Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 16

Câu lạc bộ hát Xoan trường THCS Thanh Đình Học tập tại thực địa di sản văn 1

Câu lạc bộ hát Xoan trường THCS Thanh Đình


Học tập tại thực địa di sản văn hóa hát Xoan Học tập trải nghiệm tại 2

Học tập tại thực địa di sản văn hóa hát Xoan Học tập trải nghiệm tại 3

Học tập tại thực địa di sản văn hóa hát Xoan


Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng 4

Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng 5


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.


Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng 6

Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng

Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng 7


Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng

Xem tất cả 129 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí