Chẩn Đoán Mã Lỗi P0134 Phát Hiện Thấy Mạch Cảm Biến Ôxy Không Hoạt Động

ELS3


Các cực của ECM (Giắc đực)


 Câu hỏi và bài tập 1 Trình bày quy trình chẩn đoán van điều khiển dầu 1

Câu hỏi và bài tập :

1. Trình bày quy trình chẩn đoán van điều khiển dầu phối khí trục cam

2. Lập quy trình chẩn đoán van điều khiển dầu phối khí trục cam của động cơ xe Honda City

BÀI 2: CHẨN ĐOÁN MÃ LỖI CẢM BIẾN OXY Mã bài: CMĐ 30-02


Giới thiệu:

Cảm biến oxy đóng vai trò rất quan trọng trong động cơ, chức năng của cảm biến là nhận biết nồng độ oxy trong khí xả (hổn hợp giàu xăng hay nghèo xăng), căn cứ vào tín hiệu do cảm biến truyền đến, ECM động cơ sẽ tăng hoặc giảm lượng phun nhiên liệu để duy trì tỷ lệ không khí-nhiên liệu trung bình ở tỷ lệ hòa khí lý thuyết

Trong quá trình sử dụng, trạng thái kỹ thuật của cảm biến, dây điện, giắc nối, ECM,… trên động cơ dần thay đổi và dẫn tới hư hỏng bất thường trong quá trình sử dụng của ô tô. Vì vậy các kiến thức và kinh nghiệm về công việc chẩn đoán, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các hư hỏng thường gặp của hệ thống điện ô tô rất cần thiết cho người thợ sửa chữa ô tô và người cán bộ kỹ thuật. Nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của các thiết bị điện trên động cơ ô tô luôn ở trạng thái làm việc với độ tin cậy có công suất lớn và an toàn cao nhất.

Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình chẩn đoán mã lỗi cảm biến oxy

- Sử dụng thành thạo máy chẩn đoán, dụng cụ kiểm tra

- Chẩn đoán đúng theo qui trình, phát hiện và sửa chữa được mã lỗi cảm biến oxy

Nội dung chính:

1. Chẩn đoán mã lỗi P0031/ P0032/ P0037/P0038 mạch điện điều khiển bộ sấy của cảm biến ôxy

1.1. Kiểm tra cảm biến ôxy có bộ sấy (điện trở của bộ sấy)

- Ngắt giắc nối của cảm biến ôxy có bộ sấy.

- Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Cảm biến 1):


Nối dụng cụ đo

Điều kiện kiểm tra

Điều kiện tiêu chuẩn

HT1A - +B

20°C (68°F)

Từ 5.3 đến 7.5 Ω

HT1A - E2

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 137 trang tài liệu này.

Điện trở tiêu chuẩn (Cảm biến 2):


Nối dụng cụ đo

Điều kiện kiểm tra

Điều kiện tiêu chuẩn

HT1B - +B

20°C (68°F)

Từ 11 đến 16 Ω

HT1B - E2

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

Hình 2 1 Giắc nối của cảm biến Oxy Kết quả Kết quả Đi đến bước Nằm 2


Hình 2.1. Giắc nối của cảm biến Oxy

Kết quả:


Kết quả

Đi đến bước

Nằm trong phạm vi tiêu chuẩn

A

Ngoài phạm vi tiêu chuẩn cho cảm biến 1

B

Ngoài phạm vi tiêu chuẩn cho cảm biến 2

C


A

B

Thay thế cảm biến oxy 1


C

Thay thế cảm biến oxy 2

1.2. Kiểm tra điện áp cực (+B của cảm biến oxy)

- Ngắt giắc nối của cảm biến ôxy có bộ sấy.

- Bật khoá điện ON.


Hình 2 2 Giắc cái của cảm biến Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới 3

Hình 2.2. Giắc cái của cảm biến

- Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:


Nối dụng cụ đo

Trạng thái của công tắc

Điều kiện tiêu chuẩn

+B - Mass thân xe

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V


OK


NG

- Nối lại giắc nối cảm biến ôxy có bộ sấy.


Đi đến bước 1.5


1.3. Kiểm tra dây điện và giắc nối (cảm biến ôxy - ECM)

- Ngắt giắc nối của cảm biến ôxy có bộ sấy.

- Ngắt giắc nối của ECM.

- Đo điện trở giữa 2 giắc nối (Kiểm tra hở mạch):

Điều kiện tiêu chuẩn: dưới 1 Ω


Hình 2 3 Giắc nối của van và ECM Đo điện trở giữa các giắc nối với mass 4

Hình 2.3. Giắc nối của van và ECM

- Đo điện trở giữa các giắc nối với mass thân xe (Kiểm tra ngắn mạch): Điều kiện tiêu chuẩn: 10 kΩ trở lên

- Nối lại giắc nối cảm biến ôxy có bộ sấy.

- Nối lại giắc nối của ECM.OK


NG

Sửa chữa hay thay thế dây điện hoặc giắc

nối


1.4. Kiểm tra xem mã DTC phát ra có xuất hiện lại hay không (mã DTC p0031, p0032, p0037 hay p0038)

- Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.

- Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.

- Xóa các mã DTC.

- Khởi động động cơ.

- Để cho động cơ chạy không tải trong 1 phút trở lên.

- Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.

- Đọc các mã DTC.

Kết quả:


Kết quả

Đi đến bước

Mã mã DTC không phát ra

A

P0031, P0032, P0037 hoặc P0038

B


Thay thế ECM Kiểm tra hư hỏng do chập chờn 1 5 Kiểm tra rơle tổ hợp no 1 cầu 5

Thay thế ECM


Kiểm tra hư hỏng do chập chờn

1.5. Kiểm tra rơle tổ hợp no. 1 (cầu chì EFI)

- Tháo cầu chì EFI ra khỏi rơle tổ hợp.

- Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:


Nối dụng cụ đo

Điều kiện kiểm tra

Điều kiện tiêu chuẩn

Cầu chì EFI

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

- Lắp lại cầu chì EFI.NG

Kiểm tra chạm Mass của dây điện, giắc nối và thay cầu chìOK

1.6. Kiểm tra rơle tổ hợp no. 1 (rơle EFI)

- Tháo rơle tổ hợp ra khỏi hộp đầu nối khoang động cơ.

- Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:


Nối dụng cụ đo

Điều kiện kiểm tra

Điều kiện tiêu chuẩn

Hai đầu tiếp

Khi không cấp điện áp ắc quy

10 kΩ trở lên

cho cuộn rơ le EFI


Khi cấp điện cấp điện áp ắc quy cho cuộn rơ le EFI

Dưới 1 Ω

điểm rơ le EFI


OK


NG

- Lắp lại rơle tổ hợp.

Thay thế rơ le tổ hợp


1.7. Kiểm tra dây điện và giắc nối (cảm biến oxy - rơle EFI)

- Tháo cảm biến ôxy có bộ sấy.

- Tháo rơle tổ hợp ra khỏi hộp đầu nối khoang động cơ.

- Đo điện trở giữa 2 giắc nối (Kiểm tra hở mạch): Điều kiện tiêu chuẩn: dưới 1 Ω

- Đo điện trở giữa các giắc nối với mass thân xe (Kiểm tra ngắn mạch): Điều kiện tiêu chuẩn: 10 kΩ trở lên

- Nối lại giắc nối cảm biến ôxy có bộ sấy.


OK

- Lắp lại rơle tổ hợp.NG

Sửa chữa hay thay thế dây điện hoặc giắc nối


Sửa hay thay thế mạch nguồn ECM

2. Chẩn đoán mã lỗi P0134 phát hiện thấy mạch cảm biến ôxy không hoạt động

Khu vực hư hỏng có thể được xác định bằng thao tác Active Test Control. Phép thử Active Test có thể giúp xác định được cảm biến oxy có bộ sấy hay vùng hư hỏng tiềm tàng khác có bị hư hỏng hay không.

Lượng phun nhiên liệu có thể thay đổi đến -12.5% (giảm) hay +25% (tăng) bằng phép thử Active Test.

Phép thử Active Test có thể giúp kỹ thuật viên kiểm tra và vẽ đồ thị điện áp ra của cảm biến ôxy có bộ sấy.

Quy trình:

- Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.

- Bật khoá điện ON.

- Hãy hâm nóng động cơ ở tốc độ 2500 v/p trong khoảng 90 giây.

- Chọn những mục sau đây: Powertrain / Engine and ECT / Active Test / Control the Injection Volume for A/F Sensor.

- Tiến hành thử kích hoạt khi động cơ chạy không tải. Tiêu chuẩn:

Cảm biến có bộ sấy phản ứng theo sự tăng hoặc giảm trong lưu lượng phun nhiên liệu.

+25% → Phát ra tín hiệu đậm (RICH output): Lớn hơn 0.45 V

-12.5% → Phát ra tín hiệu nhạt (LEAN output): Nhỏ hơn 0.4 V

2.1. Kiểm tra mã DTC khác phát ra (kể cả mã DTC P0134)

- Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.

- Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.

- Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.

- Đọc các mã DTC.

Kết quả:


Kết quả

Đi đến bước

P0134

A

P0134 và các mã DTC khác

B

CHÚ Ý:

Nếu có bất kỳ mã DTC nào ngoài P0134 phát ra, hãy khắc phục hư hỏng những mã DTC này trước.


Đến bảng mã DTC 2 2 Đọc giá trị bằng máy chẩn đoán điện áp phát ra của 6Đến bảng mã DTC

2.2. Đọc giá trị bằng máy chẩn đoán (điện áp phát ra của cảm biến ôxy có bộ sấy)

- Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.

Xem tất cả 137 trang.

Ngày đăng: 09/06/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí