Hoạt động marketing của thư viện James Hardiman Đại học quốc gia Irland, Galway và khả năng áp dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội - 16

Với những giải pháp trên, Trung tâm có thể xem xét áp dụng để hoạt động marketing ngày một hoàn thiện và phát triển, mang lại hiệu quả cao. Với sự quan tâm và đầu tư đúng mức, hy vọng trong thời gian tới Trung tâm có thể trở thành người bạn đồng hành, người trợ thủ đắc lực trong hoạt động quản lý, đào tạo, học tập, nghiên cứu cho NDT, góp phần vào sự phát triển vượt bậc của ĐHQGHN.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3


Để áp dụng có hiệu quả các kinh nghiệm marketing của NUI Lib, Luận văn đưa ra các giải pháp mà LIC cần triển khai thực hiện như sau:

Về mặt tổ chức, quản lý: Cần tập trung hoạt động marketing vào một bộ phận, nâng cao kỹ năng marketing cho cán bộ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và tài chính, đồng thời khai thác, mở rộng các mối quan hệ hợp tác để phát triển marketing

Trong quá trình triển khai, cần chú ý đến các vấn đề: ứng dụng CNTT trong nghiên cứu và triển khai, thường xuyên nghiên cứu thị trường và thực hiện phân đoạn thị trường, lập kế hoạch cho mỗi chiến dịch marketing, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn tài trợ.

Thực hiện tốt các giải pháp này, tác giả tin tưởng hiệu quả áp dụng các kinh nghiệm marketing của NUI Lib tại Trung tâm Thông tinThư viện ĐHQGHN sẽ được nâng cao, góp phần phát triển chất lượng hoạt động marketing.

KẾT LUẬN


Thuật ngữ marketing xuất hiện lần đầu tiên năm 1902 tại Mỹ và nhanh chóng được quốc tế hóa trở thành khái niệm được chấp nhận trên toàn cầu. Hoạt động marketing đang ngày càng chứng tỏ được vai trò của to lớn của mình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong hoạt động thông tin – thư viện, marketing cũng rất nhanh chóng trở thành hoạt động được quan tâm phát triển. Thư viện James Hardiman và Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN đều là hai đơn vị chính thức cung cấp các SPDV thông tin phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và triển khai của cộng đồng Đại học Quốc gia, cùng sử dụng marketing như một công cụ để thúc đẩy phát triển hoạt động của mình.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 169 trang tài liệu này.

Thư viện James Hardiman đã song hành cùng trong sự nghiệp đào tạo tại NUI Galway từ những ngày đầu thành lập và chứng tỏ được vị trí, vai trò to lớn của mình. Với lịch sử lâu đời, NUI Lib đã từng bước xây dựng, phát triển và hoàn thiện qua các thời kỳ lịch sử. Đến nay, Thư viện đã có được cơ ngơi khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, nguồn lực thông tin phong phú, một đội ngũ cán bộ chất lượng cao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại NUI Galway. Cùng với các mục tiêu giáo dục và xu hướng phát triển của ngành thư viện trên thế giới, NUI Lib đã vạch ra cho mình con đường phát triển đúng đắn, được kiểm nghiệm và chứng minh qua các thành quả mà Thư viện đã đạt được trong thời gian qua.

Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 66/TCCB ngày 14/02/1997 của Giám đốc ĐHQGHN với chức năng thông tin và thư viện, phục vụ các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lí của ĐHQGHN. Đứng trước những yêu cầu khách quan của xã hội, ĐHQGHN đang từng bước cải cách và thay đổi các phương pháp dạy và học. Theo đó, Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN đang từng bước hoàn thiện mình để làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Với

