ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ

Xem tất cả 52 trang, được chia thành 6 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 6 thumb

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 6

Ch ươ ng 6 : K ế t lu ậ n . 6.1: K ế t qu ả đ ạ t đ ượ c Về cơ bản đồ án Công Nghệ Ảo Hóa đã được hoàn thành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra. V ề l ý thuy ế t :  Trình bày chi tiết về vấn đề công nghệ ảo hóa ...

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 5 thumb

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 5

Hình 5.18 : giao di ệ n k ế t n ố i Esx Server 5.4.4 : kh ở i t ạ o m á y ả o Trong giao diện kết nối của vSphere client để tạo một máy ảo thì hết sức đơn giản.nhấp chuột phải vào địa chỉ Machine. của Esx Server và chọn New Virtual Hình ...

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 4 thumb

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 4

Hình 4.8 : Mô hình ho ạ t đ ộ ng c ủ a VMware Consolidated Backup  Bước 1 : VCB thực hiện ghi lại các cấu hình và dữ liệu trên các máy ảo ra ổ đĩa.  Bước 2 :VCB đưa các tập tin sao lưu dự phòng này lên một máy chủ hoặc một máy ảo ...

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 3 thumb

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 3

Hình 3.8 :Sơ đồ lưu trữ mạng San. 3.4 : Công Ngh ệ High Availability High Availability được cung cấp bởi nhà sản suất VMware . Đây là một tiện ích hoàn hảo được thiết kế cho hệ thống máy chủ ESX và VMware Infrastructure .Mục đích của công ...

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 2 thumb

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 2

Hình 2.3 : c ấ u trúc c ủ a ki ể u ả o hóa Vmm Hypervisor Trong mô hình này trình điều khiển phần cứng liên lạc trực tiếp với các thiết bị phần cứng mà không phải qua bất kì trung gian nào nên nó mang lại một hiệu suất cao nhất về sử ...

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 1 thumb

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 1

L Ờ I C Ả M Ơ N Sau Gần 3 Tháng Nỗ Lực Tìm Hiều Và Thực Hiện,luận Văn Công Nghệ Ảo Hóa Đã Được Hoàn Thành,ngoài Sự Cố Gắn Hết Mình Của Bản Thân ,chúng Tôi Còn Nhận Được Nhiều Sự Động Viên,khích Lệ Từ Gia Đình, Thầy Cô ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số