Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - 5


PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

 

  Ảnh 1 Hành lang vôi quanh trại       Ảnh 2 Lấy vôi rắc chuồng Ảnh 3 Phun 1

 

Ảnh 1. Hành lang vôi quanh trại

 

    Ảnh 2 Lấy vôi rắc chuồng Ảnh 3 Phun sát trùng quanh chuồng         Ảnh 2   Ảnh 2 Lấy vôi rắc chuồng Ảnh 3 Phun sát trùng quanh chuồng         Ảnh 4 3

 

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 49 trang tài liệu này.

Ảnh 2. Lấy vôi rắc chuồng Ảnh 3. Phun sát trùng quanh chuồng

 

 

    Ảnh 4 Chuẩn bị lồng úm Ảnh 5 Đỡ đẻ lợn con     Ảnh 6 Mài nanh 4   Ảnh 4 Chuẩn bị lồng úm Ảnh 5 Đỡ đẻ lợn con     Ảnh 6 Mài nanh Ảnh 5

 

Ảnh 4. Chuẩn bị lồng úm Ảnh 5. Đỡ đẻ lợn con

 

  Ảnh 6 Mài nanh Ảnh 7 Bấm tai         Ảnh 8 Thiến lợn đực Ảnh 9 Tiêm 6 Ảnh 6 Mài nanh Ảnh 7 Bấm tai         Ảnh 8 Thiến lợn đực Ảnh 9 Tiêm 7

Ảnh 6. Mài nanh Ảnh 7. Bấm tai

 

 

    Ảnh 8 Thiến lợn đực Ảnh 9 Tiêm Oxytocin cho nái     Ảnh 10 Vệ sinh nái 8   Ảnh 8 Thiến lợn đực Ảnh 9 Tiêm Oxytocin cho nái     Ảnh 10 Vệ sinh nái 9

 

Ảnh 8. Thiến lợn đực Ảnh 9. Tiêm Oxytocin cho nái

 

  Ảnh 10 Vệ sinh nái Ảnh 11 Tiêm IRON DEXTRAN 20         Ảnh 12 Điều trị 10 Ảnh 10 Vệ sinh nái Ảnh 11 Tiêm IRON DEXTRAN 20         Ảnh 12 Điều trị tiêu 11

Ảnh 10. Vệ sinh nái Ảnh 11. Tiêm IRON DEXTRAN 20%

 

 

    Ảnh 12 Điều trị tiêu chảy Ảnh 13 Can thiệp đẻ khó     Ảnh 14 Vét 12   Ảnh 12 Điều trị tiêu chảy Ảnh 13 Can thiệp đẻ khó     Ảnh 14 Vét máng 13

 

Ảnh 12. Điều trị tiêu chảy Ảnh 13. Can thiệp đẻ khó

 

  Ảnh 14 Vét máng nái Ảnh 15 Tra cám nái         Ảnh 16 Truyền Ringer Lactate 14 Ảnh 14 Vét máng nái Ảnh 15 Tra cám nái         Ảnh 16 Truyền Ringer Lactate cho 15

Ảnh 14. Vét máng nái Ảnh 15. Tra cám nái

 

 

    Ảnh 16 Truyền Ringer Lactate cho nái Ảnh 17 Nái bị viêm sau đẻ       Ảnh 16   Ảnh 16 Truyền Ringer Lactate cho nái Ảnh 17 Nái bị viêm sau đẻ       Ảnh 17

 

Ảnh 16. Truyền Ringer Lactate cho nái Ảnh 17. Nái bị viêm sau đẻ

 

    Ảnh 18 Thuốc hydropen 400 Ảnh 19 KS Vetrimoxin L A         Ảnh 20 PENDISTREP 18   Ảnh 18 Thuốc hydropen 400 Ảnh 19 KS Vetrimoxin L A         Ảnh 20 PENDISTREP L 19

 

Ảnh 18. Thuốc hydropen 400 Ảnh 19. KS Vetrimoxin L.A.

 

 

    Ảnh 20 PENDISTREP L A Ảnh 21 Thuốc Lincospectoject       Ảnh 22 Thuốc bổ 20   Ảnh 20 PENDISTREP L A Ảnh 21 Thuốc Lincospectoject       Ảnh 22 Thuốc bổ 21

 

Ảnh 20. PENDISTREP L. A Ảnh 21. Thuốc Lincospectoject

 

 

  Ảnh 22 Thuốc bổ Bkompleks Ảnh 23 Thuốc bổ DUFAFOSFAN         Ảnh 24 Ringer 22 Ảnh 22 Thuốc bổ Bkompleks Ảnh 23 Thuốc bổ DUFAFOSFAN         Ảnh 24 Ringer 23

Ảnh 22. Thuốc bổ Bkompleks Ảnh 23. Thuốc bổ DUFAFOSFAN

 

 

    Ảnh 24 Ringer Lactate Ảnh 25 Thuốc hạ sốt giảm đau Anagin C 24   Ảnh 24 Ringer Lactate Ảnh 25 Thuốc hạ sốt giảm đau Anagin C 8697059477736463828 25

 

Ảnh 24. Ringer Lactate Ảnh 25. Thuốc hạ sốt, giảm đau Anagin-C

8697059477736463828

Xem tất cả 49 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí