Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 1

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 2

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 3

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 4

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 5

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 6

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 7

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 8

12. Những hoạt động giới thiệu đàn Bầu của tác giả


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 9


1.


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 10

2.

3.↑ 4.↓


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 11

1. 2. Chương trình báo cáo giới thiệu đàn Bầu Việt Nam cho người dân Trung Quốc tại Thư viện Quảng Tây.

2. Độc tấu đàn Bầu tại Bảo tàng Dân tộc Quảng Tây.

3. Biểu diễn đàn Bầu cùng với nhạc cụ Trung Quốc

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 196 trang: Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 12

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 13

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 14

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 15

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 16

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 17

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 24 3537 18

13. Những hoạt động biểu diễn đàn Bầu tại Trung Quốc
1. Nhóm biểu diễn đàn Bầu trong lễ

hội “Hát cửa đình” dân tộc Kinh Trung Quốc

2. Chị Hải Trân biểu diễn đàn Bầu

lớn nhất trong lễ hội “Hát cửa đình” dân tộc Kinh Trung Quốc3.Học sinh tiểu học ở TP Nam Ninh đang biểu điễn đàn Bầu với nhóm hợp xướng

4. Học sinh tiểu học ở TP Nam Ninh đang biểu diễn đàn Bầu cùng với nhóm người hòa tấu nhạc cụ

truyền thống Trung Quốc


74,77,80,108,109,111,115,117,118,119,127,131,133,173,174,178,180,181,182


23,24,75,77,80,108,109,111,115,117,118,119,127,131,133,173,174,178,180,181,182

1-22,25-74,76,78-79,81-107,110,112-114,116,120-126,128-130,132,134-172,175-177,179

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bimage 1

Danh mục

Bài viết tương tự

Bimage 2
Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số