Hoạt động marketing của thư viện James Hardiman Đại học quốc gia Irland, Galway và khả năng áp dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội - 16

những nội lực sẵn có, Trung tâm cần hoàn thiện và phát triển công tác marketing nhằm thu hút NDT đến với mình, biến Trung tâm trở thành địa chỉ đầu tiên tìm đến mỗi khi họ cần hỗ trợ về thông tin và nguồn học liệu và các kỹ năng học tập, nghiên cứu. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong các vấn đề nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực cùng với việc thiếu kinh nghiệm trong công tác marketing mới mẻ, nhưng bù lại Trung tâm có thể học hỏi kinh nghiệm của các mô hình thư viện thành công và phát triển hơn để tự hoàn thiện mình. Dù hoạt động marketing tại LIC chỉ mới bước đầu được thực hiện, nhưng Trung tâm đã thể hiện nhiều khả năng tiếp thu kinh nghiệm mới

Với cơ cấu NDT, chức năng, nhiệm vụ tương tự như LIC, Thư viện James Hardiman - ĐHQG Ireland, Galway đã khai thác nguồn lực, tổ chức tốt công tác marketing, đa dạng hóa các hoạt động, thu hút NDT đến với Thư viện, đưa Thư viện trở thành một địa chỉ quen thuộc, tin cậy, không thể thiếu của NDT. Từ những kinh nghiệm được đúc kết, LIC có thể tham khảo, nghiên cứu, áp dụng mô hình này cho công tác marketing của mình biến Trung tâm trở thành giảng đường thứ hai không thể thiếu của cộng đồng NDT. Để những kinh nghiệm này phát huy hiệu quả tại LIC, Trung tâm cần triển khai một số giải pháp trong các vấn đề tổ chức, quản lý, thực hiện. Thực hiện đồng bộ những giải pháp này cùng với việc áp dụng linh hoạt những kinh nghiệm được đúc kết sau một thời gian dài thực hiện tại NUI Lib, tác giả tin tưởng hoạt động marketing nói riêng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm nói chung sẽ tăng cao, gặt hái được nhiều thành công, ngày càng khẳng định được vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp đào tạo của ĐHQGHN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu Tiếng Việt

1. ALA (1996), Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học Anh – Việt, Galen Pres, Ltd.

2. Nguyễn Hồng Anh (2005), Nghiên cứu ứng dụng marketing ở một số cơ quan thư viện thông tin lớn ở Hà nội hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà nội.

3. Nguyễn Hữu Hùng (1995), Áp dụng nguyên lý marketing để cải biến hoạt động thông tin tư liệu, Tạp chí Thông tin Tư liệu, (Số 4), tr.9-15

4. Philip Kotler (1994), Marketing căn bản, Thống kê, Hà Nội.

5. Nguyễn Thị Phương Lê (2009), Các hình thức quảng bá hoạt động thông tin – thư viện trên Internet tại Thư viện Đại học Queensland và khả năng áp dụng tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Niên luận ngành Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Hà Nội.

6. Trương Đại Lượng (2010), Marketing trong hoạt động thông tin – thư viện, Tạp chí Thư viện Việt Nam, (số 1), tr. 20-22.

7. Phan Thị Thu Nga (2005), Chiến lược marketing đối với hoạt động thông tin thư viện, Bản tin Thư viện - Công nghệ thông tin, (số 3), tr. 15-25.

8. Nguyễn Hữu Nghĩa (2007), Tiếp thị thư viện qua mạng internet, Tạp chí Thư viện Việt Nam, tập 2 (số 10), tr. 29-33.

9. Nguyễn Hữu Nghĩa (2010), Marketing trong hoạt động thông tin – thư viện, kỷ yếu Hội thảo Văn hóa trong thế giới hội nhập, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

10.Nguyễn Hữu Nghĩa (2010), Tiếp thị thư viện thời chấm com, Tạp chí Thư viện Việt Nam, (số 1), tr. 74-77.

11.Vũ Quỳnh Nhung (2010), “Hoạt động marketing của Thư viện Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore và khả năng áp dụng cho Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách Khoa Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội, Hà Nội.

12.Nguyễn Thị Lan Thanh (2002), Marketing trong quản lý thư viện và trung tâm thông tin, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 4), tr. 97-100.

