2

Nguồn: Điều tra của tác giả

Hình PL2: Đánh giá của các CBQL DL về tiềm năng PTDLBV của tỉnh Nghệ An


Nguồn: Điều tra của tác giả Hình PL3: Một số chỉ tiêu về nguồn nhân lực 3

Nguồn: Điều tra của tác giả


Hình PL3: Một số chỉ tiêu về nguồn nhân lực của doanh nghiệpNguồn: Điều tra của tác giả Hình PL4: Sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan 4

Nguồn: Điều tra của tác giả

Hình PL4: Sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương

Nguồn: Điều tra của tác giả Hình PL5: Đánh giá của cư dân địa phương về 5

Nguồn: Điều tra của tác giả


Hình PL5: Đánh giá của cư dân địa phương về sự hợp tác giữa người dân địa phương và công ty kinh doanh dịch vụ DL của tỉnh Nghệ An hiện nay

Nguồn: Điều tra của tác giả Hình PL6: Đánh giá của các DN DL về sự phối 6

Nguồn: Điều tra của tác giả

Hình PL6: Đánh giá của các DN DL về sự phối hợp trong việc xây dựng các mục tiêu PTDL giữa các cơ quan quản lý cấp tỉnh

Nguồn: Điều tra của tác giả Hình PL7: Đánh giá chất lượng các công tác liên 7

Nguồn: Điều tra của tác giả


Hình PL7: Đánh giá chất lượng các công tác liên quan đến xây dựng và thực hiện các mục tiêu PTDLBV của Nghệ An 5 năm trở lại đây

Nguồn: Điều tra của tác giả Hình PL8: Đánh giá của các DN DL về chất lượng 8

Nguồn: Điều tra của tác giả


Hình PL8: Đánh giá của các DN DL về chất lượng các công tác liên quan đến xây dựng và thực hiện các mục tiêu PTDLBV của Nghệ An


Phụ lục 7:


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT


TT


Tên doanh nghiệp


Địa chỉ


Email/Website

1

CT CP Đông Dương Travel

Nghệ An

http://dongduongtravel.com

2

CT CP TM & DL Đất Nghệ

Nghệ An

http://dulichdatnghe.com

3

CT CP TM & DL Nghệ Tĩnh

Nghệ An

http://xovietnghetinh.com

4

CT CP lữ hành Quốc tế Thái Sơn

Nghệ An

http://thaisontravel.vn

5

CT DL Đại Dương

Nghệ An

http://khachsancualo.vn

6

CT CP DL & TM Văn Hồng

Nghệ An

http://vanhongtravel.com

7

CT CP TM và DL Chân Thiện Mỹ

Nghệ An

http://chanthienmyjsc.com

8

TT Lữ hành Khách sạn Asean TP Vinh Nghệ An

Nghệ An

http://hotelaseavinh.com

9

CT CP DL Úc Việt

Nghệ An

http://ucviettravel.com

10

CT CP TM lữ hành Tây xứ Nghệ

Nghệ An

http://tayxunghetravel.com

11

CT CP DL Nghệ An

Nghệ An

http://dulichnghean.vn

12

CT TNHH MTV DL Trường Sơn

Nghệ An

http://truongsontourist.com.vn

13

CT TNHH Thảo Đan

Nghệ An

http://thaodantravel.com

14

TT lữ hành DL Xứ Nghệ

Nghệ An

http://luhanhdulichxunghe.com

15

CT CP DL Bắc Á

Nghệ An

http://bacatravel.com

16

CT CP ĐT DL Bình Minh

Nghệ An

http://dulichbinhminh.com

17

CT TNHH TM và DL Anh em

Nghệ An

http://anhemtravel.com.vn

18

CT TNHH DV vận tải lữ hành Quốc tế Việt Nam

Nghệ An

http://chothuexenghean.com

19

DNTT TM vận tải DL Hoàng Linh

Nghệ An

http://dulichhoanglinh.com

20

CT CP DL quốc tế Hoàng Sơn

Nghệ An

http://hoangsontourism.vn

21

CT CP TM DL Asean

Nghệ An

http://aseangroup.vn

22

CT CP DL và TM Hà Tĩnh

Nghệ An

http://hatinhtravel.com.vn

23

CT CP Dịch vụ & DL My Tour

Nghệ An

http://mytour.com.vn

24

TT lữ hành Hữu Nghị Nghệ An

Nghệ An

http://huunghina.com.vn

25

CT CP ĐT và PT miền Trung

Nghệ An

http://cer.com.vn

26

CT CP XK lao động và lữ hành quốc tế Nghệ An

Nghệ An

Điện thoại: 038. 3523.338

27

CT DV lữ hành Sông Lam tourist

Nghệ An

songlamnatourist@gmail.co m

28

CT DL Văn Minh

Nghệ An

Điện thoại: 038. 3579.579


29

CT lữ hành DL Mai Linh

Nghệ An

Điện thoại: 038.3519555

30

TT lữ hành Bến Thuỷ Khatoco

Nghệ An

ctycpksbenthuy@vnn.vn

31

TT lữ hành DL Bông sen Vàng

Nghệ An

Điện thoại: 038.3588889

32

TT lữ hành DL Phú Thịnh

Nghệ An

Điện thoại: 3539689

33

TT lữ hành DL Thái Đông

Nghệ An

dulichthaidong@vnn.vn

34

CT CP TM DV và DL Minh Long

Nghệ An

http://minhlongcompany.com

35

TT lữ hành DL VITACO

Nghệ An

luhanh.vitaco@gmail.com

36

TT lữ hành Mường Thanh

Nghệ An

muongthanhtravel@gmail.com

37

TT lữ hành Sài Gòn Kim Liên

Nghệ An

travel@saigonkimlien.com.vn

38

TT lữ hành Tâm Hoàng Sơn

Nghệ An

tamhoangsontourist@gmail.com

39

TT lữ hành Quốc tế Phương Đông

Nghệ An

otctravel@hn.vnn.vn

40

DNTN TM Quang Mạnh

Nghệ An

http://chothuexedonghoi.com

41

Chi nhánh lữ hành Tân Hồng

Nghệ An

Điện thoại: 038. 3561.818

42

TT lữ hành DL Úc Việt

Nghệ An

ucviettravel@yahoo.com

43

CT TNHH DL Đại Dương

Nghệ An

info@dulichdaiduong.com

44

XN SX & DV TH Thanh niên Cửa Hội

Nghệ An

Điện thoại: 038.3829077

45

CT TNHH TM và DL Anh em

Nghệ An

www.anhemtravel.com.vn

46

CT mạng xã hội DL Việt Nam

Nghệ An

travel.zizi.vn/

47

CT DL & Tiếp thị GTVT (Vietravel)

- Chi nhánh Nghệ An

Nghệ An

vtv.vinh@vietravel.com.vn

48

CT ĐT và DL Châu Á - Thái Bình Dương

Nghệ An

Điện thoại: 0383 591 363

49

CT CP DL và TM Văn Hồng

Nghệ An

http://vanhongtravel.com

50

CT CP DL Dầu khí Phương Đông

Nghệ An

www.phuongdongpv.com.vn

51

CT TNHH DL Giấc mơ Việt

Hà Nội

www.dreamtravel.com.vn

52

CT TNHH DL và TM TH Kiều Phương

Hà Nội

www.orientalbridge.com

53

CT DL Đu đủ Xanh

Hà Nội

greenpapayatravel.com

54

CT TNHH DL Châu Á - Thái Bình Dương

Hà Nội

www.asiapacifictravel.vn

55

CT TNHH DL Khám phá Đông Dương

Hà Nội

www.discoveryindochina.com

56

CT TNHH DL và Thể thao Việt Nam - Vietrantour

Hà Nội

www.vietrantour.com

57

CT TNHH DL Mở Việt Nam - Vietnam OpenTour

Hà Nội

www.vietnamopentour.com.vn

58

CT TNHH TM & DL Sinh thái biển

Hà Nội

www.ecoseatravel.com

59

CT Vietnam Travel Channel

Hà Nội

www.vietnamtravelchannel.com

60

CT DL Handetour

Hà Nội

www.handetour.com

61

CT TNHH DL Khoa Việt

Hà Nội

www.hanoitours.com.vn

62

CT TNHH DL Tuấn Linh

Hà Nội

www.tuanlinhtravel.com

63

CT TNHH DL Viễn Đông

Hà Nội

www.discovereast.vn


64

CT CP DL QT Hành trình Châu Á

Hà Nội

www.asianwaytravel.com

65

CT TNHH ĐT và tư vấn DL Á Châu

Hà Nội

www.vietnamtripadvisor.com

66

CT TNHH TM và DV Trọng Điểm

Hà Nội

www.focusvietnam.com

67

CT DL Vietravel

Hà Nội

http://www.vietravel.com.vn

68

CT DL Vitour

Hà Nội

http://dulichmienbac.com.vn

69

CT Viettime Travel

Hà Nội

http://viettimetravel.vn

70

CT CP DL quốc tế Danco Việt Nam

Hà Nội

http://dancotravel.net

71

CT TNHH DL quốc tế Sen Xanh

Hà nội

http://dulichsenxanh.com.vn

72

CT CP ĐT DL Hà Nội Hanoi Tourism

Hà Nội

hanoitourism.net

73

CT Satsco Travel

TP HCM

www.satscotravel.com

74

CT TNHH DL Đất Nắng

TP HCM

www.sunnyland.vn

75

CT CP Phát triển mạng Itour Việt Nam

TP HCM

www.itour.com.vn

76

CT CP DL Bay

TP HCM

www.asia-destinations.com

77

CT CP Truyền thông DL Việt

TP HCM

www.dulichviet.com.vn

78

CT TNHH TM Tiếp thị DVDL Nam Phương

TP HCM

www.namphuongtourist.com

79

CT TNHH DVDL Cánh chim Việt

TP HCM

www.dulichcanhchimviet.com

80

CT TNHH tư vấn DL Vân Sơn

TP HCM

dulichvanson@yahoo.com

81

CT CP SXTM DVDL Toàn Thắng

TP HCM

toanthangtravel.com

82

CT TNHH Hạc Du lịch

TP HCM

hacdulich.znn.vn

83

CT CPDL Hàm Rồng

TP HCM

nfo@hamrongtours.com

84

CT TNHH DVDL Đất Nước Việt

TP HCM

www.datnuocviet.com.vn

85

CT TNHH MTV SXTMDL và truyền thông Hổ Sinh Đôi

TP HCM

www.hanhtrangdulich.com

86

CT TNHH DV vận tải & DL Ngọc Việt

TP HCM

ngocviettravel.net

87

CT CP DL Thuần Việt

TP HCM

thuanviettravel.com

88

CT CP DL Thanh niên xung phong

TP HCM

www.vyctour.com

89

CT TNHH TM và DL Phượng Hoàng

TP HCM

www.phoenixvoyages.com

90

CT TNHH DVDL Bảo An

TP HCM

baoantravel.com

91

CT TNHH MTV DV Lữ hành Saigontourist

TP HCM

http://www.saigontourist.net

92

CT CP Việt Á

TP HCM

vietatourist.com

93

CT TNHH TMDVDL Cánh Én

TP HCM

www.canhentourist.com

94

CT TNHH TM & DL Huyền thoại Việt

Đà Nẵng

http://huyenthoaiviet.com

95

CT DL Việt Đà - Vietda Travel

Đà Nẵng

www.vietdatravel.com

96

CT CP Phương Đông

Đà Nẵng

www.phuongdong.com.vn

97

CT Xuyên Á

Đà Nẵng

www.transasiadn.com.vn

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số