Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Trên Địa Bàn Cấp Huyện.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn cấp Huyện.

1.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Điều kiện kinh tế-xã hội là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến công tác quản lý thu BHXH TN. Nhu cầu được bảo hiệm của con người chỉ được nghĩ đến khi những nhu cầu cân thiết về ăn, mặc, ở đã được đảm bảo. Vì vậy chỉ khi nào kinh tế xã hội phát triền, đời sống vật chất của mọi người dân trong Huyện được cải thiện thì chính sách BHXH nói chung và BHXH TN nói riêng mới phát huy được vai trò to lớn của mình.

Khi kinh tế phát triển, số lượng NLÐ có việc làm sẽ tăng lên do có sự mở rộng về quy mộ sản xuất xã hội. Từ đó làm cho đối tương thuộc diện tham gia BHXH không ngừng tăng lên. NLÐ và người SDLÐ không vì lợi ích kinh tê trước mặt mà tìm moi cách né tránh chính sách xã hội thiết thực này.

Khi trình độ kinh tế - xã hội phát triển cao, hoạt động quản lý thu sẽ phát triên thuận lợi do nhà nước có khả năng tài chính cao để hỗ trợ các chính sách xã hội. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cao và nền kinh tế phát triển bền vững thì thu nhập của NLĐ được cải thiện, đây là điều kiện cần thiết để NLÐ có động lực, sẵn sàng đóng BHXH TN. Mặt khác, khi đời sống kinh tế - xã hội phát triển thì nhận thức của NLĐ cũng tăng lên, bên cạnh mong muốn đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho bản thân và gia đình, họ còn có ý thức tham gia BHXH TN để đề phòng khi rủi ro xảy ra làm cho họ bị giảm hoặc mất thu nhập.

Ngược lại khi trình độ kinh tế xã hội kém phát triến, thu nhập của NLÐ thấp, đời sống vật chất, tinh thần gặp nhiều khó khăn, lúc này con người cần có chính sách xã hội hỗ trợ nhưng nguồn lực để thực hiện của nhà nước hạn chế. Lúc này càng cần có chính sách như BHXH TN để đảm bảo an sinh xã hội tuy nhiên việc triển khai thực hiện chính sách sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức. Để thực hiện tốt vẫn cần có chính sách hỗ trợ hợp lý của nhà nước, đồng thời tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân.

1.3.2. Chính sách pháp luật.

a) Về phía nhà nước.

Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có tác động trực tiếp đến quản lý thu BHXH TN. Nếu chính sách về BHXH TN sát với thực tiễn phát triến kinh tế - xã hội đất nước, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của NLÐ sẽ hỗ trợ cho hoạt động quản lý thu BHXH TN phát triển và ngược lại. Chính sách càng cụ thể, rõ ràng và hợp lý càng có hiệu lực và dễ dàng trong thực hiện. Chính sách của Nhà nước thuộc về nhân tố chủ quan trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Chính sách

BHXH TN phải phù hợp với thực tiễn khách quan, hướng tới lợi ích của nhân dân lao động, có sự đảm bảo của Nhà nước nhằm tạo lòng tin cho NLÐ, Có các chế độ khuyến khích, hỗ trợ phù hợp. cách thức tổ chức thực hiện phải đơn gian, thuận tiện. Như vậy chính sách Nhà nước càng hoàn thiện sẽ càng là công cụ hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý thu BHXH TN. Góp phần cho hoạt động quản lý thu BHXH TN hiệu quả, từ đó tạo điều kiện cho chính sách thật sự đi vào đời sống.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 78 trang tài liệu này.

b) Về phía doanh nghiệp.

Theo điều 20 và 21 của bộ Luật Bảo hiểm xã hội quy định về quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng - 4

Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng được nêu rõ: Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

1.3.3. Đội ngũ cán bộ BHXH Huyện.

Trình độ của nhà làm công tác quản lý: bên cạnh những nhân tố khách quan trên thì công tác quản lý thu BHXH TN còn chịu ảnh hưởng của nhân tố chủ quan từ chính các nhà làm công tác quản lý. Để nắm bắt được những thay đổi tăng, giảm của đối tượng tham gia, diễn biến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH TN... cán bộ chuyên quản lý thu cuả Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng đã và đang không ngừng được tập huấn, nâng cao trình độ đảm bảo đủ năng lực vê trình độ chuyên môn, khả năng nhận

định và phân tích tình hình, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc... Như vậy, công tác quản lý thu mới đạt hiệu quả cao, phát hiện kịp thời những tình huống sai pham để có biện pháp xử lý triệt để.

Ngoài ra, công tác quản lý thu BHXH TN còn chịu tác động của yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác nghiệp vụ quan đến chính sách...Vì vây, để công tác quản lý thu BHXH TN đạt được kết quả quả tốt nhất, cán bộ trong ngành BHXH nói chung và Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng chuyên môn hiện đại hay đã lỗi thời lạc hậu, sự quan tâm của các chủ thể nói riêng, đặc biệt là cán bộ quản lý thu cần phải quan tâm toàn diện đến các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý thu BHXH như dã phân tích ở trên.

1.3.4. Các yếu tố khác.

Chính sách tiền lương-tiền công:

Căn cứ theo tốc độ phát triển kinh tế trong nước cũng như trên thế giới, chính sách tiền lương tiền công cũng được điều chỉnh liên tục sao cho phù hợp với những thay đổi đó. Trong chế độ BHXH ở nước ta, tiền lương tiền công của NLÐ và tổng quỹ lương của đơn vị SDLÐ được dùng làm căn cứ để tính đóng BHXH. Hàng năm, chính phủ thường có nghị định điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung. Qua đó tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cũng tăng theo. Sự biến động thường xuyên liên tục này làm cho công tác quản lý thu gặp một số khó khăn nhất định. Nếu cán bộ làm công tác quản lý không nhạy bén với tình hình thực tế, chủ động, sáng tạo thì quỹ BHXH khó có thể đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, an toàn và tăng trưởng quỹ.

Ngoài ra, công tác quản lý thu BHXH còn chịu tác động của yêu tổ cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác nghiệp vụ chuyên mnôn hiện đại hay đã lối thời lạc hậu, sự quan tâm của các chủ thế liên quan đên chính sách...Vì vậy, đế công tác quản lý thu BHXH đạt được kết quả tốt nhất, cán bộ trong ngành BHXH đặc biệt là cán bộ quản lý thu cân phải quan tâm toàn diện đền các nhân tổ ảnh hưởng đền quá trình quản lý thu BHXH như đã phân tích ở trên.

1.4. Kinh nghiệm quản lý thu BHXH tự nguyện tại các địa phương và bài học rút ra cho huyện Đoan Hùng.

1.4.1. Kinh nghiệm quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa phương khác.

1.4.1.1. Kinh nghiệm về Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Tính đến hết tháng 10/2020, huyện Hạ Hòa có tổng số 2.885 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đạt 92 % so với kế hoạch năm. Tổng số người tham

gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn là 88.142 người, đạt tỷ lệ bao phủ 91%; trong đó số người tham gia BHYT hộ gia đình là 14.952 người.

Ông Dương Cao Bằng - Phó Giám đốc Phụ trách BHXH huyện cho biết: Để có được kết quả trên, thời gian qua, BHXH huyện Hạ Hòa đã tập trung rà soát số người chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt, BHXH huyện đã củng cố, nâng cao chất lượng nhân viên và cộng tác viên đại lý thu; thường xuyên kết hợp với lực lượng cộng tác viên đến tận nhà dân, tới các địa điểm tập trung đông những người buôn bán, kinh doanh tự do để tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, thúc đẩy họ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bài học kinh nghiệm:

Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH TN, BHXH huyện Hạ Hòa đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, lãnh đạo BHXH huyện xác định công tác quản lý thu BHXH TN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đây là công việc khó khăn phức tạp, phải có quyết tâm cao để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tiếp theo là xác định đối tượng, hướng đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.

Thứ hai, tổ chức thực hiện việc thu - chi, thanh toán tiền hoa hồng, in trả thông báo nộp tiền kịp thời. Lập kế hoạch, chương trình công tác chi tiết, bố trí phân công cán bộ thực hiện cụ thể cho từng địa bàn, đơn vị để cán bộ chủ động phối hợp thực hiện, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện, môi trường công tác cho cán bộ rèn luyện và trưởng thành. Kết hợp việc phân công nhiệm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

1.4.1.2. Kinh nghiệm về Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Miên, tỉnh Hải Dương.

Theo thống kê cho thấy những địa phương đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý thu BHXH TN đều có chung một điểm là: Biết tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động sáng tạo, không rập khuôn máy móc, đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tại địa phương tham gia vào công tác BHXH.

Đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý thu BHXH nói chung và BHXH TN nói riêng, thực hiện tham mưu kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, trọng tâm là khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH TN và phát triên, khai thác đối tượng tham gia.

Công tác dự báo phải được đặc biệt quan tâm, số liệu phải sát thực, nhằm xây dựng kế hoạch phát triển nguồn thu một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài.

Cơ quan BHXH phải chủ động các giải pháp thực hiện, đặc biệt coi trọng năng lực xây dựng các phương án tổ chức dự phòng, năng lực chuyên môn cho cán bộ viên chức, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu, làm cho đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH TN tin tưởng và yên tâm khi tham gia BHXH TN, biến quá trình nhận thức từ bắt buộc sang tự giác thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong nghiệp vụ công tác, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ.

1.4.1.3. Kinh nghiệm về phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Yên Sơn là huyện nằm ở phía nam của tỉnh Tuyên Quang, bao quanh thành phố Tuyên Quang, phía tây nam giáp huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), phía tây giáp huyện Yên Bình (Yên Bái), phía đông là huyện Định Hóa (Thái Nguyên), và huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc mục tiêu “mở rộng đối tượng” là nhiệm vụ trọng tâm số một của ngành và thực hiện phương châm “thu đúng, thu đủ, đảm bảo cho quyền lợi BHXH cho người lao động”. Đồng thời, dự báo, đánh giá chính xác những thuận lợi và khó khăn tác động đến việc quản lý thu BHXH TN. Do đó, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn đã chủ động chỉ đạo chặt chẽ từ khâu rà soát, cân đối, thực hiện kế hoạch thu trên địa bàn huyện mà Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang giao. Tăng cường bám sát các đơn vị sử dụng lao động để kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Huyện Yên Sơn có trên 70% người dân là dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân không đồng đều, chủ yếu tập trung vào một số ít các hộ quanh khu vực trung tâm xã. Vì vậy, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, quá trình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Năm 2020, toàn huyện mới có hơn 2000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Để nâng cao hiệu quả công tác Quản lý thu BHXH tự nguyện, trong thời gian qua, BHXH huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH tự nguyện đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động tự do, người lao động trong các gia đình sản xuất nông, lâm nghiệp… Vì vậy, tuy có gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với những biện pháp

thiết thực đó, công tác thu BHXH của BHXH huyện Yên Sơn luôn luôn hoàn thành kế hoạch BHXH tỉnh Tuyên Quang giao cho.

1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho huyện Đoan Hùng.

Theo thống kê cho thấy những địa phương đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý thu BHXH TN đều có chung một điểm là: Biết tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động sáng tạo, không rập khuôn máy móc, đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tại địa phương tham gia vào công tác BHXH.

Thứ nhất, Bài học về quản lý đối tượng: Đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp trong công tác BHXH, thực hiện tham mưu kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, trọng tâm là khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH TN và phát triển, khai thác đổi tượng tham gia.

Công tác dự báo phải được đặc biệt quan tâm, số liệu phải sát thực, nhằm xây dựng kế hoạch phát triển nguồn thu một cách bền vững, đáp ứng yêu câu trước mắt cũng như lâu dài.

Cơ quan BHXH phải chủ động các giải pháp thực hiện, đặc biệt coi trọng năng lực xây dựng các phương án tổ chức dự phòng, năng lực chuyên môn cho cán bộ viên chức, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu, làm cho đội tượng tham gia và thụ hưởng BHXH TN tin tưởng và yên tâm khi tham gia BHXH TN, biến quá trình nhận thức từ bắt buộc sang tự giác thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong nghiệp vụ công tác, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ.

Thứ hai, Bài học về quản lý quỹ thu, mức thu: Trong những năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các phòng, ban, ngành, địa phương, việc thực hiện công tác Quản lý thu BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực, toàn huyện đạt được chỉ tiêu của BHXH tỉnh Phú Thọ giao, nguồn quỹ đảm bảo cân đối thu chi.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai giao dịch BHXH điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành các hoạt động nghiệp vụ của ngành.

Không chỉ liên tiếp tăng trưởng về số thu, giải quyết các vấn đề về nợ đọng BHXH TN, vấn đề quản lý tài chính của quỹ BHXH tự nguyện cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Thứ ba, Bài học về thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm: Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo thường xuyên của BHXH tỉnh và các cấp ủy, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở, từ đó BHXH huyện đã chủ động hơn trong tổ chức thực thi nhiệm vụ, nhất là việc xử lý những vấn đề khó khăn trong khi thực hiện công tác quản lý BHXH tự nguyện; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT... đã thường xuyên hơn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, các hội đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh việc phát triển đối tượng; thu đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, sử dụng các hình thức dịch vụ công nhằm phục vụ tốt hơn người tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách BHXH cũng như BHXH TN. Hiện đại hóa phương tiện làm việc của ngành, ứng dụng các phần mềm quản lý hiện đại để nâng cao hiệu suất công tác, giải quyết nhanh chóng các thủ tục phát sinh, từng bước cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho dân khi giải quyết các quyền lợi về bảo hiểm xã hội nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đối mới tác phong, lề lối làm việc và phong cách phục vụ đối tượng; xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và đề cao ý nghĩa, tác dụng của việc tham gia BHXH tự nguyện, coi đó như quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, giúp cho nhân dân hiểu được, không chỉ là cán bộ công chức nhà nước mà công dân trong mọi thành phần kinh tế đều được hưởng quyền bình đẳng về BHXH nếu chấp hành đúng pháp luật và tuân thủ nguyên tắc về BHXH. Góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và ổn định xã hội.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG.


2.1. Khái quát thực trạng thu BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Đoan Hùng.

2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng.

2.1.1.1. Vị trí địa lý.

Đoan Hùng là một huyện đồi núi trung du, nằm tại ngã ba ranh giới giữa tỉnh Phú Thọ với hai tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang. Huyện Đoan Hùng có ranh giới phía Đông Nam giáp huyện Phù Ninh, phía Nam giáp huyện Thanh Ba, phía Tây Nam và phía Tây giáp huyện Hạ Hòa, đều là các huyện của tỉnh Phú Thọ. Phía Tây Bắc, Đoan Hùng giáp huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái. Phía Bắc và phía Đông, huyện Đoan Hùng giáp các huyện của tỉnh Tuyên Quang, kể từ Bắc sang Đông lần lượt là các huyện: Yên Sơn (phía Bắc) và Sơn Dương (phía Đông). Trên phần phía Đông Bắc huyện có đoạn cuối của sông Chảy (phần hạ du thủy điện Thác Bà), đổ nước vào sông Lô ngay tại đây. Men theo phần lớn ranh giới với huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, là dòng sông Lô, một con sông lớn của hệ thống sông Hồng, nhưng ngã ba sông Chảy - sông Lô lại nằm sâu trong lòng huyện (UBND huyện Đoan Hùng, 2021).

Hình 2.1. Bản đồ hành chính huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Nguồn: UBND huyện Đoan Hùng (2021) Huyện Đoan Hùng có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đoan Hùng (huyện lỵ) và 21 xã: Bằng Doãn, Bằng Luân, Ca Đình, Chân Mộng, Chí Đám, Hợp Nhất, Hùng Long, Hùng Xuyên, Minh Lương, Minh Phú, Minh Tiến, Ngọc

Xem tất cả 78 trang.

Ngày đăng: 22/05/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí