Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng á châu – chi nhánh huế - 8


PT5: lam viec trong a chau giup nhan vien co them nhieu kinh nghiem hon trong nghe


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

59

54.1

54.1

54.1


dong y

46

42.2

42.2

96.3


hoan toan dong y

4

3.7

3.7

100.0


Total

109

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 70 trang tài liệu này.


PT6: nhan vien co co hoi thang tien cao hon khi lam viec trong a chau -chi nhanh hue


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

60

55.0

55.0

55.0


dong y

45

41.3

41.3

96.3


hoan toan dong y

4

3.7

3.7

100.0


Total

109

100.0

100.04.6 Nhóm cam kết


Statistics


CK1:toi hai long voi cac yeu to tao dong luc lam viec ma a chau dang thuc hien


CK2:Toi cam ket gan bo voi ngan hang a chau-chi nhanh hue

N

Valid

109

109


Missing

0

0

Mean


3.57

3.62

Mode


3

4


CK1:toi hai long voi cac yeu to tao dong luc lam viec ma a chau dang thuc hien


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

53

48.6

48.6

48.6


hai long

50

45.9

45.9

94.5


hoan toan hai long

6

5.5

5.5

100.0


Total

109

100.0

100.0CK2:Toi cam ket gan bo voi ngan hang a chau-chi nhanh hue


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

binh thuong

48

44.0

44.0

44.0


hai long

54

49.5

49.5

93.6


hoan toan hai long

7

6.4

6.4

100.0


Total

109

100.0

100.0Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc‌  o0o 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc‌

---o0o---


PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP

Đơn vị: Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Huế Xác nhận sinh viên: Ngô Thị Xuyến

Là sinh viên lớp K44B Thương Mại, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Huế đã có thời gian thực tập từ ngày 13/01/2014 đến ngày 1/05/2014 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Huế.

Trong thời gian thực tập, sinh viên Ngô Thị Xuyến đã tham gia công tác, có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, tổ chức kỷ luật và hoàn thành đầy đủ các công việc theo sự hướng dẫn, giúp đỡ của các nhân viên và cán bộ tại đơn vị thực tập.

Huế, ngày...... tháng.......năm 2012

Xác nhận của đơn vị thực tập

Xem tất cả 70 trang.

Ngày đăng: 16/04/2022