Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại cổ phần á châu - 5

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BỘ HƯỚNG DẪN, XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP


Ý kiến đánh giá của các bộ hướng dẫn, xác nhận của cơ sở thực tập.


Được sự giới thiệu của trường ĐHKT Huế, Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Huế đã tiếp nhận sinh viên Nguyễn Huyền Nga, lớp K45B – Tài chính ngân hàng thuộc Khoa Tài chính Ngân hàng về thực tập làm đề tài tốt nghiệp cuối khóa từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2014.

Trong thời gian thực tập tại cơ quan, chúng tôi nhận thấy sinh viên Nguyễn Huyền Nga đã có thức tổ chức, kỷ luật cao, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của cơ quan, có thức phấn đấu học hỏi.

>

Vậy chúng tôi xin xác nhận sinh viên Nguyễn Huyền Nga đã có cơ sở hoàn thành tốt quá trình thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Kính chuyển nhà trường tạo điều kiện để sinh viên Nguyễn Huyền Nga hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp.

Xác nhận của cơ sở thực tập Ngân hàng Á Châu chi nhánh Thừa Thiên Huế

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 41 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại cổ phần á châu - 5

Xem tất cả 41 trang.

Ngày đăng: 16/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí