Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - 5


PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 1

 

Ảnh 1. Hành lang vôi quanh trại

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 2 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 3

 

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 49 trang: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Ảnh 2. Lấy vôi rắc chuồng Ảnh 3. Phun sát trùng quanh chuồng

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 4 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 5

 

Ảnh 4. Chuẩn bị lồng úm Ảnh 5. Đỡ đẻ lợn con

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 6 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 7

Ảnh 6. Mài nanh Ảnh 7. Bấm tai

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 8 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 9

 

Ảnh 8. Thiến lợn đực Ảnh 9. Tiêm Oxytocin cho nái

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 10 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 11

Ảnh 10. Vệ sinh nái Ảnh 11. Tiêm IRON DEXTRAN 20%

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 12 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 13

 

Ảnh 12. Điều trị tiêu chảy Ảnh 13. Can thiệp đẻ khó

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 14 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 15

Ảnh 14. Vét máng nái Ảnh 15. Tra cám nái

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 16 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 17

 

Ảnh 16. Truyền Ringer Lactate cho nái Ảnh 17. Nái bị viêm sau đẻ

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 18 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 19

 

Ảnh 18. Thuốc hydropen 400 Ảnh 19. KS Vetrimoxin L.A.

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 20 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 21

 

Ảnh 20. PENDISTREP L. A Ảnh 21. Thuốc Lincospectoject

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 22 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 23

Ảnh 22. Thuốc bổ Bkompleks Ảnh 23. Thuốc bổ DUFAFOSFAN

 

 

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 24 Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh 793 25

 

Ảnh 24. Ringer Lactate Ảnh 25. Thuốc hạ sốt, giảm đau Anagin-C

8697059477736463828

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bimage 1

Danh mục

Bài viết tương tự

Bimage 2
Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số