Tỷ Lệ Về Độ Tuổi Của Các Thầy Thuốc Ở Kvnc

4 Nữ Nam 0 1 2 Số người điều tra được 3 4 Nhóm tuổi 25-49 50-75 Kết quả Bảng 4.14 cho thấy, tại KVNC số thầy lang tập trung chủ yếu ở cộng đồng dân tộc Nùng, chiếm 50,00% so với tổng số thầy lang, bà mé đã điều tra được, bởi ...

Sự Phân Bố Nguồn Cây Thuốc Theo Môi Trường Sống Ở Kvnc

Bảng 4.7. Sự phân bố nguồn cây thuốc theo môi trường sống ở KVNC Stt Nơi sống Số loài Tỷ lệ % 1 Rừng (trồng, tái sinh, tự nhiên) 79 73,83 2 Làng xóm, làng bản, vườn 44 41,12 3 Ven sông 14 13,08 4 Đồi cây bụi, đồi trọc, trảng cỏ 9 8,41 ...

Số Lượng Họ, Chi, Loài Thuộc 2 Lớp Trong Ngành Ngọc Lan

Bảng 4.2. Số lượng họ, chi, loài thuộc 2 lớp trong ngành Ngọc lan Lớp Họ Chi Loài SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % Lớp Ngọc lan - Magnoliopsida 51 79,69 80 84,21 84 84,00 Lớp Hành - Liliopsida 13 20,31 15 15,79 16 16,00 Ngành Ngọc lan - Magnoliophyta 64 ...

Đối Tượng, Phạm Vi Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu

Theo gió bão từ 2 đến 4 ngày; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa ít, có thời kỳ hanh khô kéo dài từ 15 đến 25 ngày, nhiều diện tích canh tác, ao, hồ bị khô cạn. Nhiệt độ trung bình năm 23,4 0 C, (tháng 7 cao nhất là 28,9 0 ...

Điều Kiện Tự Nhiên Khu Vực Nghiên Cứu

Người dân Rayones sử dụng để điều trị các bệnh, trong đó các họ được sử dụng chủ yếu là: Asteraceae và Fabaceae (Eduardo Estrada-Castillón và cs., 2014) [50]. Nghiên cứu Cây thuốc trong bối cảnh văn hóa của một cộng đồng Mapuche – ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số