Tổng Quan Các Nghiên Cứu Trong Nước Và Ngoài Nước

- Nguyên nhân: - Đẻ khó do nguyên nhân cơ thể mẹ: khi chăm sóc, nuôi dưỡng không tốt, thức ăn không đầy đủ, chất dinh dưỡng thiếu so với nhu cầu của lợn mang thai dẫn đến cơ thể mẹ suy nhược, sức khỏe kém. Trong quá trình đẻ, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí