Nghiên cứu phát triển chương trình du lịch theo dấu chân Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, Trung Quốc - 19

Nguồn Tác giả Hồ Chí Minh Cựu cư Nghĩa là nơi ở cũ của Hồ Chí Minh Căn nhà 1


( Nguồn: Tác giả)

Hồ Chí Minh Cựu cư ( Nghĩa là nơi ở cũ của Hồ Chí Minh)

Căn nhà 2 tầng nằm trên đường Ngư Phong của thành phố Liễu Châu- Quảng Tây (Trung Quốc) là nơi Hồ Chí Minh đã ở từ tháng 12/1943 đến 8/1944. Nơi đây dã trở thành di tích lưu niệm Hồ Chí Minh ở thành phố Liễu Châu


Nguồn Hoàng Tranh 2006 Hồ Chí Minh với Quảng Tây Nxb Nhân dân Quảng Tây Quảng 2


( Nguồn:Hoàng Tranh( 2006) Hồ Chí Minh với Quảng Tây, Nxb Nhân dân Quảng Tây, Quảng Tây (Trung Quốc.)

Sơ đồ Hồ Chí Minh bị giải qua các nhà tù ở Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 1942-1943

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang tài liệu này.

Xem tất cả 152 trang.

Ngày đăng: 25/09/2023