Giới Thiệu Về Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty Bảo Hiểm Pjico Huế

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 7


bảo toàn và phát triển lên thành 55 tỷ đồng. Đây là giai đoạn khó khăn, vất vả, gian nan nhất nhưng cũng là giai đoạn quan trọng nhất đặt nền móng cho sự phát triển của PJICO các giai đoạn tiếp theo. 10 năm tiếp theo (2000 - 2010) là giai đoanh bùng nổ. Bên cạnh việc từng bước nâng cao số vốn điều lệ: 70 tỷ đồng (năm 2002), 140 tỷ đồng (năm 2004), 300 tỷ đồng (năm 2006) và 709 tỷ đồng (năm 2010); Tổng công ty mở thêm chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, đến năm 2010, PJICO đã có mạng lưới 50 đơn vị “phủ sóng” cả nước với nguồn nhân lực là 1.300 cán bộ vững vàng nghiệp vụ bảo hiểm, tính chuyên nghiệp với nhiều trải nghiệm quý báu để từ đó bứt phá, tiến lên.

Hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, nghiệp vụ bảo hiểm được mở rộng phù hợp với nhu cầu của thị trường và xu hướng phát triển của nền kinh tế hiện đại ngày nay. Ngoài ra, công ty còn quan tâm đến việc phát triển trình độ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ công nhân viên đối với khách hàng.

2.1.2. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế

2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế


Trụ sở: Công ty Bảo hiểm PJICO Huế Tên giao dịch: PJICO Huế

Địa chỉ: 76 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế


PJICO Huế là một trong những chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Công ty Bảo hiểm PJICO Huế được thành lập theo quyết định của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo giấy phép số 776/GP, chi nhánh chính thức đi vào hoạt động ngày 18/06/1996 thực hiện kinh doanh liên quan đến bảo hiểm khai thác giám định điều tra, tính toán, phân bố tổn thất, giám định xem xét giải quyết bồi thường.

Khi mới thành lập chi nhánh chỉ có 8 cán bộ và 1 phòng nghiệp vụ, phải thuê trụ sở làm việc thì đến nay công ty đã có hơn 40 cán bộ, 7 phòng ban, hơn 35 đại lý và


hàng trăm điểm bán trên thị trường. Đến cuối năm 2003, chi nhánh đã có trụ sở làm việc mới tại số 76 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế. Hiện chi nhánh có các phòng ban trực thuộc sau:

- Phòng Kế toán tổng hợp


- Phòng Nghiệp vụ thị trường


- Phòng Kinh doanh 1


- Phòng Kinh doanh 2


- Phòng Kinh doanh 3


- Phòng Hương Trà


- Văn phòng phía Nam


Doanh thu hàng năm của PJICO Huế tăng trưởng từ 10% - 15% lượng khách hàng luôn gia tăng qua mỗi năm. Với lợi thế là một doanh nghiệp trẻ, năng động nhưng trong môi trường cạnh tranh hiện nay, PJICO Huế đã nỗ lực hết sức để phát triển tăng doanh thu, thị phần với phương châm nâng cao chất lượng dịch vụ, coi trọng quyền lợi của khách hàng sẽ ngày càng giúp PJICO Huế giành được lòng tin và sự trung thành của khách hàng.

Chức năng và nhiệm vụ:


- Chức năng: Công ty Bảo hiểm PJICO Huế là công ty kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm với các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm tính mạng con người, bảo hiểm hàng hóa, tài sản và bảo hiểm nhiều thứ khác theo yêu cầu của khách hàng.

- Nhiệm vụ: Công ty Bảo hiểm PJICO Huế có nhiệm vụ thực hiện sản xuất phục vụ kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm tại địa bàn trên cơ sở được giao hàng năm về các chỉ tiêu như doanh thu, phục vụ tốt các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng,… Nhằm thực hiện tốt dịch vụ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh một cách uy tín, chất lượng đem lại niềm tin cho khách hàng. Thực hiên tất cả các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính, làm tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo kịp thười các chế độ công bằng xã hội, khuyến khích nhà quản trị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ


nghiệp vụ, chú trọng công tác cải tiến, sáng kiến hợp lý hóa sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện đầy đủ, nhanh chóng nghĩa vụ với cấp trên, với nhà nước theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt tất cả các chính sách, chế độ quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật.

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế


Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng kế toán tổng hợp

Phòng Kinh doanh 1

Phòng Kinh doanh 2

Phòng Kinh doanh 3

Phòng kinh doanh Hương Trà

Phòng Nghiệp vụ thị trường

Văn phòng phía Nam


Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Bảo hiểm PJICO Huế

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận:

Ban giám đốc:

- Giám đốc: Là người đứng đầu công ty đại diện thực hiện việc quản lý chi nhánh theo đường lối, chính sách của nhà nước và công ty. Giám đốc chi nhánh do Tổng giám đốc công ty bổ nhiệm là người chịu trách nhiệm trước nhà nước và toàn bộ cán bộ công nhân viên về kết quả kinh doanh. Giám đốc điều khiển hệ thống quản lý trên cơ sở kết hợp đồng bộ phương pháp quản lý tài chính và quản lý kinh tế tài chính thể hiện thông qua các chức năng sau:

+ Tổ chức điều chỉnh hoạt động chi nhánh theo đúng định hướng và kế hoạch của Tổng công ty.


+ Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban bảo hiểm trực thuộc và

quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng quản lý và nghiệp vụ.

- Phó giám đốc: Là người theo dòi hệ thống tìm kiếm thị trường. Mở rông mối quan hệ với khách hàng, tham mưu cho giám đốc về các vấn đề kinh doanh liên quan đến công ty, lập kế hoạch kế nạp hoặc gạch tên nhân viên trong công ty, chịu trách nhiệm trong việc kỷ luật, khen thưởng các cán bộ công nhân viên khối các phòng ban.

Phòng Kế toán tổng hợp

Tham mưu cho giám đốc về công tác kế toán, tài chính của tổ chức. Về công tác kế toán tài chính: Tổ chức hạch toán kế toán kịp thời, chính xác, đầy đủ và đúng chế độ hiện hành của nhà nước và công ty. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của chi nhánh để thu phí và cấc khoản công nợ, lập báo cáo định kỳ theo biểu mẫu và thời gian quy định của pháp luật và công ty.

Về công tác tổ chức hành chính quản trị: Tham mưu cho giám đốc chi nhánh về công tác tuyển dụng, ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động, đào tạo, bố trí cán bộ công nhân viên đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của đươn vị theo quy định hiện hành của công ty. Thực hiện chính sách đối với người lao động, tham mưu xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo phù hợp với từng chức danh hiệu quả công việc theo đúng quy định và hướng dẫn, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, công tác hành chính quản trị, đảm bảo phục vụ tốt mọi hoạt động kinh doanh.

Phòng Kinh doanh 1, Kinh doanh 2, Kinh doanh 3, Hương Trà


Các phòng trên có chức năng quản lý và thực hiện hoạt động khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm theo phân cấp và quy định của công ty. Nhiệm vụ cụ thể là xây dựng và thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm đối với các nghiệp vụ theo từng tháng, quý, năm nghiên cứu và tổ chức triển khai các quy tắc, quy trình khai thác bảo hiểm, xây dựng các hợp đồng bảo hiểm, các mức phí bảo hiểm theo quy định của công ty phù hợp với thị trường bảo hiểm chi nhánh.

Phòng Nghiệp vụ thị trường


Cũng như ba phòng kinh doanh trên, phòng Nghiệp vụ thị trường cũng có chức năng khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm, ngoài ra còn có hoạt động xem xét, giám định và giải quyết bồi thường cho khách hàng. Phòng Nghiệp vụ thị trường có chức năng


khai thác, giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm về con người, xe cơ giới, xe ô tô,… Thực hiện việc thiết lập các hợp đồng bảo hiểm, cấp đơn, giám định rủi ro tai nạn, phát triển thị trường bảo hiểm trên địa bàn chi nhánh đang hoạt động kinh doanh.

Văn phòng phía Nam


Văn phòng phía Nam thực hiện chức năng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm trên địa bàn khu vực phía Nam theo quy tắc, biểu phí và hướng dẫn của công ty và của chi nhánh.

2.1.2.3. Tình hình nhân sự của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế


Bảng 2.1. Cơ cấu lao động của Công ty qua 2 năm 2018 - 2019


Chỉ tiêu

2018

2019

2019/2018

Số lượng

Số lượng

Chênh lệch

%

Tổng số lao động

10

13

3

23,1

1. Phân theo trình độ

Đại học

7

10

3

42,9

Cao đẳng

3

3

0

0

2. Phân theo giới tính

Nam

7

7

0

0

Nữ

3

6

3

50

3. Phân theo phòng ban

Giám đốc

1

1

0

0

Phó Giám đốc

1

1

0

0

Phòng Kinh doanh 1

2

2

2

0

Phòng Kinh doanh 2

1

2

1

50

Phòng Kinh doanh 3

2

2

0

0

Phòng Giám định bồi thường

1

2

1

50

Phòng Kế toán Tổng hợp

2

3

1

50

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 140 trang: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 7

(Nguồn: Phòng kế toán tổng hợp PJICO Huế)

Từ bảng có thể thấy, tình hình nhân sự của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế được thể hiện rò qua các năm. Số lượng lao động của Công ty tăng dần qua các năm, từ 10 người năm 2018 tăng lên 13 người năm 2019, tăng 23,1%.

- Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn:


Bảng số liệu cho thấy có sự dịch chuyển về số lượng lao động theo trình độ học vấn, năm 2019 số lượng lao động phân theo trình độ đại học là 10 người tăng 3 người so với năm 2018 hay tăng 42,9% còn về trình độ cao đẳng năm 2018 và 2019 đều là 3 người nên không có sự chênh lệch giữa 2 năm.

- Cơ cấu lao động theo giới tính:


Qua bảng số liệu có thể thấy được, số lượng lao động nam không có sự thay đổi qua 2 năm. Tuy nhiên số lượng lao động nữ thì có sự thay đổi, đến năm 2019 lao động nữ tăng 3 người hay tăng 50%.

- Cơ cấu lao động phân theo phòng ban:


Năm 2018, phòng ban giám đốc gồm có 1 người, phó giám đốc 1 người, phòng kinh doanh 1 có 2 người, kinh doanh 2 có 1 người, kinh doanh 3 có 2 người, phòng giám định bồi thường có 1 người và phòng kế toán tổng hợp có 2 người. Nhưng đến 2019 phòng kinh doanh 2, phòng giám định bồi thường và phòng kế toán tổng hợp đều tăng thêm 1 người.

2.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế qua các năm

Bảng 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế


Đơn vị: Triệu đồng


Chỉ tiêu

2018

2019

2019/2018

+/-

%

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

12.358,4

15.427,4

3.068,9

24.83

Tổng chi phí hoạt động kinh

doanh bảo hiểm

19.624,7

12.310,5

(7.314,2)

(37.27)

Tổng chi bồi thường bảo

hiểm

15.957,1

8.734,3

(7.222,9)

(45.26)

Chi phí quản lý doanh

nghiệp

1.074,6

962,2

(112,4)

(10.45)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

8.365,2

2.196,2

10.561,4

(126.25)


(Nguồn: Phòng kế toán tổng hợp PJICO Huế)


Qua bảng số liệu có thể thấy được các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty biến động qua các năm, cụ thể:

Về doanh thu:


Năm 2018 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng từ 12.358,4 triệu đồng lên 15.427,4 triệu đồng vào năm 2019; tăng 3.068,9 triệu đồng hay 24,83%. Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có dấu hiệu ổn định và đạt mức đi lên.

Về chi phí:


Năm 2018 so với năm 2019, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm từ 19.624,7 triệu đồng xuống 12.310,5 triệu đồng; giảm 7.314,2 triệu đồng hay 37,27%. Tổng chi bồi thường bảo hiểm giảm từ 15.957,1 triệu đồng xuống 8.734,3 triệu đồng; giảm 7.222,9 triệu đồng hay 45,26%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 1.074,5 triệu đồng xuống 926,2 triệu đồng; giảm 112,2 triệu đồng hay 10.45%. Đây là dấu hiệu tốt, khi chi phí giảm thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên.

Về lợi nhuận:


Năm 2018 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8.365,2 triệu đồng giảm

xuống 2.196,2 triệu đồng vào năm 2019.


2.2. Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế

2.2.1. Thống kê mô tả về thông tin mẫu nghiên cứu


Nhằm đánh giá những yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty, đề tài đã tiến hành khảo sát 145 khách hàng đang sử dụng bảo hiểm tại công ty. Số phiếu trả lời hợp lệ và được sử dụng làm dữ liệu phân tích là 140.


Bảng 2.3. Đặc điểm mẫu nghiên cứu


Đặc điểm mẫu

Tiêu thức

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)


Giới tính

Nam

115

82,1

Nữ

25

17,9


Độ tuổi

Từ 18 - 30 tuổi

12

8,6

Từ 31 - 40 tuổi

50

35,7

Từ 41 - 50 tuổi

62

44,3

Trên 50 tuổi

16

11,4


Nghề nghiệp

Cán bộ công nhân, viên chức

41

29,3

Kinh doanh, buôn bán

57

40,7

Công nhân, lao động tự do

13

9,3

Nghề nghiệp khác

29

20,7


Thu nhập hàng tháng

Dưới 10 triệu đồng/tháng

33

23,6

Từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng

94

67,1

Trên 20 triệu đồng/tháng

13

9,3

(Nguồn: Số liệu khảo sát khách hàng)

Về giới tính:

Bảng số liệu cho thấy, số lượng nam và nữ có sự chênh lệch khá lớn, cụ thể nam chiếm 115 người trong tổng số 140 khách hàng được khảo sát, tương ứng với 82,1%, còn lại 25 khách hàng là nữ giới chiếm 17,9%. Vì chủ phương tiện xe cơ giới đa phần là nam giới nên việc tham gia bảo hiểm vật chất xe cơ giới nam chiếm tỷ lệ cao hơn nữ.

Về độ tuổi:


Theo kết quả thống kê từ khảo sát khách hàng, độ tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số 140 khách hàng tham gia bảo hiểm tại PJICO Huế là từ 41 - 50 tuổi (có 62 người, chiếm 44,3%). Những khách hàng ở độ tuổi này thường có nghề nghiệp ổn định và có nguồn thu nhập tương đối, do đó nhu cầu sử dụng xe ô tô cũng tăng cao. Tiếp đến là những khách hàng có độ tuổi từ 31 - 40 tuổi (có 50 người, chiếm 35,7%) và nhóm khách hàng trên 50 tuổi (có 16 người, chiếm 11,4%). Nhóm khách hàng từ 18 -

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số