Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 2008 tại tỉnh Hoà Bình

Xem tất cả 112 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 13

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 13

46. Doulass (1997), Humid landform, The Massachusetts Instutites of Technology, Press, Cambridge, Massachusetts 47. Dunne T (1998), Field studies of hillslope flow processes, Hillslope ecology, New york. 48. FAO (1990) Sustainable livelihoods guidance sheets, http://www.livelihoods. org. 49. FAO ...

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 12

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 12

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tuy nhiên suất đầu tư cho 1 ha rừng trồng còn thấp và chưa theo kịp sự thay đổi của thị trường. Chưa phân biệt các dạng lập địa, các điều kiện trồng rừng khác nhau trong suất đầu tư, chưa có cơ ...

Đề Xuất Một Số Khuyến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Trồng Rừng Phòng Hộ Cho Dự Án 661 Giai

Đề Xuất Một Số Khuyến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Trồng Rừng Phòng Hộ Cho Dự Án 661 Giai

Độ không đúng thiết kế nhưng tỷ lệ thành rừng cao, cây trồng phát triển tốt và khả năng phòng hộ của rừng cũng rất tốt vẫn không được nghiệm thu thanh toán. Như vậy có thể thấy quá trình triển khai từ khâu chọn loài cây đến ...

Phân Tích Các Khoảng Trống Về Kỹ Thuật Và Chính Sách Dự Án 661 Áp Dụng Ở Tỉnh Hòa Bình

Phân Tích Các Khoảng Trống Về Kỹ Thuật Và Chính Sách Dự Án 661 Áp Dụng Ở Tỉnh Hòa Bình

Đất mặt rồi thả cây xuống, hoặc ngay cả ở những nơi dễ đào hố thì cũng ít khi hố trồng rừng được đào đúng kích thước theo thiết kế. 4.5. Phân tích các khoảng trống về kỹ thuật và chính sách Dự án 661 áp dụng ở tỉnh Hòa ...

Tổng Kết Và Đánh Giá Hệ Thống Các Cơ Chế Chính Sách, Suất Đầu Tư Trồng Rừng Trong Dự Án

Tổng Kết Và Đánh Giá Hệ Thống Các Cơ Chế Chính Sách, Suất Đầu Tư Trồng Rừng Trong Dự Án

Ảnh 4.8: Rừng lim xanh 7 tuổi ở Thanh Hối - Tân Lạc sau khi được mở tán (do dân tự chặt cây phù trợ) Các mô hình trên bước đầu được đánh giá là thành công do đã chọn cây trồng phù hợp với lập địa nên cây có tỷ lệ sống cao, ...

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 8

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 8

8 Xóm Nhót, Thanh Hối, Tân Lạc 1000 Keo tai tượng + 600 Lim xanh Keo 4 95 3,7 3,9 1,3 Sinh trưởng tốt Lim xanh 90 0,8 0,9 0,5 Sinh trưởng tốt, đang bị che bóng hoàn toàn bởi Keo tai tượng 9 Thôn Bão Trang, Đông Lai, Tân Lạc Keo lá tràm + Muồng đen Keo 9 30 ...

Tình Hình Áp Dụng Các Hướng Dẫn Kỹ Thuật Tại Tỉnh Hòa Bình

Tình Hình Áp Dụng Các Hướng Dẫn Kỹ Thuật Tại Tỉnh Hòa Bình

Công nghiệp, cây ăn quả ngắn ngày hoặc cây nông nghiệp trong những năm đầu. Sau 4 năm thực hiện dự án, để phù hợp hơn với thực tế áp dụng dự án tại địa phương và phù hợp với các văn bản hướng dẫn mới của Bộ NN&PTNT, ...

Cơ Cấu Nguồn Vốn Sử Dụng Cho Việc Xây Dựng Và Phát Triển Rừng Giai Đoạn 1999 - 2008

Cơ Cấu Nguồn Vốn Sử Dụng Cho Việc Xây Dựng Và Phát Triển Rừng Giai Đoạn 1999 - 2008

Qua bảng 4.2 cho thấy: Trong 10 năm thực hiện dự án 661, trên toàn tỉnh Hòa Bình đã trồng được 20.260,46 ha rừng, trung bình đạt 2.026,046 ha/năm; chăm sóc rừng đạt 36.516,58 ha, trung bình mỗi năm chăm sóc được 3.651,658 ha; khoanh nuôi xúc ...

Thủy Điện Sông Đà Và Khu Vực Phòng Hộ Sông Đà

Thủy Điện Sông Đà Và Khu Vực Phòng Hộ Sông Đà

Rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc đã đạt kết quả đáng kể, tuy nhiên trồng rừng mới, đặc biệt là rừng sản xuất ở Hoà Bình mới chỉ được tiến hành trong 5 năm trở lại đây, vì vậy việc đẩy mạnh việc trồng rừng trong ...

Thu Thập Các Thông Tin, Số Liệu, Kết Quả Nghiên Cứu Đã Có

Thu Thập Các Thông Tin, Số Liệu, Kết Quả Nghiên Cứu Đã Có

Chỉ đạo thực hiện, số liệu tổng kết dự án 661 ở Trung ương và của tỉnh Hoà Bình. - Kết hợp giữa tổng kết và đánh giá của địa phương thông qua các báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 với kết ...

Các Biện Pháp Kỹ Thuật Xây Dựng Và Các Mô Hình Rừng Phòng Hộ

Các Biện Pháp Kỹ Thuật Xây Dựng Và Các Mô Hình Rừng Phòng Hộ

Các nghiên cứu của Bùi Ngạnh và Nguyễn Danh Mô (1977) [20]; Bùi Ngạnh và Nguyễn Ngọc Đích (1985) [21] cho thấy sự thay đổi dòng chảy mặt ở một số dạng rừng khác nhau, trên cơ sở đó các tác giả đã đề xuất những mô hình bố trí các ...

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 2

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 2

Do nước. Ellison là người đầu tiên phát hiện ra vai trò của lớp phủ thực vật trong việc hạn chế xói mòn đất và vai trò cực kỳ quan trọng của hạt mưa rơi đối với xói mòn. Phát hiện của Ellison đã mở ra một phương hướng mới ...

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 1

Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1999 - 2008 tại tỉnh Hoà Bình - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Nông Nghiệp Và Ptnt Trường Đại Học Lâm Nghiệp Trần Thị Nga Đánh Giá Kết Quả Trồng Rừng Phòng Hộ Đầu Nguồn Dự Án 661 Giai Đoạn 1999 - 2008 Tại Tỉnh Hoà Bình Luận Văn Thạc Sỹ Khoa Học Lâm Nghiệp Hà ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số