13.Nguyễn Thị Lan Thanh (2013), Chiến lược marketing trong thư viện và cơ quan thông tin, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, (số 3), tr. 23-28

14.Nguyễn Thị Lan Thanh (2013), Xây dựng chiến lược marketing trong thư viện và cơ quan thông tin, Tạp chí Thư viện Việt Nam, (số 1), tr. 16-20 15.Nguyễn Thị Lan Thanh (2014), Vai trò của văn hóa trong hoạt động

marketing tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa.

16.Bùi Thanh Thủy (2008), Marketing – hoạt động thiết yếu của các thư viện đại học Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, (số 24), tr. 119-123.

17.Bùi Thanh Thủy (2009), Marketing thông tin – thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

18.Bùi Thanh Thủy (2012), Nghiên cứu ứng dụng marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin – thư viện ở các trường đại học Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

19.Bế Quỳnh Trang (2008), Chiến lược marketing của Thư viện Đại học Yale qua mạng xã hội Facebook, Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

20.Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN, Chiến lược phát triển 2020 tầm nhìn 2050

21.Trần Mạnh Tuấn (2005), Marketing trong hoạt động thông tin – thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

22.Trần Mạnh Tuấn (2007), Các quan điểm marketing và vấn đề áp dụng trong hoạt động thông tin, thư viện, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, (số 1), tr. 8-14.

23. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương (2007), Nghiên cứu và triển khai thử nghiệm chiến lược marketing Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội Website

24.Loan Vũ Thị Kiều Loan (2011), Đẩy mạnh công tác truyền thông marketing nhằm phát triển bền vững các hoạt động dịch vụ, http://www.lrc.ctu.edu.vn/bantin7/chuyen-de/15-ay-manh-cong-tac- truyen-thong-marketing-nhm-phat-trien-ben-vng-cac-hoat-ong-dich- vu.html, 15/07/2015

25.Phân tích SWOT, http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t% C3%ADch_SWOT, 20/07/2015


Tài liệu Tiếng Anh

26.Josh Boyer; Joseph Ryan (2009), “Considering Facebook in the library”. 27.Neil O. Brien (2009), “Rolling out Ebooks at NUI Galway”, James

Hardiman Library, Ireland.

28.Monica Crump (2011), “Doing more with less by going „e‟”, James Hardiman Library, Ireland.

29.Eileen Illiot De Saez (2002), “Marketing concepts for libraries and information services”, Second Edition, Facet Publishing, London.

30.Ryan Gwen (2009), “Information Skills Challenges & Opportunities”, James Hardiman Library, Ireland.

31.Joseph Jestin K. J., Parameswari B. (2002), “Marketing of Information Products and Services for Libraries in India”, Library Philosophy and Practice, Vol. 5 No. 1

32.Jinadas Garusing Arachchige Jagath (2005). “An approach to marketing in special and academic libraries of Srilanca: a suvey with emphasis on services provided to clientele”, Ruhuna, Srilanka.

33.James Hardiman Library (2003), Library Support for Research: survey findings, National University of Ireland Galway.

34.James Hardiman Library (2003 – 2009), NUI Library News, Issue 1-35, National University of Ireland Galway.

35.James Hardiman Library (2007), IReL Impact Survey March 2007, National University of Ireland Galway.

36.James Hardiman Library (2009), Library Collection Management Policy Revised Edition, January 2009, National University of Ireland Galway.

37.James Hardiman Library (2009), James Hardiman Library, 2009/10 Annual Report, National University of Ireland Galway.

38.James Hardiman Library (2010), James Hardiman Library, 2010/10 Annual Report, National University of Ireland Galway.

39.James Hardiman Library (2010), Disability Support Services - Survey Results & Analysis, National University of Ireland Galway.

40.James Hardiman Library (2010), LibQual Survey Data Summary, November 2010, National University of Ireland Galway.

41.James Hardiman Library (2010), LibQual Survey Data Summary, November 2012, National University of Ireland Galway.

42.James Hardiman Library (2010), Library Research Support Survey, National University of Ireland Galway.

43.James Hardiman Library (2010), Student Survey 2010, National University of Ireland Galway.

Xem tất cả 169 trang.

Ngày đăng: 27/09/2023