Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 – 2010 - 20


Lễ hội và bản sắc văn hóa


Lê hội uống nước nhớ nguồn – Anh Sơn Lễ hội Cầu Ngư (huyện Quỳnh Lưu)


Nghề làm tương ở huyện Nam Đàn Dệt thổ cẩm của dân tộc Thái – Quỳ Châu


Dân ca ví giặm xứ Nghệ Chơi cờ thẻ tại lễ hội Làng Vạc Huyện Nghĩa Đàn 1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 168 trang: Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 – 2010

Dân ca ví giặm xứ Nghệ Chơi cờ thẻ tại lễ hội Làng Vạc (Huyện Nghĩa Đàn)


Dân ca ví giặm xứ Nghệ Chơi cờ thẻ tại lễ hội Làng Vạc Huyện Nghĩa Đàn 2


Dân ca ví giặm xứ Nghệ Chơi cờ thẻ tại lễ hội Làng Vạc Huyện Nghĩa Đàn 3

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 07/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *