Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - 8


12. Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

13. Nguyễn Ngọc Phụng (2005), Công tác vệ sinh thú y trong chăn nuôi lợn, Nxb lao động xã hội, Hà Nội.

14. Nguyễn Như Pho (2002), “Ảnh hưởng của việc tăng cường điều kiện vệ sinh đến hội chứng MMA và năng suất sinh sản của heo nái”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, Tập 6 (Số 4), tr. 34 - 40.

15. Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại đồng bằng sông Hồng và thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y, Tập 10 (Số 2), tr. 23 - 31.

16. Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại đồng bằng Sông Hồng và thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập XIV (Số 3), tr. 38 - 43.

17. Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình (2005), “So sánh khả năng sinh sản của nái lai F1 (LY) phối với đực Duroc và Pietran”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, Tập III (Số 2), tr. 140 - 143.

18. Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

19. Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vắc xin E. coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nông nghiệp Thực phẩm, số 9, tr. 324 - 325

20. Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 72 trang tài liệu này.


II. Tài liệu Tiếng Anh

21. Andrew Gresham (2003), Infectious reproductive disease in pigs, in practice, pp.466 - 473.

22. Bidwel C. and William S. (2005), “Laboratory diagnosis of porcine infertility in the UK”, The Pig Journal, pp. 88 -106.

23. Christensen Raymond V., Atkins Nancy Ellen and Jensen Hans Eric (2007), “Pathology of udder lesions in sow”, J. Vet. Med. A Physiol Pathol Clin. Med., No. 54(9), pp. 491

24. Jan Gordon (1997), Controlled reproduction in pigs, CAB international, pp. 120 -127.

25. Smith Bradford B., Martineau Georges, Bisaillon Ariane. (1995), “Mammary gland and lactation problems”, Disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp. 40 - 57.


PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI


Ảnh 1 Lợn viêm tử cung Ảnh 2 lợn con bị tiêu chảy Ảnh 3 ThuốcAmoxitav Ảnh 1Ảnh 1 Lợn viêm tử cung Ảnh 2 lợn con bị tiêu chảy Ảnh 3 ThuốcAmoxitav Ảnh 2

Ảnh 1: Lợn viêm tử cung Ảnh 2: lợn con bị tiêu chảy


Ảnh 3 ThuốcAmoxitav Ảnh 4 Thuốc Oxitocin Ảnh 5 Thuốc han tophan Ảnh 6 vitamina 3Ảnh 3 ThuốcAmoxitav Ảnh 4 Thuốc Oxitocin Ảnh 5 Thuốc han tophan Ảnh 6 vitamina 4

Ảnh 3: ThuốcAmoxitav Ảnh 4: Thuốc OxitocinẢnh 5 Thuốc han tophan Ảnh 6 vitamina AD3E Ảnh 7 Thuốc tiamulin 10 Ảnh 8 Thuốc 5Ảnh 5 Thuốc han tophan Ảnh 6 vitamina AD3E Ảnh 7 Thuốc tiamulin 10 Ảnh 8 Thuốc 6


Ảnh 5: Thuốc han-tophan Ảnh 6: vitamina AD3E


Ảnh 7 Thuốc tiamulin 10 Ảnh 8 Thuốc hanflo 7Ảnh 7 Thuốc tiamulin 10 Ảnh 8 Thuốc hanflo 8


Ảnh 7: Thuốc tiamulin 10% Ảnh 8: Thuốc hanflo

Xem tất cả 72 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí