Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

--- ---


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LION GROUP


SINH VIÊN THỰC HIỆN: VĂN NGỌC BẢO CHÂU LỚP: K51B – MARKETING NIÊN KHÓA: 2017 – 2021

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Ths. Ngô Minh Tâm


Thừa Thiên Huế 2021

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Ngô Minh Tâm

Lời Cảm Ơn

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại học Kinh Tế, đặc biệt là cảm ơn các thầy cô khoa Quản trị kinh doanh đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu để em có một hành trang kiến thức vững chai trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện tại trường. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn – Cô Ngô Minh Tâm, người đã nhiệt tình hướng dẫn và chỉ dạy cho em trong quá trình thực hiện và hoàn thành báo cáo thực tập cuối khóa này.

Hoàn thành được báo cáo này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ban lãnh đạo và các anh, chị tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group đã tạo điều kiện thuận lợi cho em và hướng dẫn tận tình cho em trong suốt quãng thời gian em thực tập tại Công ty. Việc được tiếp xúc thực tế, trải nghiệm công việc và được giải đáp các thắc mắc giúp em có them nhiều hiểu biết, kiến thức thực tế, kinh nghiệm xử lí tình huống và các yêu cầu công việc trong tương lai.

Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại Công ty có hạn nên bài báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của quý thầy cô và anh chị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group. Đó là hành trang quý giá để em có thể rút kinh nghiệm và dần hoàn thiện bản thân mình về sau.

Em xin chân thành cảm ơn!


Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2021 Sinh viên thực hiện Văn Ngọc Bảo Châu


MỤC LỤC


SVTH: Văn Ngọc Bảo Châu i


LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

2.1. Mục tiêu chung 2

2.2. Mục tiêu cụ thể 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

3.1. Đối tượng nghiên cứu 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 3

4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 3

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 3

4.2. Phương pháp chọn mẫu 4

4.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 5

5. Kết cấu đề tài 6

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7

1.1. Cơ sở lý luận về Marketing Online 7

1.1.1. Tổng quan về hoạt động Marketing Online 7

1.1.1.1. Khái niệm Marketing Online 7

1.1.1.2. Lợi ích của Marketing Online so với Marketing truyền thống 8

1.1.1.3. Các công cụ Marketing Online hiện nay 11

1.1.1.4. Các bước tiến hành Marketing Online 20

1.2. Cơ sở thực tiễn về hoạt động Marketing Online 21

1.2.1. Vai trò và xu hướng Marketing Online trên toàn cầu 21

1.2.2. Tình hình sử dụng dịch vụ Marketing Online ở nước ta hiện nay 23

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE CỦA CÔNG

TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LION GROUP 26

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 26

2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 26

2.1.2. Tính cách thương hiệu và giá trị cốt lòi của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 27

2.1.2.1. Tính cách thương hiệu 27

2.1.2.2. Giá trị cốt lòi của công ty 28

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 28

2.1.4. Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2018-2020: 30

2.1.5. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 32

2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 33

2.1.7. Đối thủ cạnh tranh 35

2.2. Đánh giá hoạt động Marketing Online của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 36

2.2.1. Mục tiêu hoạt động Marketing Online 36

2.2.2. Kết quả hoạt động Marketing Online của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group đã triển khai 36

2.2.4. Đánh giá hoạt động Marketing Online thông qua kết quả đánh giá khách

hàng 44

2.2.4.1. Mô tả mẫu điều tra 44

2.2.4.2. Kênh truyền thông giúp khách hàng biết đến Công ty TNHH Thương

mại và Dịch vụ Lion Group 46

2.2.4.3. Những vấn đề mà khách hàng quan tâm khi quyết định sử dụng dịch vụ của Công ty 48

2.2.4.4. Xu hướng lựa chọn công cụ Marketing Online 49

2.2.4.5. Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 50

2.2.4.6. Đánh giá của khách hàng về hoạt động Marketing online của Công ty

TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 52

2.2.4.7. Mức độ hài lòng của khách hàng về hệ thống hoạt động Marketing Online của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 63

2.2.4.8. Đánh giá chung về hoạt động Marketing Online của Công ty TNHH

Tương hiệu và Dịch vụ Lion Group 66

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MAKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LION GROUP 67

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Online của Công ty

TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 67

3.1.1. Định hướng của công ty phát triển hoạt động Marketing Online của Công ty

TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 67

3.1.2. Phân tích SWOT cho hoạt động Marketing Online của Công ty TNHH

Thương mại và Dịch vụ Lion Group 68

3.2. Đề xuất một số giải pháp cho các công cụ Marketing Online Công ty TNHH

Thương mại và Dịch vụ Lion Group 69

3.2.1. Website 69

3.2.2. Tư vấn trực tuyến 70

3.2.3. Fanpage facebook 70

3.2.4. Email Marketing 71

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

PHỤ LỤC 77

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

SEM

Search Engine marketing – Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm

SEO

Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

PPC

Pay Per click – cách tính chi phí bằng việc trả tiền cho mỗi lần

nhấp chuột

MXH

Mạng xã hội

KPI

Key Performance Indicator - là chỉ số đánh giá hiệu quả công

việc

CPL

Cost Per Lead – Thanh toán theo lượt đăng kí

CTR

Click Through Rate – Tỷ lệ nhấp chuột vào liên kết trên

Website

CPC

Cost per click – Giá cho mỗi nhấp chuột

CPI

Cost per impression – Giá cho mỗi lượt hiển thị

CPM

Cost per 1000 impressions – Giá mỗi 1000 lần hiển thị

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang: Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group

Đánh giá hoạt động marketing online tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lion Group - 1


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: So sánh Marketing Online và Marketing truyền thống: 10

Bảng 1.2 : So sánh giữa mạng truyền thống và mạng xã hội 11

Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty Lion Group giai đoạn 2018 - 2020 31

Bảng 2.2: Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group trong giai đoạn 2018 – 2020 34

Bảng 2.3. Đặc điểm mẫu điều tra 45

Bảng 2.4: Mức độ phổ biến mạng xã hội hiện nay đối với khách hàng 49

Bảng 2.5: Kiểm định độ tin cậy của thang đo 50

Bảng 2.6: Tần suất truy cập vào website của khách hàng trong 1 tháng 52

Bảng 2.7: Kiếm định One Sample T – Test về đánh giá website của LION GROUP 54

Bảng 2.8: Tần suất truy cập vào Fanpage của khách hàng 56

Bảng 2.9: Kiếm định One Sample T – Test về đánh giá Fanpage của LION GROUP.58 Bảng 2.10: Kiếm định One Sample T – Test về đánh giá Email Marketing của LION GROUP 60

Bảng 2.11: Kiểm định One Sample T – Test về đánh giá về nhóm tư vấn trực tuyến của LION GROUP 62

Bảng 2.12: Kiểm định OneSample T - Test về mức độ hài lòng của khách hàng về hoạt động Marketing Online 65


DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Tổng quan về sử dụng digital toàn cầu trong tháng 1/2020 22

Hình 2: Sự tăng trưởng sử dụng Digital mỗi năm tính đến tháng 1/2020 22

Hình 3: Tổng hợp top những trang web được truy cập nhiều nhất trên Google được tìm kiếm nhiều nhất 24

Hình 4: Tình hình sử dụng các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam 24

Hình 5: Sự tăng trưởng sử dụng digital mỗi năm tính đến tháng 1/2020 25

Hình 6: Hình Fanpage của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lion Group 37

Hình 7: Số lượng thích trang trên Fanpage của Công ty 38

Hình 8 : Thống kê số lượng Fan và mức độ tương tác trên Fanpage của Công ty 38

Hình 9 : Thống kê hoạt động tương tác trên Fanpage 39

Hình 10: Số người tiếp cận bài viết trên Fanpage của Công ty 39

Hình 11 : Ảnh chi tiết về bài viết trên Fanpage của Công ty 40

Hình 12: Website chính của Công ty Lion 42

Hình 13 : Tổng quan hiệu quả Website từ 1/1/2020 – 1/1/2021 42

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số