Quản lý các dịch vụ trên Intetnet tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu - 12


37. Bùi Quốc Việt, 2002. Marketing dịch vụ viễn thông trong hội nhập và cạnh tranh. Hà Nội: Nhà xuất bản bưu điện.

38. Nguyễn Ngô Việt, 2006. Quản lý viễn thông và công nghệ thông tin – Những vấn đề cần quan tâm. Hà Nội: NXB Bưu Điện.

39. Viện kinh tế bưu điện, 2003. Những biện pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực của VNPT trong giai đoạn đổi mới tổ chức quản lý. Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học.

40. Viện kinh tế bưu điện, 2006. Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ Viễn thông của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến 2015.Hà Nội: đề tài nghiên cứu khoa học.


Tiếng Anh

41. EMarketer, 2010. Inc Telecommunications Industry Association.

42. Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver, 2009. E-COMMERCE: Business, Technology, Society.

43. Thiery Van de Velde, 2012. Value Added Services for Next Generation Networks.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Quản lý các dịch vụ trên Intetnet tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu - 12

Xem tất cả 98 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí