Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

Xem tất cả 114 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 14 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH 1. Edgar H.Schein: Organisational Culture and Leadership – Second Edition 2. Stephen P.Robbins: Organisational Behavior – Second Edition 3. Từ Đức Chí: Bản lĩnh kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản – Nhà xuất bản chính trị quốc ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 13 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 13

Cấp) khi giao dịch với họ không (chỉ quan tâm giá rẻ từ phía nhà cung cấp.) 78 IV Chế độ an toàn trong lao động, làm việc trong doanh nghiệp có tốt không Không Tương đối Tốt 79 IV Anh chị cò thấy công ty luôn chủ trương đảm bảo chất ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 12 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 12

Nguyên thiên nhiên, văn hoá, con người của họ cũng không hơn gì chúng ta, họ đã làm được thì chúng ta nhất định sẽ làm được. Với những hạn chế về trình độ, thời gian nghiên cứu, cũng như là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, luận ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 11 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 11

Những định hướng xa rời thực tiễn mà cần có những hành động, bước đi cụ thể của từng doanh nghiệp. 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3.3.1. Những tiền đề thiết yếu cho việc ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 10 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 10

Chuyển dần từ mô hình quản lý theo sự thuận tiện đến mô hình quản lý theo tính hợp lý và cũng áp dụng cho những tổ chức đơn giản nhất đến phức tạp nhất. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đa phần có cơ cấu tổ chức theo kiểu ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 9 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 9

Hiệu quả và bền vững, đảm bảo tính độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ gìn an ninh quốc gia, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái”. Đây là một chủ trương ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 8 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 8

(5) Phát triển NGUỒN NHÂN LỰC mạnh: Đem đến cho nhân viên những lợi ích thỏa đáng về vật chất lẫn tinh thần cũng như những cơ hội đào tạo và phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Trung Nguyên. (6) Lấy HIỆU QUẢ làm ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 7 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 7

(4) Văn hóa kinh doanh chưa đạt được tiêu chuẩn cao về trách nhiệm xã hội trong kinh doanh Văn hóa kinh doanh hiện đại ngày nay là kinh doanh hướng đến trách nhiệm xã hội. Hầu hết các công ty nổi tiếng trên thế giới đều xác định rất ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 6 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 6

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 92% tổng số doanh nghiệp, trong đó hầu hết là quy mô rất nhỏ: 89% dưới 50 lao động và 85% dưới 5 tỷ đồng, phần đông được thành lập từ năm 2000 trở lại đây, được phân bố ở tất cả 61 tỉnh, ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 5 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 5

Tưởng “trọng nông ức công thương”, công thương nghiệp phát triển trong tình trạng khó khăn, không đủ sức tạo ra hướng đi mới cho nền kinh tế và nền kinh tế vẫn kéo dài trong trạng thái tự cấp, tự túc. Tầng lớp công thương ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 4 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 4

60 năm. Các giá trị này hướng dẫn công ty trong tất cả các hành động nhằm hoàn thành sứ mệnh của mình đối với khách hàng, nhân viên, cộng đồng và cổ đông. Những giá trị này được chia xẻ cho toàn bộ 230 công ty nhỏ của J&J và ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 3 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 3

Động. Khi ta phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn nhau thì văn hoá chính là yếu tố giúp mọi người hoà nhập và thống nhất. Văn hóa doanh nghiệp còn đóng một vai trò then chốt trong việc giải quyết tận gốc rễ vấn đề xung đột ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 2 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 2

Trở thành những quan niệm, tập quán trong một thời gian đủ dài, những giá trị không được chấp nhận bởi doanh nghiệp sẽ bị loại trừ; và thứ ba những giá trị đó phải có khả năng chi phối đến nhận thức, hành vi của doanh nghiệp, ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 1 thumb

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Tâm Xây Dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam Trong Xu Thế Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Mã Số: 60.34.05 Luận Văn ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số