Nhận Xét Và Đánh Giá Công Tác Kế Toán Kết Quả Kinh Doanh

Bảng 2.23 : Sổ nhật ký chung Đơn vị: Công ty TNHH TM-DV KSP Mẫu số: S03a-DN (Ban hành theo QĐ số Địa chỉ: 109 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, TPHCM SỔ NHẬT KÍ CHUNG Năm : 2013 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Đơn vị tính: ...

Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng, chi phí bao bì, vật liệu, dụng cụ bán hàng, hoa hồng bán hàng, bảo hành sản phẩm  Chứng t sử dụng Bảng khấu hao TSCĐ, Bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Phiếu chi, Giấy báo ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số