ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 6

Chương 6 : Kết lun .

6.1: Kết quđt được

Về cơ bản đồ án Công Nghệ Ảo Hóa đã được hoàn thành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Vlý thuyết :

 Trình bày chi tiết về vấn đề công nghệ ảo hóa hiện nay và sản phẩm ảo hóa ESX Server của Vmware.

 Nắm được những kiến thức về công nghệ ảo hóa và những công nghệ liên quan có chức năng hỗ trợ như Raid,San,High Availability….

 Nắm được thành phần,cấu trúc và chức năng từng phần của hệ thống ảo hóa.

 Nắm được các lợi ích khi ứng dụng mô hình ảo hóa vào trong thực tế như tiết kiệm chi phí,tăng hiệu suất,dễ quản lý,….

 Bên cạnh đó trong quá trình tìm hiểu công nghệ ảo hóa nảy chúng em cũng biết thêm được nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích khác như biết thêm về các hệ thống server,các thiết bị mạng…

Vthc nghim

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 52 trang tài liệu này.

 Hoàn thành triển khai hệ thống ứng dụng ảo hóa và cài đặt các server ứng dụng trên hệ thống này.

6.2 : Nhng hn chế

ảo hóa với vmware esx server và xây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp nhỏ - 6

Do còn nhiều hạn chế về thời gian,vật chất và một số điều kiện khách quan khác nên bên cạnh những vấn đề đã đạt được thì đồ án công nghệ ảo hóa còn một số hạn chế và một số điều chưa thực hiện được.

 Chưa trình bày demo hết được những tính năng cấp cao của Vmware do các vấn để đòi hỏi về licience và nhiều máy chủ ESX Server.

 Chưa cấu hình các tính năng ưu việt của vmware như HA ,Vmmonitor,

6.3 : Hướng phát trin

Trong phạm vi một luận văn tốt nghiệp, luận văn cơ bản đã đạt được các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các kết quả còn khá khiêm tốn do hạn chế về thời

gian và khả năng hạn chế của 2 thành viên. Trong thời gian tới, nếu có điều

kiện, luận văn sẽ cố gắng phát triển thêm những nội dung sau:

 Ngiên cứu và triển khai đầy đủ các tính năng tiện ích của ESX Server.

 Xây dựng mô hình ứng dụng đầy đủ hơn và có thể phát triển cho một doanh nghiệp lớn có nhiều server.

Tài liu tham kho

[1] Ron Oglesby and Scott Herold (2005) VMware ESXServer Advanced Technical Design Guide . Brian Madden Publishing

[2] ScottLowe (2009 )Mastering VMware vSphere 4. Wiley Publishing

[3] Palo Alto (2006) vi3_301_201_installation_guide. VMware Publishing

[4] Palo Alto (2009) Fibre Channel SAN Configuration Guide. VMware Publishing

[5] Palo Alto (2010) vsp_41_esxi_i_get_start. VMware Publishing

[6] Palo Alto (2008) VMware Infrastructure Brochure. VMware Publishing

[7] WHITE PAPER (2010)VMware_Virtual_Hardware.Vmware

[8] Http://diendanmaychu.net

[9] http://www.thegioimaychu.vn

[10] http://vmware.com

[11] http://nhatnghe.com

[12] http://quantrimang.com

[13] http://www.ictvietnam.net

Xem tất cả 52 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí