Thống Kê Mô Tả Các Biến Và Mô Tả Mẫu Nghiên Cứu

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng internet banking của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Đồng Nai - 8CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN VÀ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU

4.1.1 ặc điểm mẫu quan sátBiểu đồ 4.1: Biểu đồ mô tả giới tính và độ tuổi Trong 150 bảng hỏi 1


Biểu đồ 4.1: Biểu đồ mô tả giới tính và độ tuổi


Trong 150 bảng hỏi được khảo sát với 150 khách hàng, có 84 khách hàng nam chiếm tỷ lệ 56% và 66 khách hàng nữ chiếm tỷ lệ 44%. Ta nhận thấy không có sự chênh lệch đáng kể v giới tính giữa hai nhóm khách hàng nam và khách hàng nữ.

Trong số 150 phiếu khảo sát th chiếm tỷ lệ lớn nhất l khách h ng có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi trong 150 khách h ng được đi u tra th có 60 người trong độ tuổi n y chiếm tỷ lệ 40%.

hiếm tỷ lệ cao thứ 2 v cũng kh ng có sự chênh lệch nhi u so với nhóm chiếm cao nhất l nhóm khách h ng có độ tuổi từ 31 đến 45 tuổi có 45 người chiếm tỷ lệ 30% đ y l 2 nhóm khách h ng thuộc tầng lớp trẻ v trung niên họ l những người có nhu cầu giao ch với Ng n h ng nhi u. o đó Ng n h ng nên chú ý hơn đến 2 nhóm độ tuổi n y v đ y l 2 nhóm khách h ng ch nh của Ng n h ng. ộ tuổi từ >45 tuổi có 36 người chiếm tỷ lệ 24% nhóm độ tuổi có ti m năng rất lớn đa số l những người có cuộc sống thu nhập ổn đ nh thậm ch c n có ngu n

ự trữ t i sản lớn. o đó Ng n h ng cũng cần quan t m đến nhóm khách h ng n y ằng cách triển khai các ch v phù hợp với nhóm khách h ng n y đặc iệt Ng n h ng nên cho nhóm


khách h ng n y ần l m quen với ch v Internet anking. Nhóm khách h ng cuối cùng chiếm một tỷ lệ rất thấp l nhóm khách h ng có độ tuổi <18 tuổi. hỉ có 9 người thuộc nhóm tuổi n y chiếm 6% họ chủ yếu l những người học sinh sinh viên.
Biểu đồ 4.2: Biểu đồ mô tả nghề nghiệp, trình độ học vấn và thu nhập

Trong tổng số 150 phiếu khảo sát, phần lớn khách hàng làm kinh doanh với 81 người chiếm tỷ lệ 54%. Nhóm ngh nghiệp có số lượng lớn thứ 2 là cán bộ công chức với 36 người chiếm tỷ lệ 24%. y l 2 nhóm đối tượng chính của Ngân hàng. Họ là những người có tiếp xúc với Internet Banking thông qua việc nhận lương qua Ng n h ng hay đang sử d ng d ch v thấu chi tại Ngân hàng. Tiếp đến là nhóm học sinh, sinh viên và những người thuộc nhóm khác với lần lượt là 24 và 9 người chiếm tỷ lệ lần lượt là 16% và 6%. y l 2 nhóm đối tượng chưa có nhi u nhu cầu giao d ch với Ngân hàng.


Xét v tr nh độ học vấn, số khách h ng có tr nh độ học vấn l đại học chiếm tỷ lệ cao nhất là 36% và 14% khách h ng có tr nh độ sau đại học. i u này cho thấy tr nh độ học vấn của khách h ng đến giao d ch với ngân hàng Agribank khá cao. Khách hàng có tr nh độ cao đẳng, trung cấp là 26%. Tỷ lệ khách h ng tr nh độ trung học phổ thông là 4% và cuối cùng nhóm khách hàng thuộc nhóm khác chiếm 20% tổng số khách h ng đã khảo sát.

56% trong tổng số khách h ng được hỏi nằm trong nhóm đối tượng có thu nhâp trên 10 triệu. Chiếm tỷ lệ cao thứ 2 là nhóm khách hàng có thu nhập từ 5 đến 10 triệu, chiếm 30%.

i u này cho thấy rằng thu nhập của khách hàng giao d ch với ng n h ng l tương đối cao. Và những nhóm đối tượng có thu nhập khá cao lại có xu hướng giao d ch với ngân hàng nhi u hơn các nhóm đối tượng khác.


Biểu đồ 4.3: Biểu đồ mô tả mục đích sử dụng và mức độ sử dụng

Qua kết quả đi u tra ta thấy rằng khách h ng thường xuyên sử ng I để chuyển khoản v thanh toán khi có đến 69 lượt người lựa chọn để chuyển khoản chiếm tỷ lệ 46% v 34% tức l 51 người lựa chọn để thanh toán đ y cũng l 2 h nh thức giao ch thường xuyên của khách h ng khi giao ch với Ng n h ng. Ngo i ra 2 tiêu ch l sử ng I để tra cứu số

ư v xem th ng tin t i khoản l 2 tiêu ch được lựa chọn cao thứ a v thứ tư. Ng n h ng hiện đang triển khai ch v Sử ng I tra cứu th ng tin giao ch cho khách h ng. hỉ với một chiếc máy t nh có kết nối I v có t i khoản I tại Ng n h ng ạn đã có thể thực hiện đi u n y. Nhận thấy ch lợi của ch v n y khá nhi u khách h ng đã sử ng ch v n y.


Trong tổng số 150 người được hỏi th có sử ng th có đến 66 người trả lời rằng họ sử

ng Internet anking từ 1 đến 2 lần/ng y chiếm tỷ lệ 44%. y l một tỷ lệ khá cao nó cho ta thấy rằng khách h ng l thường xuyên sử ng Internet anking để ph c v cho nhu cầu của m nh. ên cạnh đó ta cũng nhận thấy được tỷ lệ sử ng Internet anking trên 4–5 lần/tuần cũng tương đối cao khi có đến 36 người lựa chọn chiếm tỷ lệ 24%.

4.1.2 Thống ê mô tả các iến

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Bảng 4.1: Thống ê mô tả các iến
Trung bình

Trung v

Mod e

ộ lệch chu n

Sự tin tưởng cảm nhận (Trung ình = 2,75)

TT1

Tin tưởng v o c ng nghệ m Ng n h ng đang sử ng để phát triển Internet anking

2.43

2.00

2

0.878

TT2

Tin tưởng gri ank ảo mật tốt th ng tin khách hang

2.88

3.00

2

1.009

TT3

Agri ank cung cấp ch v Internet anking đáng tin cậy

2.92

3.00

3

0.973

TT4

Agri ank l nh cung cấp ch v Internet Banking uy t n v tiếng tăm

2.69

3.00

3

0.963

Sự rủi ro cảm nhận (Trung ình = 3,63)

RR1

Sử ng Internet anking l m tăng khả năng t i khoản cá nh n mất cắp ti n

3.31

3.00

3

0.882

RR2

Rủi ro của việc sử ng Internet anking l quá cao so với lợi ch của nó

3.57

4.00

4

0.893

RR3

Kh ng an t m v c ng nghệ

3.85

4.00

4

0.712

RR4

Internet anking có thể l m lộ mật cá nh n

3.75

4.00

4

0.843

RR5

Lo lắng v pháp luật liên quan đến Internet Banking

3.59

4.00

4

0.828

Sự tiện lợi (Trung ình = 3,02)

TL1

Sử ng Internet Banking giúp tôi hoàn thành giao ch ng n h ng một cách nhanh chóng

2.51

2.00

2

1.104

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng internet banking của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Đồng Nai


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single


Formatted: Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single


Formatted: Line spacing: single


Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: singleTL2

Sử ng Internet anking l cách để t i quản lý t i ch nh của m nh một cách thuận tiện

2.94

3.00

3

1.063

TL3

ễ ng sử ng các giao ch ằng Internet Banking

3.41

4.00

4

0.991

TL4

T i có thể sử ng Internet anking mọi lúc mọi nơi

3.20

3.00

3

0.912

We site thân thiện (Trung bình = 3,75)

WT1

We site của ng n h ng cho phép i chuyển qua lại giữa các phần của we site

3.55

4.00

4

0.916

WT2

Việc truy cập vảo we site mất t thời gian chờ đợi

3.67

4.00

4

0.880

WT3

We site của ng n h ng được thường cập nhật một cách thường xuyên v ch nh xác

3.75

4.00

4

0.926

WT4

Th ng tin trên we site được hiển th một cách r r ng v ễ hiểu

3.51

4.00

4

0.932


WT5

Khả năng t m kiếm trên we site của ng n h ng cho phép t m kiếm các th ng tin cần thiết


4.31


4.00


5


0.787

Thái độ (Trung bình = 3,49)

TD1

nh h cảm thấy rất th ch sử ng Internet Banking

3.60

4.00

4

0.912

TD2

nh h cảm thấy tự h o khi sử ng Internet Banking

3.39

3.00

4

0.834

TD3

nh h cảm thấy thoải mái khi sử ng Internet Banking

3.56

4.00

4

0.886

TD4

nh h cảm thấy yên t m khi sử ng Internet Banking

3.71

4.00

4

0.738

Quyết định sử dụng (Trung ình = 3,41)

QD1

Trung th nh với ch v I của gribank

3.36

3.00

3

0.638

QD2

Mạnh ạn đ ngh người khác sử ng I

3.39

3.00

3

0.665

QD3

Sẽ sử ng I thường xuyên trong tương lai

3.39

3.00

3

0.675

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

(Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát)Nhận xét:

Qua đánh giá khách h ng chấm điểm mức độ quan trọng của các nhân tố tác động đến quyết đ nh sử d ng d ch v IB không có sự chênh lệch nhau quá lớn.

Qua bảng giá tr trung bình của biến độc lập và ph thuộc, nhân tố Website thân thiện có tác động lớn nhất có mức trung bình = 3,75 trong đó quan sát “Khả năng t m kiếm trên website của ngân hang cho phép tìm kiếm các thông tin cần thiết” được đánh giá l có ảnh hưởng lớn nhất. Tiếp đến là nhân tố sự rủi ro cảm nhận với mức đánh giá trung nh = 3 63, nhân tố thái độ có mức đánh giá trung nh = 3 49; nhân tố quyết đ nh sử d ng với mức đánh giá trung bình = 3,41; nhân tố sự tiện lợi với mức đánh giá trung nh = 3 02; cuối cùng là nhân tố nhận thức sự tin tưởng cảm nhận có mức đánh giá trung nh = 2 75.

Qua các biến quan sát chi tiết ta có thể nhận thấy, mức độ đánh giá v website thân thiện với các quan sát “We site của ngân hàng cho phép di chuyển qua lại giữa các phần của we site” “Việc truy cập vảo website mất ít thời gian chờ đợi” “We site của ng n h ng được thường cập nhật một cách thường xuyên v ch nh xác” “Th ng tin trên we site được hiển th một cách rò ràng và dễ hiểu” “Khả năng t m kiếm trên website của ngân hàng cho phép tìm kiếm các thông tin cần thiết” trong đó quan sát “Khả năng t m kiếm trên website của ngân hàng cho phép tìm kiếm các thông tin cần thiết” được đánh giá ở mức độ cao nhất với trung

nh = 4 31 đi u đó cho thấy website của ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết với các nhu cầu đa ạng của khách hàng. Thêm v o đó các quan sát c n lại cho thấy việc tương tác với website của ngân hàng là vô cùng dễ dàng và thuận tiện.

Nhìn chung, Mức độ đánh giá qua từng quan sát cho ta nhận thấy được mức độ quan trọng của khách hàng tập trung vào những yếu tố nào cao nhất tuy nhiên trên cơ sở đánh giá giá tr trung nh chưa thể khẳng đ nh một cách ch nh xác các tác động đó lên quyết đ nh sử d ng d ch v IB của khách h ng cá nh n đối với d ch v IB của ngân hàng Agribank chi nhánh

ng Nai. ể đánh giá một cách chuyên s u hơn nữa chúng ta tiếp t c tiến hành kiểm đ nh thang đo.

Formatted: Indent: First line: 1.27 cm


4.2 KIỂM ỊNH THANG O VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ

4.2.1 Kết quả đánh giá thang đo qua iểm định Cron ach’s Alpha

Kiểm đ nh độ tin cậy của thang đo ằng kiểm đ nh ron ach‟s lpha đối với từng iến quan sát trong từng nh n tố. ác nh n tố có hệ số ron ach‟s lpha nhỏ hơn 0.6 sẽ loại ỏ.

ên cạnh đó trong từng nh n tố việc loại ỏ các iến có hệ số nhỏ cũng sẽ được tiến h nh nếu việc n y l m tăng độ tin cậy của từng nh n tố. ác nh n tố đáp ứng các đi u kiện trong ph n t ch nh n tố v kiểm đ nh độ tin cậy sẽ được sử ng để tiến h nh thực hiện các kiểm đ nh và ph n t ch h i quy tương quan

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: singleTrung bình thang đo nếu loại

iến

Phương sai thang đo nếu loại iến

Tương quan

iến tổng

Alpha nếu loại

iến

Sự tin tưởng cảm nhận: Cron ach’s Alpha = 0,886


TT1

Tin tưởng v o c ng nghệ m Ng n h ng đang sử ng để phát triển Internet Banking


8.49


6.775


0.741


0.859

TT2

Tin tưởng gri ank ảo mật tốt th ng tin khách hàng

8.04

6.092

0.767

0.849

TT3

Agribank cung cấp ch v Internet Banking đáng tin cậy

8.00

6.148

0.796

0.837

TT4

Agribank l nh cung cấp ch v Internet anking uy t n v tiếng tăm

8.23

6.516

0.710

0.870

Sự rủi ro cảm nhận: Cron ach’s Alpha = 0,711

RR1

Sử ng Internet anking l m tăng khả năng t i khoản cá nh n mất cắp ti n

14.76

5.325

0.482

0.657

RR2

Rủi ro của việc sử ng Internet

anking l quá cao so với lợi ch của nó

14.50

5.352

0.463

0.666

RR3

Kh ng an t m v c ng nghệ

14.22

6.146

0.400

0.689

RR4

Internet anking có thể l m lộ mật cá nhân

14.31

5.317

0.523

0.639

Bảng 4.2: Kiểm định thang đo các iến
Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt,

Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt,

Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single


RR5

Lo lắng v pháp luật liên quan đến Internet Banking

14.47

5.526

0.475

0.660

Sự tiện lợi: Cron ach’s Alpha = 0,630


TL1

Sử ng Internet anking giúp t i ho n th nh giao ch ng n h ng một cách nhanh chóng


9.55


5.068


0.323


0.628


TL2

Sử ng Internet anking l cách để t i quản lý t i ch nh của m nh một cách thuận tiện


9.13


4.380


0.534


0.461

TL3

ễ ng sử ng các giao ch ằng Internet Banking

8.65

5.168

0.386

0.577

TL4

T i có thể sử ng Internet anking mọi lúc mọi nơi

8.87

5.324

0.411

0.562

Website thân thiện: Cron ach’s Alpha = 0,789


WT1

We site của ng n h ng cho phép i chuyển qua lại giữa các phần của website


15.24


7.123


0.566


0.749

WT2

Việc truy cập vảo we site mất t thời gian chờ đợi

15.13

7.346

0.547

0.755


WT3

Khả năng t m kiếm trên we site của ng n h ng cho phép t m kiếm các th ng tin cần thiết


15.04


6.737


0.652


0.719

WT4

Th ng tin trên we site được hiển th một cách r r ng v ễ hiểu

15.29

7.226

0.525

0.763


WT5

We site của ng n h ng được thường cập nhật một cách thường xuyên và chính xác


14.48


7.714


0.548


0.756

Thái độ: Cron ach’s Alpha = 0,738

TD1

nh h cảm thấy rất th ch sử ng Internet Banking

10.23

4.687

0.692

0.585

TD2

nh h cảm thấy tự h o khi sử ng Internet Banking

9.91

5.664

0.477

0.709

TD3

Anh h cảm thấy thoải mái khi sử

ng Internet anking

10.34

5.259

0.479

0.708

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: singleFormatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt,

Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt,

Line spacing: single

Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single


Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt, Line spacing: single

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số