Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 1

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 2

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 3

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 4

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 5

5. Những hình ảnh trong khi phỏng vấnNghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 6Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 7Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 196 trang: Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 8

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 9

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 10

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 11

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 12

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 13

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 14

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 15

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 16

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 17

6. Những giáo trình và băng đĩa đã xuất bản tại Trung QuốcNghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 18


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 19

1

2


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 20

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 21

3

4

1. Trần Côn Bằng, giáo trình “Giáo trình đàn Bầu


2. Lý Bình, giáo trình “Cùng với thầy Bình học đàn Bầu


3. Tô Hải Trân, băng đĩa đàn Bầu “Hải vần mi ảnh


4. Trần Côn Bằng, băng đĩa đàn Bầu“Quốc nhạc tiên Hương7. Bài dân ca soạn cho đàn Bầu

Bài bản nhạc số “Se chỉ luồn kim”, người soạn ký hiệu:Lý Bình


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 22


8. Bài sáng tác về đàn Bầu ở Trung Quốc


Bài “Tâm huyền”, tác giả: Dương Nhất Đan, người soạn ký hiệu:Lý Bình


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 23


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 24


9. Những phương pháp diễn tấu ở Trung Quốc


(ảnh của thầy Lý Bình)


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 2510. Các ký hiệu diễn tấu trong “Giáo trình đàn Bầu” của GS. Trần Côn Bằng


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 26Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 27

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 28

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 29

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 30

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 31

Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 23 3536 32

11. Giảng dạy đàn Bầu ở Quảng Tây Trung Quốc
Ông Tô Xuân Phát, Người kế thừa

Ông Vương Năng, người dạy đàn

văn hóa dân tộc Kinh đang dạy học

nổi tiếng ở vùng dân tộc Kinh

sinh người Kinh học bài “Qua cầu

Trung Quốc. Ảnh trên là ông đang

gió bay” và giới thiệu chữ tiếng

học sinh ở nhà.

Việt với chữ Hán Nôm.
Học sinh người Kinh Trung Quốc

Học sinh tiểu học đang tập đàn ở

đang tập huấn ở trường để biểu

lớp.

diễn trong lễ hội “Hát cửa đình”


dân tộc Kinh.


Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bimage 1

Danh mục

Bài viết tương tự

Bimage 2
Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số